Menu

Kaavoituksen ja rakennusvalvonnan lomakkeet

Pdf-muotoiset lomakkeet toimivat ainakin Acrobat Reader -ilmaisohjelmalla, sen saat klikkaamalla tästä.             

  Lomakkeen nimi Lomake Lisätiedot
Kuntakehityspalvelut Kaavamuutoshakemus pdf  
  Maisematyölupahakemus pdf  *
Rakennusvalvonta Rakennuslupahakemus /
Toimenpidelupahakemus
pdf  *
  Suunnittelutarveratkaisu /
Poikkeamislupahakemus
pdf Ohjeet
  Kartta-aineiston tilauslomake pdf Liitekartat / otteet lupahakemuksen ym. hakemusten liitteeksi
  Selvitys naapurin kuulemisesta pdf Rakennus- / toimenpidelupahakemuksen vireilletulosta, suunnittelutarveratkaisusta / poikkeamislupahakemuksesta tai naapurin suostumus
  Rakennuttajan ilmoitus pdf  
  Rakennusluvan jatkoaikahakemus link_pdf_s Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen
  Lämpökaivon porausraportti link_pdf_s  
  Hakemus / Ilmoitus vastaava työnjohtaja link_pdf_s Samalla lomakkeella myös kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston tai ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta / muun erityisalan vastaava työnjohtaja
  Vastaava TJ tarkastusasiakirja link_pdf_s  
  KVV-työn tarkastusasiakirja link_pdf_s  
  IV-työn tarkastusasiakirja link_pdf_s  
  Suunnitelma jätevesien käsittelystä link_pdf_s  
  Naapureiden suostumus jätevesien johtamiseen link_pdf_s  
  Jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja link_pdf_s  
  Savupiipun ja tulisijan tarkastusasiakirja pdf  
  Lämpöhäviön tasauslaskentalomake tasauslaskin  
  Maalämpökaivon etäisyydet pdf  
  RK9 Ilmoitus rakennuksen poistumasta Suomi.fi Lomakkeella ilmoitetaan rakennuksen fyysinen poistuminen rakennuskannasta (purkaminen, tuhoutuminen, ränsistyminen).

Kaikki RH-lomakkeet Suomi.fi-palvelussa.
Kiinteistöasiat Tonttihakemus OKT pdf  
  Tonttihakemus yhtiömuotoinen pdf  
Oikeuslaitos Lainhuutohakemus Suomi.fi
  Vuokraoikeuden kirjaamishakemus Suomi.fi
  Kiinnityshakemus Suomi.fi
* Hakemus tarpeen vain, jos ei mahdollisuutta sähköiseen asiointiin.

Muut Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoituslomakkeet löytyvät täältä.
Takaisin ylös