Sähköinen varhaiskasvatushakemus

Viimeksi muokattu: 24.3.2022

Hakemus varhaiskasvatukseen

Hakemus varhaiskasvatukseen on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatusta haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.