Lupapäätökset

Viimeksi muokattu: 5.1.2023

Maankäyttö- ja rakennusasetus 97 §

Päätöksen antaminen julkipanon jälkeen:
Maankäyttö- ja rakennuslain 142 ja 198 §:n nojalla julkipanon jälkeen annettavan päätöksen antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla.

Myönnetyt luvat julkaistaan Lupapisteen julkipanosivulla.

Tuula Vaenerberg

hallintoasiantuntija

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä