Työ ja yrittäminen

Viimeksi muokattu: 5.7.2024
Mäntsälän kunnassa työhön ja yrittämiseen liittyviä toimijoita ovat Mäntsälän kunnan työllisyyspalvelut sekä Mäntsälän Yrityskehitys. Työpaikkoja löytyy useilta eri aloilta ja myös yrittämiseen kannustetaan.

Mäntsälän kunnan työllisyyspalvelut

Mäntsälän kunnan työllisyyspalvelut tarjoavat kuntalaisille palveluita, jotka edistävät paluuta työelämään. Työllisyyspalvelujen tehtäviin kuuluu mm. ohjausta, tiedottamista sekä työllisyystoimenpiteiden suunnittelua yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi apua on saatavilla työhakemusten, lomakkeiden ja muiden työnhakua edistävien dokumenttien laadinnassa sekä erilaisten työllistymis- tai opiskeluvaihtoehtojen selvittämisessä.

Mäntsälän Yrityskehitys

Mänt­sä­län Yri­tys­ke­hi­tys tar­jo­aa yri­tyk­sil­le si­joit­tu­mis­pal­ve­lu­ja, yri­tys­neu­von­taa, yri­tys­ten ke­hi­tys­työ­tä, toi­mi­ti­la­suun­nit­te­lua, si­joit­tu­mis­hank­kei­ta, ener­gia­rat­kai­su­ja ja vink­ke­jä Mänt­sä­läs­tä.