Menu

Metsätulon selvittäminen

Metsätulona otetaan asiakasmaksuissa huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 % ja metsätalouden korot.

Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 % alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.

Verohallitus antaa kuntakohtaisen päätöksen metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta. Päätöstä voidaan muuttaa vuosittain. Verohallituksen päätöksessä kunnat ovat lääneittäin. Kullakin metsäkiinteistöllä on kiinteistötunnus (numerosarja 123-xxx-x-xx), jossa ensimmäiset numerot ilmoittavat kiinteistön sijaintikunnan. Kuntien tunnusnumerot ja nimet löytyvät väestörekisterikeskuksen sivuilta.

Tietojen toimittaminen

Perheen tulee toimittaa päivähoitomaksun määrittämistä varten tiedot omistamastaan metsästä, metsätalouden lainojen koroista ja lisäksi metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antaman lausunnon, mikäli metsätulosta halutaan saada edellä mainittu alennus.

Esimerkkilaskelma metsätulosta

Esimerkkiasiakkaalla metsää:
(verohallituksen päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta 1043/2007)

Pornaisissa 8 ha x 119,57
Sipoossa 16 ha x 97,65
Yhteensä eur
10 % vähennys
Metsätalouden korot lainoista
Metsätulo vuodessa eur
Hakkuumahdolllisuuden nettoraha-
arvo 20 % alempi kuin metsätulo
Metsätulo vuodessa eur

Metsätulo kuukaudessa eur

 

  956,56
1562,40
2518,96
 -251,90
     -0,00
2267,06
 -453,41

1813,65

  151,14

 

 

Takaisin ylös