Tieavustusten hakeminen 1.3.-30.4.2023

22.2.2023 auraus Tekninen ja elinvoima

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten sekä yksin tien kunnosta huolehtivien kotitalouksien talviaurausavustusten hakuaika on 1.3.-30.4.2023.

Mäntsälän kunta avustaa yksityistiekuntien tienpitoa ja kotitalouksien talviaurauksia vuosittain talousarvioon varatun
määrärahan puitteissa. Avustuksen myöntää tekninen ja elinvoimalautakunta. Mäntsälän kunta on laatinut tieavustusten
hakemiseksi ohjeet, jotka on hyväksytty teknisen ja elinvoimalautakunnan kokouksessa 23.1.2023.

Hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät kunnan internetsivuilta kohdasta www.mantsala.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne-ja -kadut/yksityistieavustukset/. Tarvittaessa hakulomakkeen voi noutaa Mäntsälän kunnantalolta, palvelupiste Vinkistä.
Perusparannusavustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Myöhässä saapuneita tai puutteellisesti täytettyjä
hakemuksia ei käsitellä.

Hakemus jätetään kirjallisena postitse osoitteeseen Mäntsälän kunta, Tekninen ja elinvoimalautakunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mantsala.fi. Hakemuksen voi myös palauttaa kunnantalon palvelupiste Vinkkiin.

Tekninen ja elivoimapalvelualue järjestää avustusten hakemista koskevan infotilaisuuden 6.3.2023 klo 17.30–18.30 Mäntsälän  kunnantalon valtuustosalissa, osoitteessa Heikinkuja 4. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Teams-yhteyden kautta. Kaikki avustusta hakevat henkilöt ovat tervetulleita tilaisuuteen. Ilmoittautumiset sähköpostilla palvelusihteeri minna.katainen@mantsala.fi.

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TEKNINEN JA
ELINVOIMALAUTAKUNTA

Lue myös