Kunnallinen varhaiskasvatus

Mäntsälässä on 8 kunnallista päiväkotia, joista yksi järjestää vuorohoitoa. Lisäksi Mäntsälässä toimii 5 perhepäivähoitajaa.

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa on haettava neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Äkillisestä työllistymisestä tai opiskelemaan pääsystä johtuvassa hoitopaikan tarpeessa hakemus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Varhaiskasvatuspalvelujen tehtävänä on järjestää laadukas ja monipuolinen alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluverkko. Lapsen ja perheen hyvinvointia tukee toimiva ja luottamuksellinen yhteistyö varhaiskasvatuksen henkilöstön ja tarvittavien tukipalveluiden välillä.