Rakennusjärjestysluonnos on valmistunut ja siihen kaivataan kommentteja!

26.6.2024 rakentaminen

Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 12.6.2024 / § 61 päättänyt asettaa rakennusjärjestysluonnoksen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot.

Voimassa olevaan rakennusjärjestykseen esitettävät muutokset perustuvat uuteen rakentamislakiin. Rakennusjärjestyksen rakenne säilyy samana. Vaikutusten arviointi on tehty osana uudistustyötä.

Rakennusjärjestysluonnos pidetään nähtävillä 26.6. – 11.8.2024 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Rakennusjärjestysluonnokseen voi tutustua myös kuntakehityspalvelujen verkkosivuilla www.mantsala.fi > Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusvalvonta > Rakennusjärjestys

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä rakennusjärjestysluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 11.8.2024 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ tai sähköpostilla kirjaamo@mantsala.fi

 

Lisätietoja:

Kaavainsinööri Mari Niinistö
puh. 040 314 5968, mari.niinisto@mantsala.fi

Johtava rakennustarkastaja Lasse Ketoja
puh. 040 314 5468, lasse.ketoja@mantsala.fi

26.6.2024
Mäntsälän kunta
kuntakehityspalvelut

Lue myös