Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittely, laskutus ja perintä

Viimeksi muokattu: 5.1.2023

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittely, laskutus ja perintä

Määrittely

Varhaiskasvatusmaksun määrittelystä vastaa varhaiskasvatuksen toimistossa Terhi Kaipainen p. 040 314 5761. Huoltajien tulee viipymättä ilmoittaa edellä mainituille kirjallisesti kaikki hoitomaksuun vaikuttavat tiedot. Tulotietoja toimitettaessa tulee niistä käydä ilmi lapsen nimi ja hoitopaikka. Tulotiedot voi jättää myös lapsen omaan päiväkotiin ja ryhmäperhepäivähoitokotiin, kiireellisissä tapauksissa aina suoraan varhaiskasvatuksen toimistoon.

Laskutus

Varhaiskasvatuksen laskussa laskutetaan kuukausittain vähintään maksupäätöksessä päätetty kuukausimaksu

Varhaiskasvatus laskutetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen hoitokuukautta seuraavan kuukauden puolivälissä. Poikkeuksena on kesäajan laskutus: kesäkuu laskutetaan elokuun alkupuolella, heinäkuu elokuun loppupuolella.

Kuukausimaksusta lähetetään huoltajille pääsääntöisesti seuraavan kuukauden puolivälin jälkeen lasku viitepankkisiirtoineen, jolla hoitomaksu maksetaan eräpäivänä.  Sekä myyntilaskujen reskontra että perintä on ulkoistettu. Maksumuistutuksen lähettämisestä perintätoimisto perii oman hinnastonsa mukaisen maksun. Viivästysmaksu on lainmukainen. Varhaiskasvatuksen maksut ovat suoraan ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoisia.

Virheellisesti laskutetun hoitomaksun oikaisu

Mikäli hoitolaskussa on minkä tahansa syyn vuoksi virhe, vanhempien/huoltajien tulee ottaa välittömästi yhteyttä varhaiskasvatuksen toimistoon. Pääsääntöisesti lasku on maksettava eräpäivänä ja mahdollinen virheen korjaamisesta aiheutunut hyvitys tai lisämaksu on seuraavan kuukauden hoitolaskussa.

Varhaiskasvatuksen laskutuksen hoitaa toimistosihteeri Riikka Laakkonen 040 314 5021

Tiedustelut laskujen suorituksista ja perinnästä

Laskun sisältöön liittyvät kysymykset Terhi Kaipainen p. 040 314 5761 ja Riikka Laakkonen 040 314 5021

Laskun perintää, maksuaikaa ja laskun maksamiseen liittyvät tiedustelut
Provincia asiakaspalvelu, p. 03 821 4019 tai myyntireskontra.mantsala@provincia.fi