Metsätulon selvittäminen

Viimeksi muokattu: 22.3.2022

Metsätulona otetaan asiakasmaksuissa huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 % ja metsätalouden korot.

Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 % alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.

Verohallitus antaa kuntakohtaisen päätöksen metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta. Päätöstä voidaan muuttaa vuosittain. Verohallituksen päätöksessä kunnat ovat lääneittäin. Kullakin metsäkiinteistöllä on kiinteistötunnus (numerosarja 123-xxx-x-xx), jossa ensimmäiset numerot ilmoittavat kiinteistön sijaintikunnan. Kuntien tunnusnumerot ja nimet löytyvät väestörekisterikeskuksen sivuilta.

Tietojen toimittaminen
Perheen tulee toimittaa päivähoitomaksun määrittämistä varten tiedot omistamastaan metsästä, metsätalouden lainojen koroista ja lisäksi metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antaman lausunnon, mikäli metsätulosta halutaan saada edellä mainittu alennus.

Esimerkkilaskelma metsätulostaEsimerkkiasiakkaalla metsää (verohallituksen päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta 1042/2007
Pornaisissa 8 ha x 119,57958,56
Sipoossa 15 ha x 97,651562,0
Yhteensä EUR2518,96
10% vähennys-251,90
Metsätalouden korot lainoista-0,00
Metsätulo vuodessa EUR2267,06
Hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo 20% alempi kuin metsätulo-453,41
Metsätulo EUR1813,65
Metsätulo vuodessa EUR151,14