Koti, oppilaat ja koulu koulukuljetuksissa

Viimeksi muokattu: 2.12.2022
Koulukuljetuksissa ja niiden järjestelyissä yhteistyö on tärkeää. Ainoastaan yhdessä toimimalla koulukuljetusjärjestelyt onnistuvat. Kodilla ja koululla on tärkeä rooli lasten ja nuorten liikennekasvatuksessa. Tavoitteena on kasvattaa oppilaat turvalliseen ja vastuulliseen liikennekäyttäytymiseen.

Koulut ja liikennekasvatus

Mäntsälän kunta ja koulut tekevät jatkuvaa työtä koulumatkojen turvallisuuden puolesta liikennekasvatuksen avulla. Kouluissa oppilaita ohjataan turvalliseen liikennekäyttäytymiseen. Oppilaan kasvattaminen vastuulliseksi teillä liikkujaksi on sekä kodin että koulun liikennekasvatuksen yhteinen tehtävä. Päävastuu oppilaiden kasvattamisessa turvalliseen liikennekäyttäytymiseen on kuitenkin huoltajalla, jolla on ensisijainen vastuu lapsensa liikennekasvatuksesta.

Kouluissa käsitellään koulukohtaiset koulukuljetusten pelisäännöt oppilaiden kanssa vuosittain.

Koululla on yksikön koulukuljetuksista vastaava koulukuljetusvastaava. Kuljetusvastaava nimetään koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Kaikki koulukuljetusjärjestelyt pohjautuvat koulujen lukujärjestyksiin.

 

Koulukuljetuksen odotusaika

Koulukuljetusten aikatauluista johtuen oppilas voi joutua odottamaan koulun alkua kuljetuksen jälkeen aamulla tai iltapäivällä koulusta kotiin. Odotusajalla oppituntien päättymisen jälkeen koulu tarjoaa ohjattua toimintaa eli osallistumismahdollisuutta esimerkiksi koulun järjestämään läksykerhoon.

Koulu järjestää ohjattua toimintaa, mikäli oppilaan odotusaika on pidempi kuin viimeistä oppituntia seuraava välitunti. Ohjatusta toiminnasta vastaa koulun kuljetusvastaava.

Viestintä ja koulukuljetusjärjestelyistä tiedottaminen

Sekä koulu että liikennöitsijä viestivät osaltaan koulukuljetusjärjestelyistä koteihin. Kouluauton liikennöitsijä tai koulun kuljetusvastaava ilmoittaa oppilaan hakuajan tekstiviestillä huoltajalle koulukuljetushakemuksessa ilmoitettuun puhelinnumeroon ennen koulukuljetuksen alkua. Samoin toimitaan, jos hakuaika muuttuu lukuvuoden aikana.

Joukkoliikenteessä kulkeva saa ensimmäisenä koulupäivänä koululaismatkakorttinsa koulusta. Matkahuollon aikataulu on tärkeä lähde koulumatkan järjestelyistä tiedottamisessa.

Poikkeustilanteissa (onnettomuudet tms.) tiedottamisesta vastaa pelastustoimintaa johtava viranomainen, esimerkiksi poliisi tai pelastuslaitos.

Muusta tiedottamisesta vastaa koulu.

Koti ja koulukuljetus

Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan turvalliseen liikkumiseen liikenteessä. Koulukuljetuksissa mukana olevien lasten huoltajat vastaavat siitä, että lapsi pääsee turvallisesti koulukuljetukseen ja kuljetusajoneuvosta kotiin.

Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että niin koulunsa aloittaville kuin myös vanhemmille koululaisille opetetaan ja kerrataan vuosittain hyvä koulumatkareitti ja liikenteessä kulkeminen.

Lisäksi heijastimien ja heijastinliivien käyttö on ehdottoman tärkeää pimeään vuodenaikaan.

Kun asuinpaikka muuttuu tai koulu vaihtuu

Kun oppilaan asuinosoite tai koulu muuttuu, huoltajan tulee ilmoittaa siitä välittömästi koulusihteerille. Mikäli oppilaan tarve koulukuljetukseen jatkuu myös uudesta asuinpaikasta, tulee huoltajan hakea koulukuljetusta uudelleen.

Kun oppilas ei mene kouluun

Huoltajalla on velvollisuus peruuttaa kouluauto, jos koulukuljetusta ei tarvita esimerkiksi sairauspoissaolon vuoksi. Tämä ilmoitetaan suoraan kuljettajalle tekstiviestillä tai puhelinsoitolla.

