Kuljetuksen järjestelyt

Viimeksi muokattu: 24.5.2024
Kunnan teknisen ja elinvoimapalveluiden kuljetusyksikössä laaditaan kuljetussuunnitelma kullekin kouluvuodelle erikseen. Kunkin reitin liikennöitsijä tekee tarkemmat reittisuunnitelmat omille kuljetusreiteilleen. Kuljetusreitit ja -ajat voivat muuttua lukuvuoden aikana.

Koulukuljetusjärjestelyistä tiedottaminen

Julkisella liikenteellä kulkeville

Julkisella liikenteellä kulkevien oppilaiden tulee katsoa linja-autojen kulkuajat ja pysäkit Matkahuollon aikatauluhausta.

 

Kouluautolla kulkeville

Kouluautolla kulkeville tieto kuljetusajoista tulee huoltajalle tekstiviestillä pääsääntöisesti elokuussa ennen lukuvuoden ensimmäistä koulupäivää. Tekstiviestin lähettää liikennöitsijä tai koulun kuljetusvastaava. Tämä toimintatapa koskee niitä kuljetusoppilaita tai kuljetuspäiviä, joille koulukuljetus järjestetään kokonaan tai osin kouluautolla.

Tekstiviesti lähetetään huoltajalle koulukuljetushakemuksessa ilmoitettuun puhelinnumeroon ennen koulukuljetuksen haluttua alkamisaikaa.

Samoin toimitaan, jos hakuaika muuttuu lukuvuoden aikana.

Koulumatkan kesto

Kaikki koulukuljetukset pyritään järjestämään mahdollisimman sujuvina reitteinä alueen kaikki kuljetusoppilaat huomioiden. Myös oppilaiden odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina.

Perusopetuslain mukaan alaluokkien oppilaan (vuosiluokat 1–6) koulumatka saa odotusaikoineen kestää enintään 2,5 tuntia päivässä.

Lukuvuoden alkaessa 13 vuotta täyttäneen oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 3 tuntia päivässä.

 

Kuljetusoppilaan omavastuumatka

Omavastuumatka tarkoittaa oppilaan itse kulkemaa koulumatkan osaa. Lähtökohtaisesti myös koulukuljetusoppilaiden koulumatkat sisältävät omin voimin kuljettavan koulumatkan osan. Tästä voidaan poiketa, mikäli oppilaan koulukuljetus perustuu asiantuntijalausuntoon ja asiantuntijalausunnossa niin edellytetään.

 

Koulukuljetuksen kulkuvälineet

Julkinen liikenne

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä. Silloin oppilas saa koulukuljetusta varten koulumatkakortin ja kulkee joukkoliikenteen linja-autossa. Linja-auto voi olla myös kunnan ostama ostovuoro (tilauslinja-auto).

Nämä kuljetukset ovat kaikille kuntalaisille avoimia.

Kouluauto

Kouluautossa oppilas kulkee pikkubussilla tai taksilla. Nämä koulukuljetukset täydentävät julkisen liikenteen palveluja. Myös erityistapauksissa, kuten terveydellisten syiden vuoksi, oppilas voi kulkea kouluautossa.

Kouluautokuljetus järjestetään samoin periaattein kuin joukkoliikenteen kuljetukset. Alueen oppilaat kerääntyvät kuljetusta varten heille osoitetuille noutopaikoille vastaavasti kuin linja-autoa käyttävät oppilaat kokoontuvat linja-autopysäkeille. Noutopaikka on se paikkaa, josta oppilas nousee kouluauton kyytiin.

Ainoastaan erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa koulukuljetus voidaan järjestää ovelta-ovelle-kuljetuksena.

 • Lukuvuoden 2023–2024 koulukuljetukset:

  Kuljetusoppilaiden kuljetusajoista voi tiedustella ensisijaisesti liikennöitsijöiltä ja kouluilta.

  Koulun kuljetuksia voi hoitaa useampikin liikennöitsijä kuin luettelossa on mainittu.

