Vireillä olevia hankkeita nähtävänä

Viimeksi muokattu: 11.6.2024
 • ILMOITUS MAISEMATYÖLUVAN VIREILLETULOSTA

  Mäntsälän seurakunta hakee maisematyölupaa puuston karsimiselle Iso-Pappilan piha-alueella kiinteistöllä Koivumäki 505-407-22-117. Kohdekiinteistö sijaitsee Mäntsälän keskustan alueella osoitteessa Nordenskiöldintie 3. Pihan muutokset liittyvät pappilarakennuksen piha-alueen kunnostukseen ja käyttötarkoituksen muutokseen. Pihan reuna-alueiden tiheän, vesoittuneen alueen puustoa harvennetaan, poistetaan ja säilytetään pihasuunnitelman, puustokartoituksen ja hoitoehdotuksen mukaisesti.

  Maisematyöluvan johdosta naapurialueiden maanomistajille ja haltijoille varataan mahdollisuus tulla kuulluiksi. Mahdolliset huomautukset hankkeesta tulee jättää Mäntsälän kunnan kuntakehityspalveluille osoitteeseen Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ tai sähköpostitse kirjaamo@mantsala.fi, viimeistään 26.6.2024.

  Maisematyölupaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kunnantalolla ja kuntakehityspalvelujen verkkosivuilla

  www.mantsala.fi > Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Lupapiste > Vireillä olevia hankkeita nähtävänä

  www.mantsala.fi > Asiointi ja päätöksenteko > Päätöksenteko ja kuulutukset > Kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset

  Lisätietoja:
  Johtava rakennustarkastaja Lasse Ketoja
  puh. 040 314 5468, lasse.ketoja@mantsala.fi

  12.06.2024 Mäntsälän kunta, kuntakehityspalvelut