Terveydentilan aiheuttama riski

Mikäli huoltaja katsoo oppilaan terveydentilan olevan sellainen, että se voi aiheuttaa turvallisuusriskin kouluautossa kuljetuksen aikana (esimerkiksi epilepsia, diabetes tai muu vastaava), hän voi kertoa asiasta kouluauton kuljettajalle. Kouluauton kuljettaja on vaitiolovelvollinen.

Oppilaan aiheuttamat vahingot ja ilkivalta

Kunta ei korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia vahinkoja tai siivouskustannuksia. Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään.

Itsemaksava oppilas

Ne oppilaat, joilla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen, saavat kulkea mukana kouluautoissa korvausta vastaan edellyttäen, että oppilaalle on tilaa autossa ja liikennöitsijä tämän hyväksyy. Huoltaja sopii asiasta suoraan liikennöitsijän kanssa. Järjestelystä ei saa aiheutua haittaa koulukuljetukseen oikeutetuille.

Rajaukset kuljetusjärjestelyihin

Koulukuljetusyksikkö määrittelee koulukuljetusreitit. Huoltaja ei voi itse tilata koulukuljetusta, tehdä muutoksia kuljetusreitteihin tai päättää oppilaan noutopaikasta.

 • – oppilas lähtee kotoa ajoissa sovitulle noutopaikalle niin, että hän saapuu sinne ajoissa: oppilas on vähintään 5–10 minuuttia ennen sovittua noutoaikaa kuljetuspaikalla

  – oppilas on pukeutunut sään mukaisesti

  – oppilas käyttää pimeällä heijastinta

  – kuljetusreitin varteen tai kouluun pyöräilevä oppilas käyttää pyöräilykypärää

  – pyörä on kunnossa ja siinä on sekä etu- että takavalot ja soittokello

  – oppilas kohtelee liikennöitsijän kalustoa asianmukaisesti

  – mikäli oppilas aiheuttaa vahinkoa, hän korvaa aiheuttamansa vahingon liikennöitsijälle

  – oppilaalla on mukanaan tarvittavat välineet asianmukaisesti pakattuna

  – oppilas käyttäytyy asianmukaisesti ja turvallisesti koulumatkojen aikana

  – koululaismatkakortin käyttöohjeet löytyvät täältä

  – kuljettajalle ja koululle ilmoitetaan, jos oppilas sairastuu, eikä tarvitse koulukyytiä

Koulukuljetusoppilas

Muistathan lähteä ajoissa noutopaikalle!

Kouluautossa kulkevan oppilaan tulee olla noutopaikalla 5-10 minuuttia ennen autoon nousua (koulun alkaessa tekstiviestillä ilmoitettu aika).

Myös joukkoliikenteessä kulkevan oppilaan tulee olla pysäkillä 5-10 minuuttia ennen linja-auton ilmoitettua pysähtymisaikaa.

 

Käyttäytyminen koulumatkan aikana

Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa koulumatkan aikana sekä omin jaloin että ajoneuvon kyydillä kuljettaessa.

 • – olen ajoissa, vähintään 5–10 minuuttia ennen sovittua noutoaikaa noutopaikalla

  – odotan autoa rauhallisesti enkä aiheuta vaaraa itselleni tai muille

  – annan kouluautolle selvän pysähtymismerkin

  – käytän hämärän tai pimeän aikana heijastinta tai heijastavia vaatteita

  –  nousen autoon reippaasti ja ryntäilemättä

  – istun auton penkille ja kiinnitän turvavyön

  – pidän ajomatkan aikana turvavyön kiinnitettynä

  – en liiku autossa kuljetuksen aikana

  – käyttäydyn automatkalla asiallisesti ja otan muut kuljetettavat huomioon

  – huolehdin, että vaatteet ja kengät ovat siistit kouluautoon noustessa

  – en sotke tai roskaa kouluautoa tai tee ilkivaltaa

  – noudatan hyviä tapoja ja kuljettajan antamia ohjeita

  – kerron kuljettajalle, jos matkan aikana tulee ongelmia minulle tai muille kuljetettaville

  – poistun autosta viivyttelemättä

  – huolehdin, ettei autoon unohdu tavaroitani

  – odotan, kunnes kuljetusauto on jatkanut matkaa, jos joudun ylittämään tien

Lisätietoa

Koulukuljetuksista tulee ensisijaisesti olla yhteydessä tilanteen mukaisesti joko kouluun tai kuljetuksen liikennöitsijään.

Lisätietoja oppilaan koulukuljetuspäätöksestä antaa opetuksen asiantuntija ja kuljetusjärjestelyistä kuljetussihteeri.