   

  Koulu ja sen pääsääntöinen liikennöitsijä (muutokset mahdollisia):

  Hepola
  Korsisaari Oy 044 430 9676 (Pohjois-Mäntsälä – Kirkonkylä)
  Korsisaari Oy 041 730 0614 (Numminen – Kirkonkylä)
  Triviabus Oy 045 7834 5950 (Etelä-Mäntsälä – Kirkonkylä)
  Mäntsälän Palvelutaksi Ky 0400 346 730 (vain puhelut)

  Hirvihaara
  Ventoniemi Oy 040 547 2416

  Hyökännummi
  Korsisaari Oy 044 424 2445 (Ohkolan suunta)
  K-Max Oy 0400 580 492 (Arolan suunta)
  Korsisaari Oy 041 731 4979 (Linjatie)

  Kirkonkylä
  Korsisaari Oy 044 430 9676 (Pohjois-Mäntsälä – Kirkonkylä)
  Korsisaari Oy 041 730 0614 (Numminen – Kirkonkylä)

  Myllymäki
  Korsisaari Oy 044 430 9676 (Pohjois-Mäntsälä – Kirkonkylä)
  Korsisaari Oy 041 730 0614 (Numminen – Kirkonkylä)

  Numminen
  Nurmijärven Linja Oy 041 730 0310

  Ohkola
  Korsisaari Oy 044 424 2445

  Riihenmäki
  Korsisaari Oy 044 430 9676 (Pohjois-Mäntsälä – Kirkonkylä)
  Korsisaari Oy 041 730 0614 (Numminen – Kirkonkylä)
  Triviabus Oy 045 7834 5950 (Etelä-Mäntsälä – Kirkonkylä)

  Saari
  Nurmijärven Linja Oy 041 730 0312
  Nurmijärven Linja Oy 041 730 0313

  Sälinkää

  Rolly Uusimaa Oy 045 7750 1071 (Sulkava – Nikinoja)
  Rolly Uusimaa Oy 045 7750 1070 (Lukko – Soukkio)

  Sääksjärvi
  Korsisaari Oy 041 730 0311

Koulukuljetusjärjestelyt joukkoliikenteessä kulkeville

Linja-autojen kulkuajat ja pysäkit katsotaan Matkahuollon aikatauluhausta. Linja-autolla kulkevan oppilaan noutopaikka on linja-autopysäkki.

Lukuvuoden ensimmäisenä kouluaamuna myönteisen koulukuljetuspäätöksen saaneet oppilaat voivat mennä linja-autolla kouluun ilman maksua.

Oppilas saa ensimmäisenä koulupäivänä Matkahuollon koululaismatkakortin koulusta. Tämä edellyttää sitä, että oppilaalla on myönteinen päätös koulumatkaedusta ja kunnan Matkahuollosta oppilaalle tilaama yksilöity koulumatkakortti on saapunut kouluun.

Tämän jälkeen matkustaminen tapahtuu linja-autossa koululaismatkakorttia näyttämällä.

Ohje Matkahuollon koululaismatkakortin käyttäjälle

Koululaismatkakortti kelpaa kodin ja koulun välisellä matkalla. Se kattaa matkan kodista kouluun ja koulusta kotiin oppilaan koulukuljetuspäätöksen mukaisesti koulun työpäivinä (1 tai 2 matkaa).

Koululaismatkakortti on henkilökohtainen. Korttia saa käyttää ainoastaan oppilas, jolle koulukuljetusetu on myönnetty.

 

 • Kun nouset linja-autoon, pidä kortti helposti saatavilla maksun suorittamista varten.

 • Koululaismatkakortti ja kotelo palautetaan lukuvuoden viimeisenä koulupäivänä kouluun tai viimeistään koulun päättymistä seuraavalla viikolla Mäntsälän kunnantalon palvelupiste Vinkkiin. Koululaismatkakorttia ei palauteta muualle.

  Mikäli oppilaan nimi ei näy kortissa selkeästi, tulee siihen kiinnittää esimerkiksi paperille kirjoitettuna oppilaan nimi.

  Ajoissa palauttamatta jääneistä sekä vioitetuista korteista veloitetaan 12,00 €:n maksu laskutuslisineen. Koululaismatkakortit lähetetään uudelleenladattaviksi Matkahuoltoon.

 • Säilytä korttia huolellisesti.

  Älä taita, leikkaa, pure, piirtele tai kirjoita korttiin.

   

 • Jos kuljettaja huomauttaa virheellisestä kortista, välimatkasta tai kortin toimimattomuudesta, oppilaan on välittömästi ilmoitettava asiasta oman koulun koulusihteerille tai koulun rehtorille.

  Jos kortti katoaa, oppilas ilmoittaa siitä välittömästi oman koulun koulusihteerille, koulun kuljetusvastaavalle tai kuljetussihteerille (yhteystiedot alla).

  Oppilas kustantaa itse ne matkat, jotka hän kulkee ilman bussikorttia kortin katoamisen, itse aiheutetun kortin vioittumisen tai kortin kotiin unohtamisen vuoksi. Jokaisesta matkasta maksetaan erikseen kuljettajalle autoon noustaessa.

