Menu

Kunnassa käytettävät lomakkeet

Hallinto

Tietopyyntölomake pdf

Kasvatus ja sivistys

Esiopetukseen ilmoittautuminen   pdf  
Oppilasilmoitus rtf pdf doc
Oppilastiedot (yläkoulu) rtf pdf  
Lastensuojelulain perusteella sijoitetun oppilaan tiedonsiirtolupa   pdf doc
Koulunkäynnin aloittamisen siirtäminen vuodella säädettyä myöhemmäksi   pdf doc
Vammaispalveluiden piiriin kuuluvien oppilaiden iltapäivätoimintahakemus doc pdf  
Hakemus/päätös esiopetuskuljetuksesta doc pdf  
Hakemus/päätös koulukuljetuksesta doc pdf  
Hakemus/päätös
Koulunkäyntioikeuden myöntäminen (vieraaseen kuntaan tai oman kunnan toiseen kouluun)
rtf  pdf docx
Koulunkäyntioikeuden myöntäminen kesken lukuvuoden (oman kunnan sisällä) rtf pdf docx
Poissaolon pyyntö rtf pdf  
Uskonnon ja Elämänkatsomustiedon opetus rtf pdf  
Opettajien lyhytaikaiset sijaisuudet, sähköinen haku      
Erityisruokavaliolomake 1   pdf  
Erityisruokavalio-ohje   pdf  
Kasvisruokaohje   pdf  

Erityisruokavaliolomake 2 Uskonnolliset ja eettiset syyt

 

pdf

 

Varhaiskasvatus

Sähköinen hakemus varhaiskasvatukseen         ohje
Hakemus varhaiskasvatukseen, kynällä täytettävä   pdf ohje
Esiopetus-/varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen/peruuttaminen   pdf  
Hoitoajan varaus- ja muutoslomake   pdf  
Tuloselvitys 1.8.2018 alkaen   pdf  
Tietojen tarkistus/Siirtolomake 1.1.2018 alkaen   pdf  
Vakuutus yksinhuoltajuudesta   pdf  
Irtisanominen varhaiskasvatuksesta   pdf  
Varhaiskasvatuksen maksut 1.1.2018 alkaen -tiedote   pdf  
Varhaiskasvatuksen maksut 1.8.2018 alkaen -tiedote   pdf  
Esiopetus varhaiskasvatuksessa:      
Esiopetus-/varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen/peruuttaminen   pdf  
Poissaolopyyntö esiopetuksesta   pdf  
Kerhotoiminta:      
Hakemus 2-5 -vuotiaiden ohjattuun kerhotoimintaan 1.9.18-31.5.2019   pdf ohje/esite
Irtisanomisilmoitus kerhosta   pdf  

Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut

Liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuripalveluiden avustusohjeet     ohje
Kansalaistoiminnan avustushakemuslomake rtf pdf  
Kulttuuripalveluiden avustushakemuslomake rtf pdf  
Liikuntapalveluiden avustushakemuslomake doc pdf  
Nuorisopalveluiden avustushakemuslomake doc pdf  
Koulujen liikuntatilojen käyttövuorohakemus rtf pdf  
Kulttuuritekolomake doc pdf  
Monitoimitalon käyttövuorohakemus rtf pdf  
Monitoimitalon käyttövuorohakemus kesäkaudelle rtf pdf  
Stipendilomake doc pdf  
Ulkokenttien käyttövuorohakemus rtf pdf  
Urheilupuiston käyttövuorohakemus rtf pdf  
Urheilutekolomake doc pdf  
Riihenmäen liikuntahallin käyttövuoro hakemus rtf pdf  
Harrastestipendihakemus   pdf  

Ympäristöterveydenhuolto

Katso Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lastensuojeluilmoitus/yhteydenotto sosiaalitoimeen doc pdf  
Yhteydenotto sosiaalitoimeen doc pdf  
Täydentävä toimeentulotuki   pdf ohje
Omaishoidon tuen hakemus alle 65 v   pdf  
Omaishoidon tuen hakemus yli 65 v   pdf  
Vammaispalveluhakemus   pdf  
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus   pdf  
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö   pdf  
Lokitietopyyntö   pdf  
Asianosaisen tiedonsaantipyyntö sosiaalihuolto   pdf  
Asianosaisen tiedonsaantipyyntö terveydenhuolto   pdf  
Pyyntö vainajan potilastietojen luovuttamiseksi   pdf  
Perusturvapalveluiden päätearkiston tietopyyntölomake   pdf  

Hammashuolto

Esitiedot hammashoitoa varten .doc    
Terveydenedistämisen toimintasuunnitelma doc    

Luottamushenkilöt

Hakemus ansion menetyksen / kustannusten korvaamiseksi   pdf .xls
Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 7§:n mukainen palkkiolaskutus   pdf .xls
Luottamushenkilön kokouspalkkio- ja matkakorvauslista   pdf .xls

Tekninen

Kuntatekniikka:     
 Hylätyn ajoneuvon siirtotilaus yksityisalueelta  word  
 Kaivu- ja alueiden käyttölupahakemus  word  
Ruokapalvelut:    
Todistus erityisruokalvaliosta - Lomake 1 word pdf
Lihaton ruokavalio / eettiset syyt - Lomake 2 word pdf
Yksityistieasiat:    
Kunnossapidon ja perusparannuksen avustushakemus yksityistiekunnat   pdf
Talviaurausavustushakemus kotitaloudet   pdf
Yksityistieavustusten hakuohjeet - päätös   pdf
Yksityistieavustusten hakuohjeet   pdf
Toimitilapalvelut:    
Haittailmoitus mahdollisesta sisäilmaongelmasta   pdf
Lomake toimitetaan Tampuuri-ilmoituksen liitteenä. (Toimitilapalveluiden hallinnoimat kiinteistöt)    
Vesiosuuskunnat:    
Vesiosuuskuntien kunta-avustusten hakuohjeet - päätös   pdf
Vesihuoltoavustusten hakuohjeet   pdf
Vesihuoltohankkeen kuntarahan maksatushakemus   pdf

Maankäyttöpalvelut

Maankäyttöpalvelut lomakkeet

 

Pdf-muotoiset lomakkeet aukeavat Acrobat Reader -ohjelmaan. Acrobat Reader -ilmaisohjelman saat klikkaamalla tästä

Rtf- ja doc-muotoiset lomakkeet toimivat Microsoft Word -ohjelmassa.

Takaisin ylös