Nuorisovaltuusto

Viimeksi muokattu: 13.10.2023

Mäntsälän nuorisovaltuusto edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valitun vaikuttajaryhmän tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi se edistää vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottaa nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin. Nuorisovaltuusto voi myös järjestää erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Toimikausi 1.1.2023-31.12.2024:

Ihalainen Wilma, puheenjohtaja
Kivistö Rosa-Julia, 1. varapuheenjohtaja
Ihalainen Lyyli, 2. varapuheenjohtaja
Särkijärvi Säde, rahastonhoitaja
Lintunen Milla, viestintävastaava

Edustajisto:
Karvonen Elias
Käyhkö Liina
Torvasti Anni-Malviina
Tuominen Maria
Vuori Vanessa

Lautakuntaedustus:
Nuorisovaltuuston edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien ja kunnanvaltuuston kokouksissa.

Hyvinvointilautakunta: Anni-Malviina Torvasti ja Vanessa Vuori
Sivistyslautakunta: Rosa-Julia Kivistö
Tekninen ja elinvoimalautakunta: Wilma Ihalainen ja Maria Tuominen
Kuntakehityslautakunta: Milla Lintunen ja Säde Särkijärvi
Kunnanvaltuusto: Puheenjohtaja Wilma Ihalainen

Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston edustajina toimivat Milla Lintunen ja Rosa-Julia Kivistö

Toiminnan koordinointi:
Suvi-Maria ”Snupa” Koskinen 040 314 5774 tai suvi-maria.koskinen(at)mantsala.fi