Sijoitus- ja maksupäätösten sähköinen tiedoksianto

Viimeksi muokattu: 1.4.2022

1.11.2017 alkaen on otettu käyttöön varhaiskasvatuksen sijoitus- ja maksupäätöksen sähköinen tiedoksianto. Huoltaja saa tehdystä päätöksestä tiedon ilmoittamaansa sähköpostiin, jonka jälkeen päätös on luettavissa eAsiointiportaalissa.

Sähköisessä hakemuksessa varhaiskasvatukseen ilmoitettu sähköpostiosoite on samalla suostumus päätösten sähköiseen tiedoksiantoon.

Kun saat eAsiointiin päätöksen varhaiskasvatuspaikasta, varmista paikka vastaanotetuksi, joko lähettämällä sähköpostiviesti päiväkodin johtajalle tai palauttamalla päiväkodin johtajalle lomake Otamme paikan vastaan. Lomake on tulostettavissa lomakesivulta

Tämän linkin kautta pääset lukemaan päätökset 
 
Hoitopaikan sijoituspäätöksen jälkeen toimittavat lomakkeet löytyvät varhaiskasvatuksen sähköiset lomakkeet sivulta.

Sijoituspäätöksen jälkeen toimitettavat lomakkeet ovat:

Esiopetus-/varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen/peruuttaminen
Hoitoajan varaus- ja muutoslomake varhaiskasvatukseen
Tuloselvityslomake varhaiskasvatukseen

Maksupäätöksen liite, Tiedote varhaiskasvatusmaksuista on luettavissa/tulostettavissa Asiakasmaksut -sivulta