Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnalla ja siihen kuuluvalla lupamenettelyllä pyritään huolehtimaan yleisen edun vaatimusten huomioon ottamisesta rakentamisessa.

Pysy yhdessä pisteessä ja hoida rakentamisen lupa-asiointi verkossa.

Rakennusjärjestyksessä kuvataan laajasti rakentamisen lupajärjestelmää ja hyvää rakentamistapaa.

Mäntsälän kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii kuntakehityslautakunta, jonka esittelijänä toimii kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus. Toiminnallisesti kuntakehityslautakunnan alaiset työntekijät kuuluvat tekninen ja elinvoimapalvelut palvelualueeseen, jota johtaa palvelualuejohtaja Mika Pynttäri. Kuntakehityspalveluiden tulosalueen sisällä on rakennusvalvonnan tulosyksikkö, jota johtaa johtava rakennustarkastaja. Tulosyksikköön kuuluu rakennustarkastajat ja hallintosihteeri.

Rakennustarkastaja päättää rakennusluvan myöntämisestä alle 600 m²:n asuinrakennukselle, talousrakennukselle, alle 1000 m²:n teollisuus-ja varastohallille, maatalouden tuotanto-ja varastorakennuksille ja edellä mainittujen rakennusten laajennuksille. Muiden kuin edellä mainittujen rakennusten rakennusluvista päättää lautakunta. Lautakunta kokoontuu noin kolmen viikon välein. Kuntakehityspalveluiden toimintasäännöllä määritellään kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan organisointi ja hallintosäännön perusteella kuuluvan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille.

Rakennusvalvonnan yhteystiedot:

Rakennustarkastajien puhelinajat: ma klo 12-13 sekä ti ja to klo 9-10
Vastaanotto: ajanvarauksella

Lasse Ketoja

johtava rakennustarkastaja, vastuualue 2

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Susanna Pyhälä

rakennustarkastaja, vastuualue 1

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Jouni Rissanen

rakennustarkastaja, vastuualue 3

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Tuula Vaenerberg

hallintoasiantuntija

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Joonas Törrönen

projektipäällikkö, rakennuskannan selvitystyö

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Rakennusvalvonnan vastuualueet

Rakennusvalvonnan vastuualuekartta: Luoteis-Mäntsälä kuuluu vastuualueeseen 1, koillis- ja kaakkois-Mäntsälä kuuluu vastuualueeseen 2, ja lounais-Mäntsälä vastuualue 3.