TUVA, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

9.3.2022
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA on yksi perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen niin kutsutun nivelvaiheen koulutuksista. TUVA on uusi koulutusmuoto. Se alkaa 1.8.2022. Mäntsäläläisille TUVA-koulutusta järjestää Keuda.

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välisessä nivelvaiheessa on useita erilaisia toisen asteen opiskeluvalmiuksia lisääviä koulutuksia. Näitä ovat muun muassa perusopetuksen lisäopetus (niin kutsutut kymppiluokat), lukioon valmentava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA).

Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä myös perusopetuksen ja toisen asteen tutkintokoulutuksen välisen nivelvaiheen koulutukset uudistuvat. Lukuvuoden 2021-2022 ajan perusopetuksen lisäopetus, lukioon valmentava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus opintoetuuksineen säilyvät entisellään. Ne kuitenkin poistuvat uuden tutkintokoulutukseen valmistavan koulutuksen (TUVA) alkaessa 1.8.2022.

Tutkintokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet on julkaistu 2021. Mäntsälässä TUVA-koulutuksen järjestää Keuda.