Tietoja tontin ostajalle / vuokraajalle

Viimeksi muokattu: 5.4.2022

Vuosivuokra on 5 % tontin maapohjan hinnasta. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Ostaja / vuokraaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennustapaohjeiden ja rakennusluvan mukaisen talon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta.

Kunta perii lisäksi kiinteistönmuodostamiskuluina 1100 euroa.

Kuntakehitysjohtaja päättää tonttien myynnistä ja vuokrauksesta.

Tämän päätöksen jälkeen tonttivarauksen saajalla on 3-6 kk aikaa esittää rakennustarkastajalle hyväksyttävä alustava suunnitelmaluonnos rakennushankkeesta ja sen aikataulusta. Vasta tämän jälkeen kauppakirja tai vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa.

Tontin varausmaksu on 1100 euroa. Varusmaksu hyvitetään ostohinnassa / vuokrassa. (Tontin varauksen peruuntuessa, varausmaksua ei palauteta.)

Ostajan lainhuuto jää lepäämään, kunnes rakennuksesta on 35 %:a rakennettu. Esittämällä työnjohtajan todistuksen valmiusasteesta rakennusvalvojalle / kuntakehitysjohtajalle, voi pyytää, että kunta ilmoittaa Maanmittauslaitokselle riittävän valmiusasteen saavuttamisesta. Tällöin lainhuutoprosessi jatkuu ja lainhuuto kirjataan ostajalle. Muussa tapauksessa lainhuutoprosessi jatkuu kolmen vuoden kuluttua. (Tontilla on rakentamisvelvoite).

Ostaja/vuokraaja sitoutuu käyttämään rakentamisen aikaiseen työmaaliikenteeseen kunnan osoittamaa huoltotietä.

Sähkö-, vesi- ja viemäriliittymistä antaa tietoa Nivos Oy.

Laske Tonttilaskurissa omakotitontin rakentamiskustannukset. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n sivuilla voi arvioita yristystontin kustannukset.

Kunta ja laitokset pidättävät oikeuden hintojen tarkistuksiin.