Harrastaminen koulussa

10.3.2022
Mäntsälän perusopetuksen koulut tukevat oppilaiden hyvinvointia vapaa-ajan harrastustoimintaa järjestämällä. Siihen osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista ja myös maksutonta. Vapaa-ajan toimintaa voidaan järjestää sekä ennen koulupäivän alkua että iltapäivisin koulupäivän päättymisen jälkeen.

Harrastustoiminnan järjestäminen kouluissa on kunnalle vapaaehtoista. Mäntsälässä koulut järjestävät harrastustoimintaa pitkälti kunnalle hakemuksesta myönnettyjen valtionavustusten mahdollistamina. Tämän vuoksi koulun harrastusryhmien määrä voi vaihdella kouluvuosittain, sillä se on sidoksissa valtionavustuksista saatuun resurssiin.

Koulun järjestämälle harrastustoiminnalle on tyypillistä vapaaehtoisuuden ja maksuttomuuden lisäksi osallistava toteuttaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaiden esittämiä harrastustoiveita kartoitetaan kouluvuoden aikana erilaisilla tavoilla ja että harrastustoimintaa järjestetään nimenomaan oppilaiden toivomista sisällöistä. oulupäivän yhteydessä järjestettävän toiminnan tavoitteena on lisätä oppilaiden hyvinvointia.

Koulun järjestämään harrastustoimintaan oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulut toteuttavat harrastustoimintaa koulukohtaisin päätöksin ja ratkaisuin. Harrastustoiminnasta tiedotetaan ja siitä viestitään pääsääntöisesti wilmassa.

Koulun kerhotoiminta

Koulut järjestävät paljon erilaista kerhotoimintaa. Viime vuosina on järjestetty luistelu-, keppihevos-, kokki-, askartelu-, kässä-, höntsä-, koodaus ja robotiikka-, liikunta- ja parkour- sekä paljon muita kerhoja.

Kun koulujen kerhotoimintaa suunnitellaan, koko koulun väellä – niin oppilailla kuin henkilökunnalla – on mahdollisuus esittää toiveita kerhojen aiheista. Mikäli toivottu kerho täyttää Opetushallituksen ehdot ja sille löytyy vetäjä, kerho perustetaan. Kerhojen ohjaajina toimivat useimmiten koulun omat opettajat ja ohjaajat.

Koulun kerhotoimintaa säätelee perusopetuslaki ja toimintaa rahoittaa Opetushallitus. Koulujen kerhotoiminta määritellään osana koulujen lukuvuosisuunnitelmaa ja sitä pyritään järjestämään kaikilla kouluilla. Toiminnalla lisätään oppilaiden osallisuutta, edistetään eettistä kasvua ja tuetaan yhteisöllisyyteen kasvamista.

Koululla järjestettävistä kerhoista kerrotaan Wilman lisäksikoulun ilmoitustaululla. Kerhot on tarkoitettu pääsääntöisesti kunkin koulun omille oppilaille. Koulun kerhotoiminnassa olevalle ei kuulu koulukuljetusta kotiin.

 

 

Mäntsälän malli lasten ja nuorten harrastamiseen

Mäntsälän kunnassa on ollut niin kutsutun Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa syyslukukaudesta 2021 lähtien. Kunta on hakenut jatkoa valtionavustukselle myös kouluvuodelle 2022–2023. Syyslukukauden 2022 alussa Mäntsälän malli -harrastustoiminnan hallinnointi ja koordinointi siirtyy opetuspalveluista hyvinvointipalveluihin.

Koska koronaepidemia lukuisine rajoituksineen on hankaloittanut harrastustoiminnan järjestämistä, on kuluvan lukuvuoden harrastustoiminnassa ollut suuria haasteita. Tämä on näkynyt sekä ryhmien ohjaajien rekrytoinnin haasteina että suunniteltujen harrastusryhmien peruuntumisina. Kaikissa kouluissa on kuitenkin jossakin kohtaa kouluvuotta pystytty järjestämään harrastustoimintaa.

Suomen malli -toiminnassa toteutetaan harrastusryhmiä oppilaiden esittämien toiveiden mukaisesti. Harrastusryhmän ohjaaja voi olla myös koulun ulkopuolinen toimija, esimerkiksi yhdistys tai yritys. Tässä harrastustoiminnassa koulukuljetusoppilas voi saada kuljetuksen harrastuksesta kotiin.

Alla Mäntsälän mallin harrastusryhmien lukujärjestys kevätkaudella 2022. Suunnitteilla on edelleen toteuttaa myös tästä vielä puuttuvia harrastusryhmiä kevätkauden aikana, esimerkiksi Hyökännummen koulussa eläintenhoitoon liittyen ja Nummisten koulussa liikuntasisältöinen ryhmä mahdollisesti parkourin harrastamiseen.

Syyslukukauden 2021 koulujen kerho- ja harrastustoiminta Mäntsälässä

  • yhteensä 31 toteutunutta harrastusryhmää
  • toimintaa kaikissa Mäntsälän kouluissa

Muu koulun tiloissa tapahtuva harrastustoiminta

Koulujen tiloja käyttävät myös muut harrastustoiminnan järjestäjät. Esimerkiksi urheiluseurat ja muut yhdistykset sekä Porvoon seudun musiikkiopisto voi käyttää esimerkiksi koulun liikuntatilaa tai opetusluokkaa harrastustoiminnan järjestämiseen kuntalaisille ja koulujen oppilaille. Lisätietoa koulutilojen varaamisesta Mäntsälän kunnan liikuntapalveluista.

Lisätietoa

Lisätietoa koulun harrastustoiminnasta oman koulun kotisivuilta.

Lisätietoa harrastamisen hankkeista opetuspalveluiden asiantuntijoilta.