Varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus

Viimeksi muokattu: 5.7.2024

Mäntsälän kun­ta jär­jes­tää varhaiskasvatusta, esio­pe­tus­ta, pe­rus­o­pe­tus­ta ja toi­sen as­teen kou­lu­tus­ta. Toiminnassa noudatetaan kunnan yhteisiä suunnitelmia, jotka antavat puitteet toiminnan järjestämiselle sekä kannustavat päiväkoteja ja kouluja luomaan ja kehittämään tasa-arvoista ja yhdenvertaista toimintakulttuuria. Monikielisyys ja -kulttuurisuus huomioidaan myös koulujen omissa lukuvuosisuunnitelmissa sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa monin eri tavoin.