Tasalan asemakaava

Viimeksi muokattu: 23.10.2023
Ohita upote
 • Kuntakehityslautakunta on 20.9.2023/§ 76 päättänyt asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville mielipiteiden saamiseksi. Kaava sijaitsee Hyökännummen taajaman keskiosan itäisellä laidalla. Kaavaluonnoksen tavoitteena on osoittaa alueelle asumista sekä tarpeelliset ja riittävät liikenneyhteydet ja virkistysalueet.

  Kaavaluonnos pidetään nähtävillä 4.10. – 6.11.2023 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs). Kaavamateriaaliin voi tutustua myös kirjastossa sekä kuntakehityspalvelujen verkkosivuilla.

  Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 6.11.2023 klo 9 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ tai sähköpostilla kirjaamo@mantsala.fi.

  Kaava-alueelle osoitetaan viisi uutta katua, jotka nimetään ehdotusvaiheessa. Nähtävillä olon yhteydessä osallisilta pyydetään ehdotuksia uusien katujen nimeämiseksi.

  Lisätietoja:
  kaavainsinööri
  Mari Niinistö
  puh. 040 314 5968
  mari.niinisto@mantsala.fi

  4.10.2023
  Mäntsälän kunta
  kuntakehityspalvelut

 • Kunnanhallitus on päätöksellään 29.8.2022 / § 170 käynnistänyt Tasalan asemakaavan laadinnan. Suunnittelualue sijaitsee Hyökännummen taajamassa Ohkolan maarekisterikylässä, 17 kilometrin päässä Mäntsälän kirkonkylästä. Tavoitteena on osoittaa alueelle asumista sekä tarpeelliset ja riittävät liikenneyhteydet ja virkistysalueet.

  Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 21.9 – 17.10.2022 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Kaavamateriaaliin voi tutustua myös kirjastossa sekä kuntakehityspalvelujen verkkosivuilla.

  Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 17.10.2022 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ tai sähköpostilla kirjaamo@mantsala.fi.

  Lisätietoja:
  Kaavasuunnittelija
  Mari Niinistö
  puh. 040 314 5968
  mari.niinisto@mantsala.fi

  21.9.2022
  Mäntsälän kunta
  kuntakehityspalvelut