Tutkimusluvat

Viimeksi muokattu: 4.8.2022
Vuosittain noin 20 tutkimusta kerää aineistoa ja tietoja Mäntsälän peruskouluista. Tutkimustyö kouluissa edellyttää tutkimuslupaa, jota tulee erikseen hakea.

Tutkijan, opinnäytetyön tekijän ja tutkimuslaitoksen tulee hakea tutkimuslupaa Mäntsälän kunnan kouluissa suoritettavan tutkimuksen tai aineistonkeruun toteuttamiseksi silloin, kun tutkimus perustuu kyseisen henkilön tai laitoksen omaan tavoitteeseen eli intressiin.

Mikäli tutkimustyö sisältää varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen osuuden, tulee sen osalta hakea tutkimuslupaa Varhaiskasvatuspalveluista.

 

Ohjeet tutkimusluvan hakemiseen

Haethan tutkimuslupaa hyvissä ajoin, sillä aineiston keruuta ei voi aloittaa ennen tutkimusluvan saamista.

Tutkimuslupaa haetaan sähköisellä lomakkeella tai Opetuspalveluiden lomakkeet -sivulta löytyvällä hakulomakkeella. Paperisen tutkimuslupahakemuslomakkeen voi myös noutaa kunnantalon palvelupiste Vinkistä sen aukioloaikoina.

Tutkimuslupahakemus palautetaan yhdessä asianmukaisine liitteineen hakulomakkeessa kerrotulla tavalla tai tuomalla se Mäntsälän kunnantalon palvelupiste Vinkkiin.

 

Hakemuksen käsittely ja päätöksenteko

Saapuneet tutkimuslupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä noin kahden viikon välein. Loma-aikoina tutkimuslupahakemusten käsittelyssä voi olla viivettä. Tutkimuslupapäätöksiä ei tehdä heinäkuussa.

Päätöksen tutkimusluvan myöntämisestä tekee Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimintasäännössä nimetty viranhaltija.

 

Huomaathan, että tutkimusluvan myöntäminen

  • ei velvoita kuntaa tiedottamaan tutkimuksesta tai edistämään sitä aktiivisesti
  • tutkimushankkeeseen osallistuminen on aina vapaaehtoista
  • oppilaiden osallistumiselle tulee aina olla huoltajan nimenomaisesti kyseistä tutkimusta varten antama lupa
  • mikäli tutkimus ulottuu usean kunnan alueelle, koskee opetuspalveluiden myöntämä tutkimuslupa ainoastaan Mäntsälässä suoritettavaa tutkimuksen osaa