Menu

Kunnassa käytettävät lomakkeet

Hallinto

Tietopyyntölomake pdf

Kasvatus ja sivistys (lomake päivitetty)

Koulupaikkahakemus muuttava oppilas / kuntaan muuttava ja kunnan sisällä muuttava (2021) Word pdf
Koulupaikkahakemus toissijaiseen kouluun (2021) Word pdf
Lastensuojelulain perusteella sijoitetun oppilaan tiedonsiirtolupa (2019)   pdf
Koulunkäynnin aloittamisen siirtäminen vuodella säädettyä myöhemmäksi   pdf
Hakemus erityishuoltona myönnettävään oppilaan iltapäivähoitoon 11.8.2021 alkaen, Hepolan koulu (2021) pdf  
Hakemus erityishuoltona myönnettaväänoppilaan loma-ajan hoitoon 11.8.2021 alkaen, Hepolan koulu (2021) pdf
Koulukuljetushakemus (2021) Word pdf  
Iltapäivätoimintahakemus (2021)  Word pdf
Erityisruokavalio-ohjet ja lomakkeet liittyen erityisruokavalion tarpeeseen ja lihattomaan ruokavalioon eettisistä syistä löytyvät ruokapalveluiden sivuilta.    

Varhaiskasvatus

Sähköinen hakemus varhaiskasvatukseen         ohje
Esiopetus-/varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen/peruuttaminen   pdf  
Hoitoajan varaus- ja muutoslomake  sähköinen lomake   pdf  
Tuloselvityslomake sähköinen lomake Yrittäjän sähköinen tuloselvityslomake   pdf  
Tietojen tarkistus/Siirtolomake   pdf  
Vakuutus yksinhuoltajuudesta   pdf  
Irtisanominen varhaiskasvatuksesta   pdf  
Irtisanominen varhaiskasvatuksesta sähköinen lomake  

Varhaiskasvatuksen maksut 1.8.2020 alkaen -tiedote

Varhaiskasvatuksen maksut 1.8.2021 alkaen -tiedote

pdf

pdf

Esiopetus varhaiskasvatuksessa:      
Esiopetus-/varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen/peruuttaminen   pdf  
Poissaolopyyntö esiopetuksesta   pdf  
Kerhotoiminta:      
Hakemus 2-5 -vuotiaiden ohjattuun kerhotoimintaan  Sähköinen hakemus varhaiskasvatukseen   ohje/esite
Irtisanomisilmoitus kerhosta   pdf  
Yksityinen varhaiskasvatus:      
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän lisäosahakemus   pdf  

Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä kansalaistoiminta

Avustusohjeistus 1.1.2020 alkaen

Terveys- ja hyvinvointi, Konsernipalvelut (hyvinvointilautakunta)

Hyvinvointiavustuslomake (Mäntsälän kunta)  nuoriso-liikunta-kulttuuri-kansalaistoiminta .doc pdf
Koulujen liikuntatilojen käyttövuorohakemus rtf pdf  
Kulttuuritekolomake doc pdf  
Monitoimitalon käyttövuorohakemus rtf pdf  
Monitoimitalon käyttövuorohakemus kesäkaudelle rtf pdf  
Urheilustipendilomake doc pdf  
Ulkokenttien käyttövuorohakemus rtf pdf  
Urheilupuiston käyttövuorohakemus rtf pdf  
Urheilutekolomake doc pdf  
Riihenmäen liikuntahallin käyttövuoro hakemus rtf pdf  
Harrastestipendihakemus  .doc pdf  

Ympäristöterveydenhuolto

Katso Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Katso Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

Luottamushenkilöt

Hakemus ansion menetyksen / kustannusten korvaamiseksi   pdf .xls
Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 7§:n mukainen palkkiolaskutus   pdf .xls
Luottamushenkilön matkakorvauslista     .xls

Tekninen

Kuntatekniikka:     
 Hylätyn ajoneuvon siirtotilaus yksityisalueelta  word  
 Kaivu- ja alueiden käyttölupahakemus  word  
Ruokapalvelut:    
Todistus erityisruokalvaliosta - Lomake 1 word pdf
Lihaton ruokavalio / eettiset syyt - Lomake 2 word pdf
Yksityistieasiat:    
Kunnossapidon ja perusparannuksen avustushakemus yksityistiekunnat   pdf
Talviaurausavustushakemus kotitaloudet   pdf
Yksityistieavustusten hakuohjeet - päätös   pdf
Yksityistieavustusten hakuohjeet   pdf
Toimitilapalvelut:    
Haittailmoitus mahdollisesta sisäilmaongelmasta   pdf
Lomake toimitetaan Tampuuri-ilmoituksen liitteenä. (Toimitilapalveluiden hallinnoimat kiinteistöt)    
Vesiosuuskunnat:    
Vesiosuuskuntien kunta-avustusten hakuohjeet - päätös   pdf
Vesihuoltoavustusten hakuohjeet   pdf
Vesihuoltohankkeen kuntarahan maksatushakemus   pdf

Kuntakehityspalvelut

Kuntakehityspalveluiden lomakkeet

 

Pdf-muotoiset lomakkeet aukeavat Acrobat Reader -ohjelmaan. Acrobat Reader -ilmaisohjelman saat klikkaamalla tästä

Rtf- ja doc-muotoiset lomakkeet toimivat Microsoft Word -ohjelmassa.

Takaisin ylös