Kunnan rivi- ja muut yhtiömuotoiset tontit

Viimeksi muokattu: 12.9.2022
Kunnalla on vapaana yhtiömuotoiseen tuotantoon sopivia rivi- ja pienkerrostalotontteja.

Rivi- ja pienkerrostalotontteja on seuraavilla alueilla:

 • keskustan ja rautatieaseman läheisyydessä Lempivaaran alueella
 • keskustan itäpuolella Isonniityntien alueella
 • rautatieaseman läheisyydessä Kaunismäen alueella
 • keskustan ja rautatieaseman välisellä alueella Ollilantiellä
 • keskustan läheisyydessä Mustamäen alueella
 • keskustan pohjoispuolella Liedontiellä
 • keskustan ja rautatieaseman välisellä alueella Lukiontiellä

Tonteille etsitään kiinnostuneita rakentajia, joiden kanssa käydään tarkemmat neuvottelut tontista. Tonttien luovutusehtoja ei ole etukäteen päätetty vaan tarvittavat päätökset tehdään neuvottelukierroksen jälkeen. Mikäli kiinnostuneita on useampi kuin tontteja, tonttineuvotteluja jatketaan alustavan rakennushankkeen sisällön, hakijayhtiön referenssien ja toteutusaikataulun, tai tarvittaessa arvonnan, perusteella.

 • Isonniityntien alueelta myyntiin tulee yhteensä 13 erillispientalojen tonttia (rakennusoikeus 80+30 k-m², yhteensä 110 k-m²/tontti), joiden toteutus voi olla myös yhtiömuotoisesti.

  Omakotitontit luovutetaan vapaalla hakumenettelyllä ensisijaisesti itselleen rakentaville yksityishenkilöille, jotka eivät ole viiden vuoden sisällä saaneet kunnan tonttia.

  Isonniityntien tontit voidaan luovuttaa myös yhtiömuotoiseen rakentamiseen kokonaan/osittain. Hakijat voivat keskenään myös muodostaa esimerkiksi asuntoyhtiön tai muun yhteistoteutusmuodon.

  Etäisyydet:
  – keskusta 1 km
  – rautatieasema 2,5 km
  – lähin päiväkoti 0,5 km
  – lähin alakoulu 0,5 km

  Tonttitiedot ja hakumenettely

Pekka Kautto

maankäyttöinsinööri

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä