Menu

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Päiväkotien ja perhepäivähoidon hoitopaikkoja voi hakea jatkuvasti. Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella, joka löytyy Mäntsälän kunnan kotisivuilta kohdasta Lomakkeet. Toivomme, että vanhemmat täyttäisivät ensisijaisesti sähköisen hakemuksen ohjeet luettuaan. Paperisen hakemuslomakkeen voi täyttää Mäntsälän kunnan palvelupiste Vinkissä ja varhaiskasvatuksen hallinnossa os. Heikinkuja 4, Mäntsälä. Jokaiselle varhaiskasvatusta tarvitsevalle lapselle täytetään oma hakemus.

Hakemus on jätettävä 4 kk ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatuksen paikkatilanteesta voi tiedustella vs. varhaiskasvatuksen asiantuntijalta Tuija Kukkoselta, yhteys puhelimitse 040 314 5954 tai sähköpostilla tuija.kukkonen(at)mantsala.fi. Myös lisätiedot tai muutokset jo toimitettuun hakemukseen lähetetään varhaiskasvatuksen asiantuntijalle.

Varhaiskasvatushakemuksen liitteenä tulee olla:

  • vuorotyössä käyvien huoltajien 2-3 viikon työvuorolista
  • mikäli lapsella on vamma, sairaus, allergia tms., hakemuksen mukana tulee olla lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan lausunto asiasta. Lasten allergiadieetit tulee tarkistaa vuosittain.

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen

Mäntsälässä kaikki saapuneet hakemukset käsitellään keskitetysti kahden viikon välein hakemuksessa mainitun hoidon tarpeen mukaisessa aikajärjestyksessä. 

Jokaiselle hakijalle lähetetään sähköinen päätös kunnallisen varhaiskasvatushakemuksen käsittelystä (vrt. Yksityinen varhaiskasvatus). Päätöksen liitteet ovat luettavissa Mäntsälän kunnan kotisivuilla Sijoitus- ja maksupäätösten liitteet.

Toiselta pakkakunnalta muuttava lapsi saa hoitopaikkapäätöksen, kun perheellä on osoite Mäntsälässä.

Maksun määräytyminen

Mikäli varhaiskasvatuksen maksu määritellään perheen tulojen ja koon mukaan, tulee perheen toimittaa kahden viikon kuluessa hoidon alkamisesta tuloselvityslomake liitteineen, muuten varhaiskasvatusmaksu määritellään korkeimman maksuluokaan mukaisesti. Sähköinen tuloselvityslomake

Tutustuminen hoitopaikkaan

Tavoitteena on sekä helpottaa aloitusta että luottamuksen rakentumista varhaiskasvatuksen alkuvaiheessa ja siksi aloitus tapahtuu vaiheittain.  Ennen varhaiskasvatuksen alkua vanhempien kanssa käydään aloituskeskustelu, jossa vanhemmalla on mahdollisuus kertoa lapsestaan. Samalla sovitaan tarkemmin lapsen tutustumisesta tulevaan hoitopaikkaan. Keskustelu voidaan käydä lapsen kotona tai hoitopaikassa. Myös hoitopaikan esimies tapaa vanhemmat, jolloin käydään läpi palveluun liittyviä kuntakohtaisia asioita. 

Vanhemmat tutustuvat yhdessä lapsen kanssa tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan aloituskeskustelussa sovittujen käytäntöjen mukaan. Tutustumisen aikana lapsi totuttelee vanhemman kanssa yhdessä hoitopaikan arkeen ja tutustuu muihin lapsiin ja kasvattajiin. Tutustumisen tarkoituksena on lisätä vanhemman ja lapsen luottamusta lapsen turvaisaan varhaiskasvatuksen aloitukseen.

Noin 2-3 kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksessa aloittamisesta käydään vanhempien ja kasvattajien kesken lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvä keskustelu. Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen huoltajien kanssa sovitut lapsen kasvua ja kehitystä tukevat tavoitteet ja menetelmät tavoitteisiin pääsemiseksi. Lisäksi tarkoituksena on löytää yhteinen käsitys lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta varhaiskasvatuksessa. Vanhemmat ja kasvattajat arvioivat säännöllisesti yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja -kasvatuksen toteutumista.

Lapsen luovuttaminen hoitopaikasta

Lapsen hakee pääsääntöisesti hoitopaikasta lapsen huoltaja tai 18 vuotta täyttänyt hoitosopimuksessa ennalta nimetty henkilö.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten tapaturmavakuutus

Kunnan ryhmätapaturmavakuutus on voimassa esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa, varhaiskasvatus- ja kerhotoiminnassa sekä kunnan järjestämissä, varhaiskasvatukseen liittyvissä tilaisuuksissa ja retkillä, varhaiskasvatuksen sekä kerhojen välittömien matkojen aikana, ei kuitenkaan kunnan järjestämien muiden tilaisuuksien matkojen aikana.

Lisäksi vakuutus on voimassa suorinta tavanomaisinta tietä kuljetulla matkalla kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja takaisin kotiin.

Varahoito

Koulujen loma-aikoina, joihin lasten poissaolot varhaiskasvatuksessa keskittyvät, mukautetaan toiminnan laajuutta vastaamaan kysyntää. Heinäkuussa ns. päivystävinä päiväkoteina toimivat keskustassa Anttilan tai Kaunismäen ja Myllytontun (vuorohoito) päiväkodit sekä Etelä-Mäntsälässä Hyökännummen päiväkoti. Tarkemmat tiedot mahdollisesta varhaiskasvatuksen keskittämisestä saatte lapsenne omasta hoitopaikasta ennen loma-aikoja.

Perhepäivähoidossa hoitajan sairastuessa tai ollessa lomalla varahoitopaikkoina toimivat pääsääntöisesti alueen päiväkodit.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Vanhempien tulee tehdä hoitopaikan irtisanominen kirjallisesti pääsääntöisesti kaksi viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Irtisanominen lopettaa hoitosuhteen ja hoitopaikan myöntämispäätös raukeaa. Myös tulevat hoitosuhteet ja mahdollisesti aikaisemmin tehdyt varhaiskasvatus- ja siirtohakemukset toiseen hoitoyksikköön peruuntuvat irtisanomisilmoituksen perusteella. Irtisanomislomake löytyy kunnan kotisivuilta kohdasta Lomakkeet

Varhaiskasvatus päiväkodissa ja kunnallisten päiväkotien yhteystiedot

Lomakkeet

Varhaiskasvatuksen lomakkeista löytyvät mm. seuraavat lomakkeet:

  • Hakemus varhaiskasvatukseen
  • Irtisanominen varhaiskasvatuksesta
  • Tietojen tarkistus/Siirtohakemus
  • Tuloselvitys
  • Esiopetus / varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen / peruuttaminen
  • Kerhohakemus

Päiväkotien ja ryhmisten
sijainnit

Mäntsälän kunnan karttapalvelussa päiväkotien ja
ryhmäperhepäivähoitokotien sijainti näkyy kartalla
Julkiset palvelut > Päiväkodit
tai ryhmäperhepäivähoitokodit

Kerhotoiminta

Kerhotoiminnan esite 2021-2022

Takaisin ylös