Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Viimeksi muokattu: 18.9.2023

Siirry tästä hoitoaikojen sähköiseen ilmoittamiseen

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen antaa huoltajalle mahdollisuuden ilmoittaa varhaiskasvatusyksikköön lapsen hoidon tarpeen. Hoitopäivät/-ajat on ilmoitettava sähköisesti viimeistään edellistä viikkoa edeltävän viikon sunnuntaihin klo 24 mennessä. Laskutus tapahtuu palvelusopimuksessa varattujen hoitoaikojen perusteella. Palvelusopimuksessa sovittujen hoitoaikojen pysyvästä muutoksesta tulee ilmoittaa vähintään viikkoa ennen seuraavan kalenterikuukauden alkua kirjallisesti ryhmän esimiehelle. Hoitoajan muutos on oltava pysyväisluonteista. Kesäajan käytänteiden osalta annetaan vuosittain erilliset ohjeet.

Viikoittaisen varatun hoitoajan muutos näkyy sähköisessä järjestelmässä vasta maksupäätöksen teon jälkeen. Ilmoitetut tunnit tallentuvat kuitenkin järjestelmään virheilmoituksista huolimatta.

Mikäli toteutuneet tunnit ylittävät palvelusopimuksessa varatut tunnit kalenterikuukaudessa, laskutetaan varhaiskasvatus tällöin käytettyjen tuntien mukaisen seuraavan korkeamman maksuluokan mukaan.

Jos sähköisiin hoitoilmoituksiin tulee äkillisiä muutoksia, esim. lapsen sairastuminen, ja viikko on jo lukittu, teidän tulee ottaa yhteys lapsen päiväkotiin/hoitopaikkaan.

Lisätietoja saatte päiväkodin johtajalta tai varajohtajalta. 

Tarvittaessa voitte olla yhteydessä myös varhaiskasvatuksen asiantuntijaan

Tiina Korhonen

Varhaiskasvatuksen asiantuntija