Toisen asteen koulumatkatuki

Viimeksi muokattu: 1.4.2022
Toisen asteen opiskelijoiden koulumatkatuesta vastaa Kansaneläkelaitos. Toisen asteen oppivelvollisten opiskelijoiden ja muiden toisen asteen opiskelijoiden koulumatkatuki ja etuuden saamisen ehdot poikkeavat toisistaan. Kansaneläkelaitos ohjeistaa ja neuvoo tarkemmin koulumatkatuen hakemisesta.

Toisen asteen oppivelvollisen koulumatkatuki

Toisen asteen opiskelijan koulumatkatuki poikkeaa merkittävästi perusopetuksen koulukuljetusetuudesta. Toisella asteella opiskeleva saa etuuden hakemalla sitä Kansaneläkelaitokselta.

Toisen asteen ja tutkintokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppivelvollisten opiskelijoiden koulumatkatuesta päättää Kansaneläkelaitos.

Koulumatkaetuus toisen asteen oppivelvolliselle

Oppivelvollinen eli maksuttomaan koulutukseen oikeutettu toisen asteen opiskelija saa Kelalta koulumatkatukea, jos hänen koulumatkansa on vähintään 7 kilometriä pitkä. Koulumatkatukea haetaan Kelalta. Koulumatkatukihakemus palautetaan toisen asteen oppilaitokseen, ja opiskelija saa tiedon Kelan päätöksestä kirjallisena kotiin.

Toisella asteella koulumatkatuki myönnetään ensisijaisesti joukkoliikenteeseen. Mikäli opiskelija ei voi käyttää joukkoliikennettä, koulumatkatuki voidaan myöntää oman matkustustavan mukaisesti. Silloin oman matkustustavan käyttö perustellaan hakemuksessa.

Lisäksi on mahdollista, että toisen asteen koulutuksen järjestäjä järjestää itse koulukuljetuksia. On tärkeä huomata, että koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta koulukuljetusten järjestämiseen. Mikäli koulutuksen järjestäjä tarjoaa koulukuljetuksia, tämä kulkumuoto rinnastetaan ensisijaisuudeltaan joukkoliikenteeseen.

Muut kuin oppivelvolliset toisella asteella

Myös muilla kuin oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Kelalta matkatukea koulumatkoihin. Näiden opiskelijoiden kohdalla matkan kilometriraja on määritelty pidemmäksi kuin oppivelvollisilla, ja opiskelijan matkaetuun sisältyy oma maksuosuus.

 

Perusopetuksen oppilaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen

Perusopetuksessa opiskelevalle oppilaalle koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää maksuton koulukuljetus, jos koulumatka on pidempi kuin 5 kilometriä (Perusopetuslaki 32 §).