Poikkeaminen

Viimeksi muokattu: 29.3.2022

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Poikkeamislupaa tarvitaan siis esimerkiksi silloin, kun poiketaan rakennusjärjestyksen määräyksestä tai asemakaavasta.

Poikkeaminen edellyttää erityisiä syitä. Poikkeamisen on pääsääntöisesti johdettava parempaan tulokseen esimerkiksi ympäristön tai liikenneolojen kannalta, kuin mihin päästäisiin säännösten mukaisella rakentamisella.

Poikkeamispäätös tulee hakea kirjallisesti. (Lupapiste)

Valmistelija: kaavasuunnittelija Mari Niinistö

Mari Niinistö

kaavainsinööri

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Vähäinen poikkeaminen

Vähäisestä poikkeamisesta voidaan päättää rakennusluvan yhteydessä ilman poikkeusluvan hakemista. Vähäisyyden arviointi kuuluu viranomaiselle.

Valmistelija: rakennustarkastajat