Menu
Koronahoitopuhelin: 019 226 0099

Suunnittelutarveratkaisu

Ohjeita suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan hakemiseen

Kun rakennetaan haja-asutusalueelle eli asemakaava-alueen ulkopuolelle, tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ja / tai poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista.

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137 §) asetettu erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä ennen kuin rakennusluvan käsittely on mahdollista. Suunnittelutarveratkaisumenettelyssä selvitetään siis, saako hakemuksen kohteena olevalle paikalle rakentaa. Menettely ei koske olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista.

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen

  1. ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
  2. on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta
  3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Mäntsälän kunnan rakennusjärjestyksestä löytyvät määräykset koskien rakennuspaikkaa, rakennuspaikan vähimmäiskokoa ja rakentamisen määrää asemakaava-alueen ulkopuolella.

Suunnittelutarveratkaisua haetaan ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä ja hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on noin 2-3 kuukautta. Esimerkiksi keväällä rakentamista suunnittelevan kannattaa jättää hakemus jo syksyllä.

Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Mäntsälän kunta
Kuntakehityspalvelut
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Kuntaan toimitettavat asiakirjat:

kuva str ohjetaulukko

Voit tarvittaessa tilata yksittäisiä asiakirjoja tai karttapaketin suunnittelutarveratkaisuhakemusta / poikkeamislupahakemusta varten Mäntsälän kunnan kuntakehityspalveluista. Karttapaketti suunnittelutarvehakemusta varten (hinta 80 €) sisältää mm. osayleiskaava- / asemakaavaotteen, asemapiirroksen pohjakartan, ohjeen asemapiirroksen laatimiseksi, kiinteistörekisteriotteen, rekisterikarttaotteen sekä lainhuutotodistuksen ja luettelon kuultavista naapureista. Tilauksia hoitaa suunnitteluavustaja Joonas Törrönen (p. 040 3146 721), Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Suunnittelutarveratkaisuista päättää pääsääntöisesti Mäntsälän kunnan kuntakehityslautakunta. Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta. Rakennuslupa voidaan myöntää vasta valitusajan kuluttua edellyttäen, että muut rakennusluvan edellytykset ovat kunnossa. Suunnittelutarveratkaisupäätös on voimassa kaksi vuotta, jonka aikana siis tulee hakea rakennuslupaa. Suunnittelutarveratkaisuun tai poikkeamispäätökseen ei voi hakea jatkoaikaa.

Suunnittelutarveratkaisun valmistelu ja käsittely maksaa 370 €/rakennuspaikka ja suunnittelutarveratkaisun päätös 100 €/päätös. Mikäli hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään maksu ainoastaan valmistelusta ja käsittelystä. Jos naapurin kuuleminen suoritetaan virkateitse, laskutetaan lisäksi 55 € / naapuri tai kuulutuskustannukset.

Poikkeaminen

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista poikkeamiseen tarvitaan poikkeamispäätös. Poikkeamislupaa tarvitaan siis esimerkiksi, kun poiketaan rakennusjärjestyksen määräyksestä tai asemakaavasta. Ranta-alueella, jolla ei ole rantarakentamista ohjaavaa kaavaa, uudisrakentaminen tai sitä vastaava laajentaminen vaatii myös poikkeamisluvan. Poikkeamisluvan hakemiseen sovelletaan osin samaa menettelyä kuin suunnittelutarveratkaisua haettaessa.


Lisätietoja:
toimistoarkkitehti Ilari Salmi, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 3145451

Takaisin ylös