Hankkeet

Viimeksi muokattu: 29.5.2023

Kehitämme ja tuemme opettamista ja oppimista kouluissamme useiden valtakunnallisten hankerahoitusten avulla. Näitä hankerahoituksia eli valtionavustuksia jakavat muun muassa Opetushallitus sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lukuvuonna 2021–2022 olemme saaneet rahoitusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen tasoittamiseen, yläkouluille suunnatun lukemisen kulttuuria edistäviin toimiin sekä ohjelmointiosaamisen edistämiseen ja vastuullisten mediataitojen harjoitteluun. Ohjelmointiosaamisen edistäminen ja vastuulliset mediataidot ovat osa kansallista Uudet lukutaidot –kehittämisohjelmaa.

Lisäksi rahoitamme koulun kerho- ja harrastustoimintaa hankeavustuksilla. Olemme mukana kuntayhteistyönä toteutettavissa Sitouttava kouluyhteisötyö-, Kaikille yhteinen koulu ja Oppilaanohjauksen kehittäminen -hankkeissa.