Lupapäätökset

9.3.2022

Maankäyttö- ja rakennusasetus 97 §

Päätöksen antaminen julkipanon jälkeen:
Maankäyttö- ja rakennuslain 142 ja 198 §:n nojalla julkipanon jälkeen annettavan päätöksen antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla.

Ilmoitustaulu: Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Myönnetyt luvat julkaistaan myös Mäntsälän kunnan kuulutukset-sivulla sekä Lupapisteessä.

Tuula Vaenerberg

toimistosihteeri

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä