Menu

Kaavoituksen ja rakennusvalvonnan lomakkeet

Pdf-muotoiset lomakkeet toimivat ainakin Acrobat Reader -ilmaisohjelmalla, sen saat klikkaamalla tästä. Google Crome -selaimella lomakkeita täytettäessä voi esiintyä ongelmia, esim. ääkköset eivät näy oikein.            

  Lomakkeen nimi Lomake Lisätiedot
Kuntakehityspalvelut Kaavamuutoshakemus link_pdf_s  
  Maisematyölupahakemus link_pdf_s  
Rakennusvalvonta      
  Rakennuslupahakemus /
Toimenpidelupahakemus /Ilmoitus
link_pdf_s  
  Suunnittelutarveratkaisu /
Poikkeamislupahakemus
link_pdf_s Ohjeet
  Kartta-aineiston tilauslomake link_pdf_s Liitekartat / otteet lupahakemuksen ym. hakemusten liitteeksi
  Selvitys naapurin kuulemisesta link_pdf_s Rakennus- / toimenpidelupahakemuksen vireilletulosta, suunnittelutarveratkaisusta / poikkeamislupahakemuksesta tai naapurin suostumus
  Rakennuttajan ilmoitus link_pdf_s  
  Rakennusluvan jatkoaikahakemus link_pdf_s Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen
  Lämpökaivon porausraportti link_pdf_s  
  Hakemus / Ilmoitus vastaava työnjohtaja link_pdf_s Samalla lomakkeella myös kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston tai ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta / muun erityisalan vastaava työnjohtaja
  Vastaava TJ tarkastusasiakirja link_pdf_s  
  KVV-työn tarkastusasiakirja link_pdf_s  
  IV-työn tarkastusasiakirja link_pdf_s  
  Suunnitelma jätevesien käsittelystä link_pdf_s  
  Naapureiden suostumus jätevesien johtamiseen link_pdf_s  
  Jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja link_pdf_s  
  Savupiipun ja tulisijan tarkastusasiakirja Liite  
  Lämpöhäviön tasauslaskentalomake tasauslaskin.xls  
  Maalämpökaivon etäisyydet Liite  
  RK9 Ilmoitus rakennuksen poistumasta link_pdf_s Lomakkeella ilmoitetaan rakennuksen fyysinen poistuminen rakennuskannasta (purkaminen, tuhoutuminen, ränsistyminen).

Kaikki RH-lomakkeet Suomi.fi-palvelussa.
Kiinteistöasiat Tonttihakemus OKT link_pdf_s  
  Tonttihakemus yhtiömuotoinen link_pdf_s  
Oikeuslaitos Lainhuutohakemus link_pdf_s Ohje
  Vuokraoikeuden kirjaamishakemus link_pdf_s Ohje
  Kiinnityshakemus link_pdf_s Ohje

Muut Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoituslomakkeet löytyvät täältä.
Takaisin ylös