Menu

Käsitteitä hoitotunneista

VARATUT TUNNIT

 • Päätös varhaiskasvatuksesta (sijoituspäätös) tehdään huoltajien palvelusopimuksessa varaamien keskimääräisten viikoittaisten hoitotuntien perusteella. Viikoittaiset hoitotunnit muunnetaan kuukausitunneiksi jakamalla varatut viikkotunnit viidellä ja kertomalla tulos 21:llä.
 • Varhaiskasvatuksen maksupäätöksessä kerrotaan kuukausimaksu, joka on määritelty perheen koon, tulojen ja sijoituspäätökseen merkittyjen varattujen kuukausituntien mukaan.
 • Varatut keskimääräiset viikkotunnit näkyvät järjestelmässä hoitotunteja ilmoitettaessa eAsiointi-palvelun kautta vasta, kun maksu on määritelty.
 • Varhaiskasvatuksen laskussa laskutetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen vähintään maksupäätöksessä määritelty kuukausimaksu.

ILMOITETUT TUNNIT

 • Lapsen tuleva hoidon tarve ja lomapäivät ilmoitetaan sähköisesti eAsiointi-palvelun kautta internetissä varhaiskasvatuksen hoitoyksikköön.
 • Etukäteen ilmoitettujen päivittäisten hoitotuntien perusteella hoitoyksikössä pyritään varmistamaan varhaiskasvatuslain ja asetusten mukainen henkilöstömäärä sekä huomioimaan KVTES:in määräykset henkilökunnan työaikajärjestelyissä.
 • Lapsen hoitopäivän pedagoginen sisältö suunnitellaan ilmoitettujen hoitotuntien mukaan, esim. pienryhmien ajankohdat, jumpat, yksilötehtävät yms.
 • Päivittäisten ilmoitettujen hoitoaikojen mukaisesti tilataan ruoka-annokset.

TOTEUTUNEET TUNNIT

 • Laskutus ei aina perustu toteutuneisiin tunteihin.
 • Mikäli kalenterikuukauden toteutuneet hoitotunnit ylittyvät varatuista tunneista, laskutetaan maksu seuraavan korkeamman maksuluokan mukaisesti.
 • Jos toteutuneita hoitotunteja on vähemmän kuin varatut tunnit edellyttäisivät, alitusta ei hyvitetä.
Takaisin ylös