Tieavustusten hakeminen 1.3.-30.4.2024

9.4.2024 auraus Tekninen ja elinvoima

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten sekä yksin tien kunnosta huolehtivien kotitalouksien talviaurausavustusten hakuaika on 1.3.-30.4.2024.

Mäntsälän kunta avustaa yksityistiekuntien tienpitoa ja kotitalouksien talviaurauksia vuosittain talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Avustuksen myöntää tekninen ja elinvoimalautakunta.

Yksityistiekuntien teiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten sekä yksin tien kunnosta huolehtivien kotitalouksien talviaurausavustusten hakuaika on 1.3.- 30.4.2024.

Hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät kunnan internetsivuilta kohdasta www.mantsala.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne-ja-kadut/yksityistieavustukset/. Tarvittaessa hakulomakkeen voi noutaa Mäntsälän kunnantalolta, palvelupiste Vinkistä. Perusparannusavustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Hakemus jätetään kirjallisena postitse osoitteeseen Mäntsälän kunta, Tekninen ja elinvoimalautakunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mantsala.fi. Hakemuksen voi myös palauttaa kunnantalolle palvelupiste Vinkkiin. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 30.4.2024. Myöhässä saapuneita tai puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TEKNINEN JA ELINVOIMALAUTAKUNT

Lue myös