Vammaisneuvosto

Viimeksi muokattu: 7.11.2023

Mäntsälän kuntaan perustettiin vuonna 1987 vammaisneuvosto. Vammaisneuvoston tehtävänä on:

  • edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
  • edistää Mäntsälän kunnan ja vammaisten yhteistyötä ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa ja päätöksentekoa
  • pyrkimys vaikuttaa yhteiskuntasuunnitteluun ja rakentamiseen siltä osin kuin niillä on merkitystä vammaisten henkilöiden elinolosuhteisiin ja hyvinvointiin
  • seurata vammaisten tarpeita ja vammais- ja kuntoutuspalvelujen kehitystä Mäntsälän kunnan alueella
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille vammaisia koskevissa asioissa.

Vammaisneuvosto seuraa myös päätösten täytäntöönpanoa ja tiedottaa omalta osaltaan vammaisia koskevissa asioissa.

Vammaisneuvostossa on seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä viisi (5) on Mäntsälässä toimivien vammais-, sairaus- ja omaisjärjestöjen ehdottamia jäseniä tai mäntsäläläisiä, jotka ovat jäsenenä Mäntsälän ulkopuolella toimivassa vammais-, sairaus- ja omaisjärjestössä. Vammaisneuvoston jäseneksi voidaan valita myös järjestöön kuulumaton mäntsäläläinen, joka on itse vammainen tai vammaisen omainen. Neuvostossa on yksi (1) hyvinvointilautakunnan ja yksi (1) kunnanhallituksen nimeämä edustaja. Kunnanhallitus valitsee vammaisneuvoston toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.

Vammaisneuvoston jäsenet toimikaudella 2022-2025

Puheenjohtaja Mikko A. Ratia, mikko.a.ratia@gmail.com
Varapuheenjohtaja Susanne Kalpus, valkokakadu@hotmail.com

Varsinainen jäsen Mikko A. Ratia, mikko.a.ratia@gmail.com
Varajäsen Katri Anttonen, katri.anttonen@kolumbus.fi

Varsinainen jäsen Esa Kynäslahti

Helsingin Kuuloyhdistys ry
Varsinainen jäsen Susanne Kalpus, valkokakadu@hotmail.com
Varajäsen Kaisa Laine, kaisa.laine@msoynet.com

Paut ry
Varajäsen Hanna And, hannaand83@gmail.com

Me itse ry
Varsinainen jäsen Niina Kunnari, niina.kunnari@hotmail.com
Varajäsen Laura Aho, lautsi.aho@gmail.com

Mäntsälän seudun kehitysvammaisten tuki ry
Varsinainen jäsen Tiina Roikonen, tiina.k.roikonen@gmail.com
Varajäsen Tiina Lehto, tiina.i.lehto@gmail.com

Kunnanhallituksen edustaja
Niina Pohjonen, niina.pohjonen@lh.mantsala.fi
Varajäsen Emmi Tuomisto, emmi.tuomisto@lh.mantsala.fi

Hyvinvointilautakunnan edustaja
Juho-Ville Heikkilä, juho-ville.heikkila@lh.mantsala.fi
Varajäsen Antton Hägglund, antton.hagglund@lh.mantsala.fi

Pöytäkirjanpitäjä
Heroja Heli, 040-314 6081, heli.heroja@mantsala.fi