Mäntsälän keskustavisio 2024

Viimeksi muokattu: 15.5.2024

Mäntsälän keskustavisio -työssä on tutkittu Mäntsälän keskustan tulevaisuuden potentiaalia ja kehittämisen mahdollisuuksia, sekä luotu näkymä tavoiteltavaan tulevaisuuteen ja tunnistettu toimenpiteitä, joilla keskustan elinvoimaa, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta voidaan parantaa.
Keskustavisio toimii keskustan kehittämisen muistilistana ja ohjenuorana. Tavoitteena on ollut kunnan strategian ja vision mukaisesti luoda keskustasta osa kasvavaa ja kehittyvää Mäntsälää, jossa voi elää turvallista ja sujuvaa arkea, ja jossa yhteisöllisyys on osallistavaa ja tekemisen, olemisen ja asumisen vire vastuullista ja kehittävää.

Visiotyössä tunnistetut toimenpiteet ovat kooltaan ja toteuttamisen polultaan erilaisia. Jotkut on mahdollista toteuttaa välittömästi, kun taas toiset edellyttävät enemmän suunnittelua, aikaa ja investointeja sekä laajemman toimijajoukon yhteistyötä. Tärkeintä on ollut löytää jaettu arvo ja yhteinen polku, jonka lopputuloksena syntyy toiminnallisesti ja kestävästi suunniteltu ja rakennettu, viihtyisä ja tasa-arvoinen ihmisten rakastama Mäntsälän keskusta.

Työ tilattiin Lundén Architecture Companylta ja se tehtiin kevään 2024 aikana.