Menu
Koronahoitopuhelin: 019 226 0099

Iltapäivätoiminta vuonna 2020-2021

Mitä iltapäivätoiminta on?

Iltapäivätoiminta on koulupäivän jälkeen tapahtuvaa päivittäistä toimintaa, joka tarjoaa lapselle turvallisen ympäristön viettää iltapäivä. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksessa oleville 1. ja 2. -luokkalaisille sekä erityisopetuksessa oleville lapsille. Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia. Iltapäivätoimintaa toteutetaan yleisesti päivittäisenä toimintana kouluajan päättymisestä, aina tarvittaessa klo 17.00 asti. Toimintaa koordinoi Mäntsälän kunnan opetuspalvelut.

 

AJANKOHTAISTA

Iltapäivätoiminta jatkuu 14.5. alkaen.

Lomakkeet

Iltapäivätoimintaan hakeminen, irtisanominen tai toiminta-ajan muutos tehdään vain Wilma-järjestelmässä. Huom! ei voi tehdä mobiilisovelluksen kautta. Wilma-järjestelmä löytyy osoitteesta https://wilma.mantsala.fi/

Lomakkeet löytyvät Wilmassa Hakemukset ja päätökset -välilehden kautta sivun oikealla reunalla olevasta Tee uusi hakemus -linkistä.

 

 Iltapäivätoimintapaikat 2020-2021

Toiminnan ohjelmallisissa osuuksissa leikitään, liikutaan, ulkoillaan, retkeillään, askarrellaan, luetaan, levätään, tehdään läksyjä ja syödään välipala. Toiminnassa otetaan huomioon lasten ja vanhempien toiveet mahdollisuuksien mukaan. Toiminnan ohjaajina työskentelevät koulutetut henkilöt.

Varsinainen hakuaika on päättynyt. Vapaita paikkoja voi hakea ensisijaisesti omasta lähikoulusta. Jos omasta lähikoulusta ei voida tarjota iltapäivätoimintapaikkaa, tällöin voi hakea toissijaista paikkaa toisesta koulun iltapäiväryhmästä. Siinä tapauksesssa huoltaja vastaa kuljetuksesta iltapäivätoimintapaikkaan. 

Toiminnasta perittävä maksu

Iltapäivätoiminnan järjestäjä perii toimintaan osallistuvilta kuukausimaksun (POL 1999, 48f §). Iltapäivätoiminnan osallistumismaksu on sidottu koulun toiminta-aikaan. Toiminta-aika on kaikkina arkikoulupäivinä (ei lauantaisin) klo 12.00 - 17.00. 

Maksu kello 12.00 - 16.00 järjestettävästä iltapäivätoiminnasta maksu on 95 €/kuukausi. Kello 17.00 saakka kestävästä toiminnasta maksu on 125 €/kk. Maksu sisältää ohjatun toiminnan, välipalan ja materiaalit.  (Kasvatus- ja sivistyslautakunta 2020)

Sisaralennus -20 % tilatusta toiminta-ajasta.

 Toiminta-ajan muutos

Iltapäivätoiminnan toiminta-ajat ovat kello 16 saakka kestävä toiminta sekä kello 17 saakka kestävä toiminta. Iltapäivätoiminnan maksu perustuu Wilma-järjestelmän kautta tilattuun toiminta-aikaan.  Muutosta myönnettyyn toiminta-aikaan tulee hakea vähintään yksi kalenterikuukausi ennen muutoksen voimaan astumista.

Toiminta-ajan muutosta haetaan vain Wilma-järjestelmän kautta Hakemukset ja päätökset -välilehden kautta Tee uusi hakemus -kohdasta (ks. kuva yllä).

Irtisanoutuminen toiminnasta

Perheet voivat hakea ja sitoutua koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan paikkaan hakemuksessa ilmoittamansa ajan jakson ajaksi. Jos aamu- ja iltapäivätoiminnan paikka irtisanotaan sitoutumiskauden aikana, noudatetaan näitä irtisanoutumisen ohjeita ja maksatusperusteita.

a) Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan 10 perättäisenä päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairaslomista tulee esittää sairaslomatodistus.

b) Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

c) Irtisanoessaan toimintapaikan huoltajan tulee tehdä kirjallinen irtisanominen Wilma -järjestelmässä vähintään 1 kuukautta ennen viimeisen läsnäolokuukauden loppua. Osallistumissuhde päätetään aina kuukauden loppuun. Lopettamisesta tulee aina olla yhteydessä myös toiminnan ohjaajaan.

Irtisanomistilanteissa täydellisen vapautuksen maksuista irtisanomisajan jälkeen saa ainoastaan seuraavista syistä:

1. paikkakunnalta muutto
2. muutos perhetilanteessa (mm. huoltajan työttömyys, vuorotteluvapaa, äitiysloma)
3. lapsen edun sitä vaatiessa. Mikäli irtisanominen tehdään lapsen edun perusteella, tullaan asiassa kuulemaan myös ryhmän ohjaajia, opettajaa ja tarvittaessa muita tahoja. Lapsen edun perusteella haettavasta täydellisestä vapautuksesta tulee tehdä erillinen hakemus sivistyslautakuntaan (Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä).
 

Irtisanominen tapahtuu Wilma-järjestelmässä Hakemukset ja päätökset -välilehden kautta sivun oikealla reunalla olevasta Tee uusi hakemus -linkistä. (ks. kuva yllä)

 Lisätietoja

Katja Michelsson
opetuksen suunnittelija ja
iltapäivätoiminnan koordinaattori
Mäntsälän kunta
p. 040 314 5456

 

IP-ryhmien puhelinnumerot

Hepola 040 314 5189
Hirvihaara 040 314 5338
Hyökännummi 040 314 6765
Kirkonkylä 040 314 5388
Myllymäki 040 314 5730
Numminen 040 314 5186
Ohkola 040 314 5550
Riihenmäki 040 314 6781
Saari 040 314 6722
Sälinkää 040 314 5078
Sääksjärvi 040 314 5441

Iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2020-2021

Takaisin ylös