 • Oppilas vastaa hänelle annetusta koululaismatkakortista.

  Väärinkäytön ajalta syntyneet kustannukset voidaan periä takaisin huoltajalta.

 • Mikäli oppilas muuttaa toiseen kuntaan, on koululaismatkakortti palautettava ennen poismuuttoa.

Koulukuljetusjärjestelyt kouluautolla kulkeville

Kuljetusyksikkö vastaa koulukuljetusten suunnittelusta ja käytännön järjestelyistä koulukuljetus- ja iltapäivätoimintapaikkapäätösten, koulujen lukujärjestysten sekä päiväkodeilta saatujen tietojen pohjalta.

Koulukuljetuksissa huomattavaa ja liikennöinnin poikkeustilanteet

 • Oppilaan tulee olla noutopaikalla vähintään viisi minuuttia ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

  Kouluauton ei katsota olevan myöhässä, jos se saapuu noutopaikalle noin 15 minuutin kuluessa sovitusta ajasta. Kouluauto ei myöskään voi ohittaa noutopaikkaa ennen sovittua noutoaikaa, elleivät kaikki noutopaikasta kyytiin nousevat oppilaat ole mukana.

  Kouluauton ei tarvitse odottaa oppilasta, joka myöhästyy noutopaikalta tai lähtee hakemaan unohtunutta tavaraa kotoaan.

   

 • Muut kuin kuljetusoppilaat, eli ne oppilaat, joilla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen, saavat kulkea mukana kouluautoissa korvausta vastaan edellyttäen, että oppilaalle on tilaa autossa ja liikennöitsijä tämän hyväksyy. Järjestelystä ei saa aiheutua haittaa koulukuljetukseen oikeutetuille.

  Huoltaja sopii lapsen kulkemisesta itsemaksavana kouluautossa suoraan liikennöitsijän kanssa.

  Itsemaksavana kouluauton kyydissä kulkeva oppilas on liikennöitsijän tai kunnan vakuutuksen piirissä.

 • Ajokelin ollessa erityisen huono tai muista erityisistä syistä voi joskus käydä niin, että linja- tai kouluauto ei pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti.

  Mikäli koulukyyti on myöhässä yli 15 minuuttia sovitun ajan, on parasta, että oppilas menee takaisin kotiinsa tai kouluun ja ottaa yhteyttä vanhempiin, kouluun tai kuljetussihteeriin (yhteystiedot alla).

 • Kuljetusoppilaiden on muistettava säänmukainen pukeutuminen.  Sääolosuhteisiin nähden asianmukainen pukeutuminen on huoltajien vastuulla. Pimeässä ja hämärässä liikuttaessa on tärkeää pitää heijastinta.

  Kovien pakkasten tai muiden keliolosuhteiden vuoksi ei järjestetä erillisiä kuljetuksia.

  Mikäli tie ei liikennöitsijän mielestä ole turvallisesti ajettavissa, vastaa huoltaja tällöin oppilaan kuljettamisesta erikseen liikennöitsijän kanssa sovittuun noutopaikkaan.

  Yksityisteillä tien kunnossapidosta vastaa tienhoitokunta, johon huoltajan tulee olla ensisijaisesti yhteydessä tien kunnossapitoon liittyvissä asioissa.

 • Mäntsälän kunta ei vastaa erillisistä kuljetuksista joukkoliikenteeseen kohdistuvien työtaistelutoimenpiteiden aikana.

   

 • Pääsääntöisesti liikennöitsijä osoittaa oppilaan noutopaikan. Noutopaikka voi olla linja-autopysäkki, liittymä tai muu liikennöitsijän turvalliseksi katsoma paikka.

  Huoltaja ei voi itse tilata koulukuljetusta, tehdä muutoksia kuljetusreitteihin tai päättää oppilaan noutopaikasta.

  Jos oppilaan huoltajalla ja liikennöitsijällä on erimielisyyttä noutopaikasta, kunta päättää noutopaikan.

 • Poikkeustilanteissa (onnettomuudet ja muut vastaavat) tiedottamisesta vastaa toimintaa johtava viranomainen, esimerkiksi poliisi tai pelastuslaitos.

  Muusta tiedottamisesta vastaa koulu.

 • Koulukuljetuksen ajoneuvon kyytiin otetaan vain sellaisia urheiluvälineitä tai muita ylimääräisiä tavaroita, joita tarvitaan lukujärjestyksen mukaisesti oppitunneilla tai joiden tuomisesta on muuten erikseen sovittu koulun kanssa.