Menu

Iltapäivätoiminta vuonna 2018-2019

Mitä iltapäivätoiminta on?

Iltapäivätoiminta on koulupäivän jälkeen tapahtuvaa päivittäistä toimintaa, joka tarjoaa lapselle turvallisen ympäristön viettää iltapäivä. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksessa oleville 1. ja 2. -luokkalaisille sekä erityisopetuksessa oleville lapsille. Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia. Iltapäivätoimintaa toteutetaan yleisesti päivittäisenä toimintana kouluajan päättymisestä, aina tarvittaessa klo 17.00 asti. Toimintaa koordinoi Mäntsälän kunnan vapaa-aikapalvelut.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2018-1.6.2019

 

AJANKOHTAISTA

Toimintaan lukuvuodelle 2018-2019 hakeminen ja päätökset

Iltapäivätoiminnassa aloittaa lukuvuonna 162 lasta. Kaikki ensimmäisen vuosiluokan oppilaat ovat saaneet paikan. Toiminta alkaa 9.8. koulupäivän jälkeen. Huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan toimintaan. Ryhmien puhelinnumerot löytyvät alta. Ota yhteys suoraan ilttiryhmään, jos kysymyksiä toiminnasta. Kuljetukset eivät kuulu iltapäivätoimintaan. Lapsi lähtee ja tulee ryhmään joko itsenäisesti kävellen, huoltajien organisoiman kuljetuksen avulla tai huoltajien kuljettamana. Iltapäivätoimintaryhmän vastuuohjaaja antaa ensimmäisenä päivänä tarkistuslomakkeen kotiin täytettäväksi, jossa pyydetään ilmoittamaan tärkeät tiedot ohjaajille. Toiminta päättyy joka koulupäivä klo 17.  Itsenäisesti liikkuvat lapset ohjataan kotiin sovittuina kellonaikoina. Mikäli haettavaksi sovitut lapset eivät ole haettuna klo 17 mennessä siirtyy asia lastensuojeluviranomaisille. Iltapäivätoiminnassa syödään välipala noin klo 13-14 välillä. Ulkoilua varten on hyvä olla päähine ja varavaatteita.  

Lukuvuodelle ei syntynyt uusia ryhmiä. Toiminta jatkuu Hyökännummella, Saarella, Sälinkäällä, Kirkonkylällä, Myllymäellä, Riihenmäellä, Nummisissa ja Hepolassa. Tervetuloa uudet ohjaajat ja lapset mukaan iltapäivätoimintaan!

Hakuaika iltapäivätoimintaan 2018 - 2019 on 12.3. - 11.5.2018 sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://wilma.mantsala.fi. Koulutulokkaat saavat koulupaikkapäätöksen oletettavasti viikolla 10, jonka jälkeen koulutulokkaiden huoltajat voivat hakea iltatoimintapaikkaa. Päätös paikasta ilmoitetaan Wilmassa kesäkuun alkuun mennessä. Muuta tiedotetta ei postiteta koteihin. Iltapäivätoiminta noudattaa koulun lukuvuotta lomineen.

Hakulomake löytyy klikkaamalla ylävalikosta välilehteä hakemukset ja päätökset. Tämän jälkeen valitaan harmaasta lomakkeet -valikosta (Huom! Ei sinisen yläpalkin lomakkeet -valikko!) lomake "hakemus iltapäivätoimintaa". Päätöksistä tiedotetaan wilman hakemukset ja päätökset sivulla.

Tulevien 1. luokkalaisten huoltajia kehotetaan hakemaan iltapäivätoimintapaikkaa koulupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

 

 Iltapäivätoimintapaikat 2018 - 2019

Toiminnan ohjelmallisissa osuuksissa leikitään, liikutaan, ulkoillaan, retkeillään, askarrellaan, luetaan, levätään, tehdään läksyjä ja syödään välipala. Toimintavuoden aikana järjestetään myös eri toimijoiden kanssa yhteisiä tapahtumia. Toiminnassa otetaan huomioon lasten ja vanhempien toiveet mahdollisuuksien mukaan. Toiminnan ohjaajina työskentelevät koulutetut henkilöt.

 Hakea voi omaan lähikouluun sekä seuraaviin vahvistettuihin toimintapaikkoihin:

  • Hepola
  • Myllymäki
  • Kirkonkylä
  • Sälinkää
  • Riihenmäki
  • Numminen
  • Saari
  • Hyökännummi

Toiminnasta perittävä maksu

Iltapäivätoiminnan järjestäjä perii toimintaan osallistuvilta kuukausimaksun. Iltapäivätoiminnan osallistumismaksu on sidottu toiminta-aikaan. Iltapäivätoimintaryhmän 4 tuntia maksu on 95 €/kuukausi. Maksu sisältää ohjatun toiminnan, välipalan ja materiaalit. Mikäli iltapäivähoidon tarve kestää klo 17.00 saakka, peritään maksu 125 €/kuukausi. (Kasvatus- ja sivistyslautakunta 2018)

Sisaralennus -20 % tilatusta toiminta-ajasta.

  

Irtisanoutuminen toiminnasta

Perheet voivat hakea ja sitoutua koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan paikkaan hakemuksessa ilmoittamansa ajan jakson ajaksi. Jos aamu- ja iltapäivätoiminnan paikka irtisanotaan sitoutumiskauden aikana, noudatetaan näitä irtisanoutumisen ohjeita ja maksatusperusteita.

a) Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan 10 perättäisenä päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairaslomista tulee esittää sairaslomatodistus.

b) Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

c) Irtisanoessaan toimintapaikan huoltajan tulee tehdä kirjallinen irtisanominen wilma -järjestelmässä vähintään 1 kuukautta ennen viimeisen läsnäolokuukauden loppua. Osallistumissuhde päätetään aina kuukauden loppuun. Lopettamisesta tulee aina olla yhteydessä myös toiminnan ohjaajaan.

Irtisanomistilanteissa täydellisen vapautuksen maksuista irtisanomisajan jälkeen saa ainoastaan seuraavista syistä:

1. paikkakunnalta muutto
2. muutos perhetilanteessa (mm. huoltajan työttömyys, vuorotteluvapaa, äitiysloma)
3. lapsen edun sitä vaatiessa. Mikäli irtisanominen tehdään lapsen edun perusteella, tullaan asiassa kuulemaan myös ryhmän ohjaajia, opettajaa ja tarvittaessa muita tahoja. Lapsen edun perusteella haettavasta täydellisestä vapautuksesta tulee tehdä erillinen hakemus sivistyslautakuntaan (Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä).
 

Irtisanominen tapahtuu Wilma järjestelmän kautta osoitteessa: https://wilma.mantsala.fi.

 Lisätietoja

Vapaa-aikapäällikkö Anne Kihlman, puh. 040-3145391.

 

IP-ryhmien puhelinnumerot

Sälinkää 040 314 5078 
Myllymäki 040 314 5730
Numminen 040 314 5186
Hepola 040 314 5189
Kirkonkylä 040 314 5388
Saari 040 314 6722
Hyökännummi 040 314 6765  

Riihenmäki

040 314 6781

 Kuvaa klikkaamalla siirryt sivulle, joka kertoo nuorten palveluohjauksesta.

Klikkaamalla kuvaa siirryt www.nuortenideat.fi sivulle.

Nuorten tukipiste NUTU

Avustukset

Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma  

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen avustushakemuslomake ja ohjeet

 

Palautusosoite:

Vinkki
Mäntsälän kunta
Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä
 
Takaisin ylös