Selvennyksiä hoitotunteihin

Viimeksi muokattu: 22.3.2022

Varatut tunnit

Päätös varhaiskasvatuksesta (sijoituspäätös) tehdään huoltajien palvelusopimuksessa varaamien keskimääräisten viikoittaisten hoitotuntien perusteella. Viikoittaiset hoitotunnit muunnetaan kuukausitunneiksi jakamalla varatut viikkotunnit viidellä ja kertomalla tulos 21:llä.
Varhaiskasvatuksen maksupäätöksessä kerrotaan kuukausimaksu, joka on määritelty perheen koon, tulojen ja sijoituspäätökseen merkittyjen varattujen kuukausituntien mukaan.
Varatut keskimääräiset viikkotunnit näkyvät järjestelmässä hoitotunteja ilmoitettaessa eAsiointi-palvelun kautta vasta, kun maksu on määritelty.
Varhaiskasvatuksen laskussa laskutetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen vähintään maksupäätöksessä määritelty kuukausimaksu.

Ilmoitetut tunnit

Lapsen tuleva hoidon tarve ja lomapäivät ilmoitetaan sähköisesti eAsiointi-palvelun kautta internetissä varhaiskasvatuksen hoitoyksikköön.
Etukäteen ilmoitettujen päivittäisten hoitotuntien perusteella hoitoyksikössä pyritään varmistamaan varhaiskasvatuslain ja asetusten mukainen henkilöstömäärä sekä huomioimaan KVTES:in määräykset henkilökunnan työaikajärjestelyissä.
Lapsen hoitopäivän pedagoginen sisältö suunnitellaan ilmoitettujen hoitotuntien mukaan, esim. pienryhmien ajankohdat, jumpat, yksilötehtävät yms.
Päivittäisten ilmoitettujen hoitoaikojen mukaisesti tilataan ruoka-annokset.

Toteutuneet tunnit

Laskutus ei aina perustu toteutuneisiin tunteihin.
Mikäli kalenterikuukauden toteutuneet hoitotunnit ylittyvät varatuista tunneista, laskutetaan maksu seuraavan korkeamman maksuluokan mukaisesti.
Jos toteutuneita hoitotunteja on vähemmän kuin varatut tunnit edellyttäisivät, alitusta ei hyvitetä.