Mäntsälän alueidenkäytön tavoitteet (MAT)

Viimeksi muokattu: 21.4.2022

Suositukset ja toteutuspolku vuoteen 2035

Mäntsälän maankäytön visiotyö on saatu päätökseensä. Kunnanvaltuusto hyväksyi Mäntsälän alueidenkäytön tavoitteet (MAT) 20.6.2011.

Kunnalliset alueidenkäytön tavoitteet toimivat kuntastrategiaa tukevana yhteisenä strategisena asiakirjana, joka ohjaa maapolitiikassa, kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa tehtäviä päätöksiä. Tavoitteiden päivittämisestä päätetään niiden hyväksymisen yhteydessä.

Alueidenkäytön tavoitteiden toteuttaminen ja toteutumisen seuranta on syytä ohjelmoida sillä tavoin, että toteutuspolkua voidaan tarkistaa ja päivittää tarpeen mukaan esimerkiksi valtuustokausittain.

Mäntsälän maankäytön kehitys jakautuu karkeasti kolmeen jaksoon:

  1. Eheyttämisvaihe 2011-2020 (asemakaavoissa linjattavat asiat)
  2. Täydentämisvaihe 2020-2035 (yleiskaavalla linjattavat asiat)
  3. Varautumisvaihe 2035+ (pitkäjänteinen strateginen suunnittelu, maakuntakaava)