Menu

Koulukuljetukset lukuvuonna 2021 - 2022

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen varsinainen hakuaika lukuvuodelle 2021 - 2022 oli 6.-16.4.2021. Koulukuljetushakemuksen jättäminen on edelleen mahdollista.  Hakemus jätetään ensisijaisesti Wilma-järjestelmässä.

Esi- ja perusopetusoppilaan koulukuljetuksen myöntämisperusteet löytyvät Mäntsälän kunnan koulukuljetusoppaasta, joka löytyy sivun oikeasta reunasta. Koulukuljetukset myönnetään kulloinkin voimassa olevien perusteiden mukaisesti. Mikäli oppilaalla on voimassa oleva päätös koulukuljetuksesta tuleville lukuvuosille, uutta hakemusta ei tarvita.

Mikäli oppilaalle on myönnetty koulukuljetus asiantuntijalausunnon perusteella vain lukuvuodelle 2020 - 2021, tulee huoltajien toimittaa uusi asiantuntijalausunto koulukuljetusta varten lukuvuodelle 2021 - 2022. Asiantuntijalausunnot tulee toimittaa kunnantalon Vinkkiin tai postitse osoitteella Mäntsälän kunta, Kasvatus- ja sivistyspalvelut, Heikinkuja 4, 04600. Tietosuojasyistä ei asiantuntijalausuntoja tule toimittaa sähköpostilla.

Toisen asteen ja nivelvaiheen koulutusten oppivelvollisten opiskelijoiden koulukuljetusetuuden myöntää Kansaneläkelaitos. Lisätietoa Myös muiden kuin oppivelvollisten toisen asteen opiskelijoiden matkaetuudesta päättää KELA.

Lukuvuoden 2021 - 2022 koulukuljetusanomusten käsittely:

Koulukuljetuspäätökset julkaistaan Wilmassa tai, mikäli lupaa sähköiseen tiedoksiantoon ei ole annettu, päätös lähetetään postitse. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä noin kahden viikon kuluessa. 

Mikäli koulukuljetusetuuden hakeminen ei sähköisesti ole mahdollista, voi hakemuksen tehdä lomakkeella, joka löytyy kotisivujen lomakkeista. Lomake toimitetaan postitse osoitteseen Mäntsälän kunta, Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai kunnantalon Vinkkiin. Kuoreen merkintä "koulukuljetushakemus".

Lukuvuoden 2021 - 2022 koulukuljetusjärjestelyt:

Lukuvuoden 2021 - 2022 koulukuljetusajoista tulee tieto koteihin elokuussa ennen koulujen alkua niille oppilaille, joille koulukuljetus on myönnetty kouluautolla. Linja-autolla kulkevien oppilaiden tulee katsoa linja-autojen kulkuajat Matkahuollon aikatauluhausta.

Lukuvuoden 2021 - 2022 koulukuljetukset:

Kuljetusoppilaiden kuljetusajoista voi tiedustella liikennöitsijöiltä ja kouluilta.

Koulun kuljetuksia voi hoitaa useampikin liikennöitsijä kuin luettelossa on mainittu.

Koulu ja pääsääntöinen toimija (muutokset mahdollisia):

 
Ohkola

Korsisaari Oy 044 424 2445

 Hepola

Korsisaari Oy 044 430 9676 (P-Mlä - Kirkonkylä)

Korsisaari Oy 041 730 0614 (Numminen - Kirkonkylä)

Triviabus Oy 045 7834 5950 (E-Mlä - Kirkonkylä)

Mäntsälän Palvelutaksi Ky 0400 346 730 (vain puhelut)

Riihenmäki

Korsisaari Oy 044 430 9676 (P-Mlä - Kirkonkylä)

Korsisaari Oy 041 730 0614 (Numminen-Kirkonkylä)

Triviabus Oy 045 7834 5950 (E-Mlä - Kirkonkylä)

Hirvihaara

Ventoniemi Oy 040 547 2416

Hyökännummi

Korsisaari Oy 044 424 2445 (Ohkolan suunta)

K-Max Oy 045 184 9299 (Arolan suunta)

Saari 

Nurmijärven Linja Oy 041 730 0312

Nurmijärven Linja Oy 041 730 0313

Kirkonkylä

Korsisaari Oy 044 430 9676 (P-Mlä - Kirkonkylä)

Myllymäki

Korsisaari Oy 044 430 9676 (P-Mlä - Kirkonkylä)

Korsisaari Oy 041 730 0614 (Numminen - Kirkonkylä)

Numminen

Nurmijärven Linja Oy 041 730 0310

Sälinkää

Inter Kuljetus Oy 040 940 3977 (Sulkava-Nikinoja)

Inter Kuljetus Oy 0400 612 558 (Lukko-Soukkio)

Sääksjärvi

Korsisaari Oy 041 730 0311

   

Linja-autovuorojen aikatauluja lv. 2021-2022

Ohje Matkahuollon peruskoululaisen koulumatkakortin käyttäjälle 2019.pdf

Koulukuljetusopas 1.8.2021

Vaarallisten teiden luokittelu 1.8.2021

Vaaralliset tiet 1.8.2021 alkaen online-kartalla

Koulukohtaiset kortit 1.8.2021 alkaen

Uudenmaan joukkoliikenneinfo

Matkahuollon aikatauluhaku

Lapsivaikutusten arviointi kouluteiden turvallisuusluokittelun yhteydessä 2018

 Vaaranpaikkakartoituksen tulokset syksy 2018

Takaisin ylös