Sijoitus- ja maksupäätösten liitteet

Viimeksi muokattu: 3.5.2022

Hoitopaikan sijoituspäätöksen jälkeen toimitettavat lomakkeet löytyvät lomakesivulta.

Sijoituspäätöksen jälkeen toimitettavat lomakkeet ovat:

Otamme paikan vastaan -lomake (tulee palauttaa määräaikaan mennessä päiväkodin johtajalle)
Sähköinen hoitoajan varaus- ja muutoslomake (ilmoitus varatuista viikko/kuukausitunneista tai muutos niihin)
Sähköinen tuloselvityslomake
Varhaiskasvatuksen maksupäätöksen liite, Tiedote varhaiskasvatusmaksuista on luettavissa/tulostettavissa Varhaiskasvatuksen maksut sivulta