Menu

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Mustijoen varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköisenä palveluna

  • Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen
  • Varhaiskasvatushakemus
  • Sijoitus- ja maksupäätökset (otettu käyttöön 1.11.2017)

Mustijoen varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön hoito-aikojen sähköinen ilmoittaminen. 1.3.2017 huoltajat ovat voineet kirjata sähköisesti lasten tarvitsemat hoitoajat sekä vapaapäivät.


eAsiointi-palvelun kautta voit asioida kunnan varhaiskasvatuspalveluissa internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenne-yhteyden kautta. Palveluun kirjaudutaan vahvasti tunnistettuna pankkitunnuksilla, mobiilitunnisteella tai Väestörekisterikeskuksen HST-kortilla.

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen antaa huoltajalle mahdollisuuden ilmoittaa varhaiskasvatusyksikköön lapsen hoidon tarpeen. Hoitopäivät/-ajat on ilmoitettava sähköisesti viimeistään edellistä viikkoa edeltävän viikon sunnuntaihin klo 24 mennessä. Laskutus tapahtuu palvelusopimuksessa varattujen hoitoaikojen perusteella (lue selvennyksiä tuntikäsitteistä). Palvelusopimuksessa sovittujen hoitoaikojen pysyvästä muutoksesta tulee ilmoittaa vähintään viikkoa ennen seuraavan kalenterikuukauden alkua kirjallisesti ryhmän esimiehelle. Hoitoajan muutos on oltava voimassa vähintään 3 kalenteri kuukautta. Kesäajan käytänteiden osalta annetaan vuosittain erilliset ohjeet.

Viikoittaisen varatun hoitoajan muutos näkyy sähköisessä järjestelmässä vasta maksupäätöksen teon jälkeen. Ilmoitetut tunnit tallentuvat kuitenkin järjestelmään virheilmoituksista huolimatta.

Mikäli toteutuneet tunnit ylittävät palvelusopimuksessa varatut tunnit kalenterikuukaudessa, laskutetaan varhaiskasvatus tällöin käytettyjen tuntien mukaisen seuraavan korkeamman maksuluokan mukaan.

Jos sähköiseen hoitoilmoituksiin tulee äkillisiä muutoksia, esim. lapsen sairastuminen, ja viikko on jo lukittu, teidän tulee ottaa yhteys lapsen päiväkotiin/hoitopaikkaan.

Tässä ohje hoitoaikojen ilmoittamiseen (pdf)

Lisätietoja saatte yksiköidenne esimiehiltä tai varajohtajilta.  Tarvittaessa voitte olla yhteydessä myös toimistosihteeri Marja Nergiin p. 040 314 5097 tai päiväkodin johtaja Tiina Korhoseen p. 040 314 5084.

Tästä pääset eAsioinnin tunnistautumissivulle

Varhaiskasvatushakemus

Hakemus varhaiskasvatukseen on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta, hakemus tulee tehdä kaksi viikkoa ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Lähetetty hakemus on voimassa yhden vuoden lähettämispäivästä lukien. Vanhemmat voivat esittää toiveita lapselle halutusta hoitomuodosta ja hoitopaikasta. Toivomme, että vanhemmat täyttävät ensisijaisesti sähköisen hakemuksen.

Ohje varhaiskasvatushakemuksen täyttämiseen

Tästä pääset eAsioinnin tunnistautumissivulle

Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä varhaiskasvatukseen hakemiseen liittyvissä asioissa palveluohjaajaan p. 040 314 5748
eAsiointi-lomakkeiden teknisissä kysymyksissä toimistosihteeriin p. 040 314 5097
laskutukseen liittyvissä asioissa toimistosihteeriin p. 040 314 5097.

Sijoitus- ja maksupäätöksen sähköinen tiedoksianto

1.11.2017 alkaen on otettu käyttöön hoitopaikan sijoituspäätöksen ja päivähoitomaksupäätöksen sähköinen tiedoksianto. Huoltaja saa tehdystä päätöksestä tiedon ilmoittamaansa sähköpostiin, jonka jälkeen päätös on luettavissa eAsiointiportaalissa.

Päätösten lähettämiseksi sähköisesti tarvitsemme huoltajien kirjallisen suostumuksen. Suostumus annetaan ilmoittamalla sähköpostiosoite sähköpostitse päivähoitotoimistoon , toimistosihteerin osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Sähköpostiosoitteen lisäksi ilmoita lapsen/lasten nimet ja hoitopaikka.

Vain suostumuksen antamisen jälkeen lähetettävät sähköiset päätökset ovat luettavissa eAsiontiportaalissa.

Sähköisessä päivähoitohakemuksessa ilmoitettu sähköpostiosoite on samalla suostumus päätösten sähköiseen tiedoksiantoon. Silloin ei erikseen tarvitse suostumusta toimittaa sähköpostitse. Tämä koskee hakemuksia jotka ovat saapuneet sähköisesti 1.11.2017 jälkeen.

Mikäli huoltajat eivät ilmoita sähköpostiosoitetta ja sen myötä suostumusta päätösten lähettämiseksi sähköisesti, päätökset lähetetään edelleen postitse.

Tästä pääset eAsioinnin tunnistautumissivulle

Hoitopaikan sijoituspäätöksen liitteet (lomakkeet) ovat luettavissa/tulostettavissa lomakesivulta .

Sijoituspäätöksen liitteet ovat:

  • Otamme paikan vastaan lomake (tulee palauttaa määräaikaan mennessä päiväkodin johtajalle)
  • Ilmoitus varatutuista viikko/kuukausitunneista (palautetaan lapsen palvelusopimuksen tekemisen yhteydessä)
  • Tuloselvityslomake (palautetaan liitteineen päivähoitotoimistoon)
  • Tiedote varhaiskasvatusmaksuista

Päivähoitomaksupäätöksen liite, Tiedote varhaiskasvatusmaksuista on luettavissa/tulostettavissa Varhaiskasvatuksen maksut sivulta .

Takaisin ylös