Lapsi- ja perheasiainneuvosto

Viimeksi muokattu: 31.3.2022
Lapsi- japerheasiainneuvosto on yhteistyöfoorumi, jonka toiminnan tavoitteena on edistää lasten ja perheiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia Mäntsälässä sekä vahvistaa lasten ja perheiden parissa toimivien järjestöjen, vanhempainyhdistysten, seurakunnan ja kunnan välistä yhteistyötä.

Lapsi- ja perheasiainneuvoston kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään
neuvoston toimintasäännössä. Lapsi- ja perheasiainneuvostossa on seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet, joista viisi (5) on mäntsäläläisten
vanhempainyhdistysten ja järjestöjen ehdottamia, yksi hyvinvointilautakunnan ja yksi sivistyslautakunnan nimeämä edustaja.

 

 

 • MLL,
  jäsen Katja Talonpoika, varajäsen Sanna Sarlin

  Mäntsälän ev.lut srk,
  jäsen Piia Muurikainen, varajäsen Tarja Meijer

  Hepolan koulun vanhempainyhdistys,
  jäsen Jenni Brisk,
  varajäsen Mikko Malmberg (Hyökännummen koulu)

  Mäntsälän Voimistelijat ry,
  jäsen Minna Vartia,
  varajäsen Noora Ihalainen (Mäntsälän Vesaiset)

  Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys,
  jäsen Pasi Huuhtanen,
  varajäsen Jaana Asikainen (Riihenmäen koulu)

  Sivistyslautakunnan edustaja
  Niina Pohjonen, varaedustaja Salla Nousiainen

  Hyvinvointilautakunnan edustaja
  Enni Pöykkö, varaedustaja Atte Määttä