Rakennuskannan selvitystyö

Viimeksi muokattu: 5.4.2024

Tarkista keväällä saamasi kiinteistöveropäätös. Jos huomaat, että kiinteistöveropäätöksessäsi on virheellisiä tietoja, tee korjaus kiinteistöveroilmoitukseen. Verohallinnolle tulee ilmoittaa yli 5 m2 kokoiset rakennukset. Jos sinulla on epäilys, että omistamasi rakennus tai sen laajennus olisi vaatinut rakennusluvan, voit tehdä neuvontapyynnön ja lupahakemuksen rakennusvalvontaan sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi.

Mäntsälän kunta on päättänyt käynnistää rakennuskannan selvitystyön, jonka toteuttaa kuntakehityspalvelut. Työn keskeisimpänä tarkoituksena on saattaa kunnan rakennusrekisteri ajan tasalle. Tämä koskee erityisesti rakennuksia, jotka puuttuvat rekisteristä, tai joiden tiedoissa on virheitä. Tällä hetkellä rakennuskannan tiedot ovat puutteelliset ja eri syistä johtuen rekisterien ulkopuolelle on jäänyt huomattava määrä rakennusmassaa, joka ei sisälly minkään viranomaistahon rekisteritietoihin.

Rakennuskannan selvitystyössä käytetään hyväksi paikkatietoaineistoja ja -menetelmiä yhdessä maastotarkastusten kanssa. Hankkeessa lisäksi tarkastellaan ja verrataan alueellisesti rakennus- ja huoneistorekisterin, Verohallinnolle ilmoitetun ja kiinteistöllä vallitsevan todellisen tilanteen suhdetta.

Puutteelliset tiedot rakennusrekisterissä

Tarvittaessa kiinteistön, jonka tiedoissa on havaittu puutteita, omistajalle lähetetään kirje. Kirje lähetetään vain yhdelle omistajalle, vaikka omistajia olisi useita. Osa kohteista voidaan tarkistaa pelkkien rakennuslupa-aineistojen avulla.

Saatteessa kiinteistönomistajaa pyydetään tarkistamaan ja kirjaamaan kiinteistönsä kaikkien rakennusten tiedot lomakkeeseen ja palauttamaan sen mukana tulleen palautuskuoren kanssa kuntaan. Lomakkeen voi myös palauttaa kunnantalon palvelupiste Vinkin postilaatikkoon. Omistajien ilmoittamia lomakkeen tietoja verrataan nykyiseen rakennusrekisterin aineistoon, ilmakuviin ja tämän pohjalta päätetään kiinteistöllä tehtävän mittauskäynnin tarpeellisuudesta.

Sähköinen lomake on väliaikaisesti pois käytöstä. Pyydämme palauttamaan kirjeen mukana tulleen lomakkeen.

Maastokäynnit ja mittaukset

Omistajan etukäteen ilmoittamat tiedot tarkistetaan tarpeen vaatiessa mittaamalla. Jos kiinteistönomistaja ei toimita tietoja kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista määräaikaan mennessä, on kunnan mittaryhmän tultava tarkistamaan rakennustilanne ja mitat. Tarkastusoikeus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (183 §).

Kiinteistönomistajan tai hänen edustajansa läsnäolo ei ole välttämätöntä mittaustilanteessa. Mittauskäynnillä rakennukset mitataan rakennuksen ulkopintoja pitkin eikä rakennuksien sisälle mennä. Mittauskäynnistä ilmoitetaan kiinteistön omistajalle etukäteen, mikäli omistaja toivoo ilmoitusta palauttamallaan lomakkeella.

Rakennusrekisterin parannuksen lisäksi mitatut rakennukset merkitään asemakaava-alueella kunnan ylläpitämään kantakarttaan, jota käytetään kaavoituksen ja yhdyskuntarakentamisen suunnittelun pohjana. Kantakartasta esimerkiksi tuotetaan lakisääteiset asemakaavoituksen pohjakartat (MRL 54a §), joten on tärkeää, että pohjakarttana toimiva kantakartta on ajan tasalla.

Mittauskäyntien yhteydessä mahdollisesti havaittavien luvattomien rakennusten sekä luvattomien laajennusten osalta toimitaan kuten maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty ja ohjeistetaan ottamaan yhteyttä kunnan rakennustarkastajiin rakennuslupien hakemiseksi.

Yhteystiedot

Rakentamiseen ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset pyydetään jättämään neuvontapyyntöinä sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Joonas Törrönen

projektipäällikkö, rakennuskannan selvitystyö

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Seppo Kantola

suunnitteluavustaja, rakennuskannan selvitystyö

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä