Varhaiskasvatukseen hakeminen

Viimeksi muokattu: 8.5.2024

Päiväkotien ja perhepäivähoidon varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea jatkuvasti. Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella, joka löytyy sivulta varhaiskasvatuksen sähköiset lomakkeet. Toivomme, että vanhemmat täyttäisivät ensisijaisesti sähköisen hakemuksen ohjeet luettuaan. Paperisen hakemuslomakkeen voi täyttää Mäntsälän kunnan palvelupiste Vinkissä ja varhaiskasvatuksen hallinnossa os. Heikinkuja 4, Mäntsälä. Jokaiselle varhaiskasvatusta tarvitsevalle lapselle täytetään oma hakemus.

Hakemus on jätettävä 4 kk ennen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Varhaiskasvatuksen paikkatilanteesta voi tiedustella varhaiskasvatuksen asiantuntijalta Tiina Korhoselta, yhteystiedot sivun alareunassa. Myös lisätiedot tai muutokset jo toimitettuun hakemukseen lähetetään varhaiskasvatuksen asiantuntijalle.

Varhaiskasvatushakemuksen liitteenä tulee olla:

vuorotyössä käyvien huoltajien 2-3 viikon työvuorolista
mikäli lapsella on vamma, sairaus, allergia tms., hakemuksen mukana tulee olla lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan lausunto asiasta. Lasten allergiadieetit tulee tarkistaa vuosittain.

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen

Mäntsälässä kaikki saapuneet hakemukset käsitellään keskitetysti kahden viikon välein hakemuksessa mainitun varhaiskasvatuksen tarpeen mukaisessa aikajärjestyksessä.

Jokaiselle hakijalle lähetetään sähköinen päätös kunnallisen varhaiskasvatushakemuksen käsittelystä (vrt. Yksityinen varhaiskasvatus). Päätöksen liitteet ovat luettavissa Mäntsälän kunnan kotisivuilla Sijoitus- ja maksupäätösten liitteet.

Toiselta pakkakunnalta muuttava lapsi saa varhaiskasvatuspäätöksen, kun perheellä on osoite Mäntsälässä.

Maksun määräytyminen

Mikäli varhaiskasvatuksen maksu määritellään perheen tulojen ja koon mukaan, tulee perheen toimittaa kahden viikon kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta tuloselvityslomake liitteineen, muuten varhaiskasvatusmaksu määritellään korkeimman maksuluokan mukaisesti. Tuloselvityslomake löytyy varhaiskasvatuksen sähköiset lomakkeet sivulta.

Tutustuminen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon

Tavoitteena on sekä helpottaa aloitusta että luottamuksen rakentumista varhaiskasvatuksen alkuvaiheessa ja siksi aloitus tapahtuu vaiheittain.  Ennen varhaiskasvatuksen alkua vanhempien kanssa käydään aloituskeskustelu, jossa vanhemmalla on mahdollisuus kertoa lapsestaan. Samalla sovitaan tarkemmin lapsen tutustumisesta tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan. Keskustelu voidaan käydä lapsen kotona, perhepäivähoitajan kotona tai päiväkodissa. Myös päiväkodin johtaja tapaa vanhemmat, jolloin käydään läpi palveluun liittyviä kuntakohtaisia asioita.

Vanhemmat tutustuvat yhdessä lapsen kanssa tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan aloituskeskustelussa sovittujen käytäntöjen mukaan. Tutustumisen aikana lapsi totuttelee vanhemman kanssa yhdessä varhaiskasvatuspaikan arkeen ja tutustuu muihin lapsiin ja kasvattajiin. Tutustumisen tarkoituksena on lisätä vanhemman ja lapsen luottamusta lapsen turvaisaan varhaiskasvatuksen aloitukseen.

Noin 2-3 kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksessa aloittamisesta käydään vanhempien ja kasvattajien kesken lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvä keskustelu. Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen huoltajien kanssa sovitut lapsen kasvua ja kehitystä tukevat tavoitteet ja menetelmät tavoitteisiin pääsemiseksi. Lisäksi tarkoituksena on löytää yhteinen käsitys lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta varhaiskasvatuksessa. Vanhemmat ja kasvattajat arvioivat säännöllisesti yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja -kasvatuksen toteutumista.

Lapsen luovuttaminen varhaiskasvatuspaikasta

Lapsen hakee pääsääntöisesti varhaiskasvatuspaikasta lapsen huoltaja tai 18 vuotta täyttänyt hoitosopimuksessa ennalta nimetty henkilö.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten tapaturmavakuutus

Kunnan ryhmätapaturmavakuutus on voimassa esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa, varhaiskasvatus- ja kerhotoiminnassa sekä kunnan järjestämissä, varhaiskasvatukseen liittyvissä tilaisuuksissa ja retkillä, varhaiskasvatuksen sekä kerhojen välittömien matkojen aikana, ei kuitenkaan kunnan järjestämien muiden tilaisuuksien matkojen aikana.

Lisäksi vakuutus on voimassa suorinta tavanomaisinta tietä kuljetulla matkalla kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja takaisin kotiin.

Varahoito

Koulujen loma-aikoina, joihin lasten poissaolot varhaiskasvatuksessa keskittyvät, mukautetaan toiminnan laajuutta vastaamaan kysyntää. Heinäkuussa ns. päivystävinä päiväkoteina toimivat keskustassa Koskenrannan tai Kaunismäen ja Myllytontun (vuorohoito) päiväkodit sekä Etelä-Mäntsälässä Hyökännummen päiväkoti. Tarkemmat tiedot mahdollisesta varhaiskasvatuksen keskittämisestä saatte lapsenne omasta päiväkodista tai perhepäivähoitajalta ennen loma-aikoja.

Perhepäivähoidossa hoitajan sairastuessa tai ollessa lomalla varahoitopaikkoina toimivat pääsääntöisesti alueen päiväkodit.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Vanhempien tulee tehdä varhaiskasvatuspaikan irtisanominen kirjallisesti pääsääntöisesti kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatus tarpeen päättymistä. Irtisanominen päättää varhaiskasvatusoikeuden. Irtisanominen päättää myös muut varhaiskasvatuksen paikkapäätökset ja hakemukset. Irtisanomislomake löytyy varhaiskasvatuksen sähköiset lomakkeet sivuilta.