Hakuaika koulukuljetukseen, iltapäivätoimintapaikkaan ja Hepolan koulun aamu- ja iltapäivähoitoon on alkamassa

30.3.2022 perusopetus

Koulukuljetuksen ja iltapäivätoimintapaikkojen sekä Hepolan koulun aamu- ja iltapäivähoidon varsinainen hakuaika kouluvuodelle 2022–2023 on 4.–14. huhtikuuta. Haethan paikkaa varsinaisen hakuajan puitteissa, jotta hakemuksesi ehditään käsitellä hyvissä ajoin.

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen hakeminen

Koulukuljetusta haetaan esi- tai perusopetuksen koulupaikan varmistuttua pääsääntöisesti viimeistään perjantaihin 14.4.2022 mennessä. Hakemukset pyydetään jättämään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella oppilastietojärjestelmä Wilmassa (edellyttää Wilma-tunnuksia).

Huomaathan, että tulevien esikoululaisten, koulutulokkaiden sekä 7. vuosiluokalla aloittavien ja asiantuntijalausunnolla koulukuljetuksen lukuvuodeksi 2021–2022 saaneiden oppilaiden tulee hakea koulukuljetusta uudelleen tulevalle lukuvuodelle.

Lisätietoja ja ohjeet kunnan kotisivuilla:

vanhat kotisivut: www.mantsala.fi/perusopetus/koulut-ja-palvelut/koulukuljetukset 

uudet kotisivut: kasvatus ja opetus > koulumatkat ja kuljetukset > esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen hakeminen

Paperisia hakulomakkeita voi myös noutaa kunnantalon palvelupiste Vinkistä.

 

Tuusulan Kellokosken kouluun siirtyvät mäntsäläläiset oppilaat hakevat koulukuljetusta Kellokosken koulun rehtorilta.

 

Hakeminen koululaisten iltapäivätoimintaan

Koululaisten iltapäivätoimintaan haetaan mieluiten varsinaisena hakuaikana 4.–14.4.2022 pääsääntöisesti Wilma-järjestelmän kautta. Kaikkien niiden oppilaiden, jotka haluavat osallistua lukuvuonna 2022–2023 iltapäivätoimintaan, tulee hakea toimintapaikkaa tulevalle kouluvuodelle.

Koululaisten iltapäivätoimintaan voivat osallistua 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä myös tätä vanhemmat tuen oppilaat. Iltapäivätoimintaa järjestetään iltapäivisin koulun työpäivien jälkeen enintään kello 17.00 asti. Iltapäivätoiminta on maksullista, mutta toimintaan voi hakea maksuvapautusta sosiaalitoimen lausunnolla toimeentulokriteereihin perustuen. Iltapäivätoimintaan haluavien on tärkeä jättää hakemuksensa viimeistään 14. huhtikuuta, sillä päätökset iltapäivätoimintaryhmien perustamisesta tehdään varsinaisena hakuaikana saapuneiden hakemusten perusteella.

Lisätietoja ja ohjeet kunnan kotisivuilta:

vanhat sivut: www.mantsala.fi/perusopetus/koululaisten-iltapaivatoiminta

uudet sivut: kasvatus ja opetus > perusopetus > aamu- ja iltapäivätoiminta > iltapäivätoimintaan hakeminen ja päätökset

Paperisia hakulomakkeita voi myös noutaa kunnantalon palvelupiste Vinkistä.

 

Hepolan koulun aamu- ja iltapäivähoitoon ilmoittautuminen

Aamu- ja iltapäivähoitoon voivat osallistua ne Hepolan koulun oppilaat, joilla on erityishuolto-ohjelma, johon on kirjattu oikeus osallistumisesta aamu- ja iltapäivähoitoon.

Kaikki kouluvuonna 2021–2022 aamu- ja iltapäivähoitoon osallistuneet ilmoittavat aamu- ja iltapäivähoidon tarpeesta lukuvuodelle 2022–2023 viimeistään perjantaina 14.4.2022.

Kesä- ja elokuun 2022 loma-ajan hoitoon ilmoittautumisesta on Hepolan koulusta lähetetty jo aikaisemmin erillinen kysely huoltajille, joiden lasta osallistumisoikeus koskee. Loma-ajan hoitoon ilmoittautumisen lomakkeella huoltaja voi kuitenkin jo alustavasti ilmoittaa lukuvuoden 2022–2023 loma-ajan hoidon tarpeesta samalla, kun ilmoittaa lapsensa tulevan lukuvuoden aamu- ja iltapäivähoitoon.

Lomakkeet löytyvät vanhoilta kotisivuilta: www.mantsala.fi/lomakkeet ja uusilta kotisivuilta: kasvatus ja opetus > opetuspalvelut > opetuspalveluiden lomakkeet. Lisäksi paperilomakkeita voi noutaa kunnantalon palvelupiste Vinkistä.