Varhaiserityiskasvatus

Viimeksi muokattu: 30.1.2023
Osa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista tarvitsee tukea omassa kasvussaan ja kehityksessään.

Varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatuspalveluiden järjestelmää ja sen tehtävä on auttaa lasta ja hänen perhettään silloin, kun lapsen  kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille tarvitaan tukea. Varhaiskasvatuksen tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu.

Tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä vanhempien kanssa, tarvittaessa yhteistyökumppaneina voivat toimia mm. hyvinvointineuvolan työntekijät.

Varhaiskasvatuksen tukitoimet järjestetään lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikassa, osana lapsen päivittäistä arkea. Toiminnan tueksi lapselle voidaan laatia toiminta-ja kuntoutussuunnitelma ja esiopetuksessa HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma).

Mäntsälässä toimii neljä konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. He konsultoivat sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöä että lasten vanhempia ja koordinoivat erityistä tukea tarvitsevien lasten asioissa.

Erityislisä kotihoidon tueksi
Varhaiskasvatuksen hoitovaihtoehtoja täydentää erityislisä kotihoidon tueksi. Tämä parantaa vanhempien/huoltajien valinnan mahdollisuuksia sairaan lapsen hoidon järjestämiseksi kotihoitona.

Erityislisä on tarkoitettu ensisijaisesti niille valtakunnallista kotihoidon tukea saaville alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille/huoltajille, joilla on erityistarpeita varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Erityislisän myöntämisen edellytyksenä on perheelle myönnetty KELA:n alle 16-vuotiaan lapsen vammaistuki.

Erityistarve voi olla:

lapsen vaikea-asteinen vamma tai sairaus
vakavan sairauden jälkitila, jolloin lapsi tarvitsee erityistä ja jatkuvaa valvontaa
lapsen perussairaudesta johtuva infektioherkkyys, joka on lisäuhka lapsen terveydelle
Lapsella tulee olla lääkärin tai muun hoitavan tahon suositus lapsen hoitamiseksi kotona. Kriteerinä lisän saamiselle on että lapsi hoidetaan omassa kodissa ja ensisijaisesti toinen lapsen huoltajista jää itse hoitamaan lasta.

Hakeminen
Hakulomakkeita saa Mäntsälän kunnan kasvatus- ja sivistystoimistosta tai palveluspiste Vinkistä. Hakemukset palautetaan kasvatus- ja sivistystoimistoon.

Lisän maksaminen
Erityislisää haetaan 1 (yksi) kuukausi ennen maksatuksen toivottua alkamista. Lisän suuruus on noin 300-450 euroa kuukaudessa, riippuen lapsen iästä ja hoidon tarpeesta. Sisarkorotus on yhteensä 50 euroa kuukaudessa.

Varhaiskasvatus arvioi erityislisän tarpeen kuultuaan perhettä ja muita asiantuntijoita. Tarve tarkistetaan tapauskohtaisesti joko 6 tai 12 kuukauden välein.

Erityislisä maksetaan jälkikäteen saajan pankkitilille kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Lisä on huoltajille verollista tuloa. Erityislisän maksatuksessa noudatetaan kotihoidon tuen maksatusperusteita. Lisää ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta.

Perheen muilla lapsilla on oikeus perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluihin.

 • Sähköpostiositteet muotoa etunimi.sukunimi@mantsala.fi

  Anna Harmokivi, puh. 040 314 5739
  Työpiste Hyökännummen päiväkoti
  Hyökännummen ja Nummisten päiväkodit  sekä Eteläinen perhepäivähoito

  Päivi Heimonen, puh. 040 314 5733
  Työpiste Hyvinvointineuvola
  Mustamäen, Myllytontun, Metsätontun ja Sälinkään päiväkodit.

  Arja Helkala, puh. 040 314 5090
  Työpiste pk Anttila, 2krs
  Anttilan, Onnilanrinteen, Saaren ja Taikametsän päiväkodit sekä keskustan perhepäivähoito

  Sini Vaherlehto, puh. 040 314 6615
  Työpiste pk Kaunismäki
  Kaunimäen päiväkoti, Ryhmäperhepäivähoitokoti Pilvikirsikka sekä yksityinen varhaiskasvatus