Yrittäjän tulotietojen toimittaminen

Viimeksi muokattu: 22.3.2022

Ammatinharjoittajayksityinen elinkeinonharjoittaja

Toimita 1. tuloslaskelma ja tase viimeksi vahvistetulta tilikaudelta tai
2. verotustodistus viimeksi vahvistetulta verovuodelta + tiedot yksityisnostoista tai
3. Mustijoen perusturvan varhaiskasvatuksessa käytössä oleva kirjanpitäjän täyttämä lomake Kirjanpitäjän todistus.
Yksityisyrittäjä ei voi nostaa yrityksestään palkkaa, joten yksityisnostot ovat hänelle sitä. Käytämme varhaiskasvatuksen maksun määrittelyssä tulona joko yrityksen voittoa tai yksityisnostoja, sitä lukua kumpi on suurempi.
Verotustodistuksessa eivät näy yksityisnostot, joten ne on helpointa ilmoittaa meille toimittamalla kopio taseesta, jossa yksityisnostot näkyvät.
Lue verotustodistuksen toimittamisesta kohdasta Maatilatalouden harjoittaja.
Tuloslaskelman ja taseen voi toimittaa päivähoitotoimistoon aina tilinpäätöksen valmistuttua.

Maatalouden harjoittaja

Toimita 1. verotustodistus viimeksi vahvistetulta verovuodelta +
2. tiedot metsähehtaareista sijaintipaikkakunnittain
Verovuosi päättyy 31.10. Uusi verotuspäätös on toimitettava varhaiskasvatuksen maksun määrittelyä varten päivähoitotoimistoon heti kun olet sen saanut, viimeistään kuitenkin marraskuun ensimmäisellä viikolla. Meille toimitettu verotuspäätös on voimassa varhaiskasvatuksen maksua määriteltäessä siihen saakka, kunnes verohallinto antaa verotuspäätöksen seuraavasta vuodesta. Vaikka kysyisimme tulotietoja seuraavana keväänä 1.8. alkavaa toimintakautta varten, samaa verotuspäätöstä ei tarvitse toimittaa uudestaan.
Veroilmoitusta ei tarvitse toimittaa koskaan.

Osakeyhtiön osakas

Toimita 1. palkkalaskelma tai palkkatodistus, josta näkyy 12 edellisen kuukauden ansiot luontoisetuineen +
2. tiedot osingoista. Tiedot voi toimittaa joko kopiolla yhtiön voittoa koskevasta yhtiökokouksen pöytäkirjasta tai kirjanpitäjän vapaamuotoisella todistuksella.

Avoin- tai kommandiittiyhtiön osakas

Toimita 1. palkkalaskelma tai palkkatodistus, josta näkyy 12 edellisen kuukauden ansiot luontoisetuineen +
2. tiedot voitonjaosta. Tiedot voi toimittaa joko kopiolla yhtiön voittoa koskevasta yhtiökokouksen pöytäkirjasta tai kirjanpitäjän vapaamuotoisella todistuksella tai
3. jos palkkaa ei ole nostettu, tuloslaskelma ja tase, jossa näkyvät osuus yhtiön verotettavasta tulosta, tiedot yksityisnostoista + tiedot osingoista.

Uusi yrittäjä toimittaa tuloselvityslomakkeella arvion tuloistaan tai päätöksen Starttirahasta.

Varhaiskasvatuksen lomakkeet löytyvät Mäntsälän kunnan verkkosivuilta lomakkeista.
Vanhempien tulee ilmoittaa päivähoitotoimistoon kirjallisesti kaikki varhaiskasvatuksen maksuun vaikuttavat tietonsa omatoimisesti oikeaan aikaan.
Jos vanhempien tulotiedot puuttuvat tai ne ovat puutteelliset, peritään korkein maksu.