Menu

Iltapäivätoiminta vuonna 2021 - 2022

Mitä iltapäivätoiminta on?

Iltapäivätoiminta on koulupäivän jälkeen tapahtuvaa päivittäistä toimintaa, joka tarjoaa lapselle turvallisen ympäristön viettää iltapäivä. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksessa oleville 1. ja 2. -luokkalaisille sekä erityisopetuksessa oleville lapsille. Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia. Iltapäivätoimintaa toteutetaan yleisesti päivittäisenä toimintana kouluajan päättymisestä, tarvittaessa klo 17.00 asti. Toimintaa koordinoi Mäntsälän kunnan opetuspalvelut.

 

AJANKOHTAISTA

Koululaisten iltapäivätoiminnan haku alkaa 6.4.2021 

Koululaisten iltapäivätoiminnan haku lukuvuodelle 2021 - 2022 on 6.-16.4.2021 välisenä aikana. Toimintaan haetaan Wilma-järjestelmän hakulomakkeella.

Iltapäivätoimintapaikka myönnetään aina lukuvuodeksi kerrallaan, joten kaikkien oppilaiden tulee hakea uudelleen iltapäivätoimintapaikkaa tulevalle lukuvuodelle 2021-2022.

Päätös iltapäivätoimintapaikasta tehdään viimeistään 30.4.2021 sähköisesti.

Iltapäivätoimintapaikan peruuttaminen 

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää iltapäivätoimintapaikan peruuttamisesta ja irtisanomisen ehdoista lukuvuonna 2021-2022 kevään 2021 aikana.

Lomakkeet

Iltapäivätoimintaan hakeminen, irtisanominen tai toiminta-ajan muutos tehdään vain Wilma-järjestelmässä. Huom! Tätä ei voi tehdä mobiilisovelluksen kautta. Wilma-järjestelmä löytyy osoitteesta https://wilma.mantsala.fi/

Lomakkeet löytyvät Wilmassa Hakemukset ja päätökset -välilehden kautta sivun oikealla reunalla olevasta Tee uusi hakemus -linkistä.

 

 Yleistä iltapäivätoiminnasta

Toiminnan ohjelmallisissa osuuksissa leikitään, liikutaan, ulkoillaan, retkeillään, askarrellaan, luetaan, levätään, tehdään läksyjä ja syödään välipala. Toiminnassa otetaan huomioon lasten ja vanhempien toiveet mahdollisuuksien mukaan. Toiminnan ohjaajina työskentelevät koulutetut ohjaajat.

Toiminnasta perittävä maksu kouluvuonna 2020-2021

Iltapäivätoiminnan järjestäjä perii toimintaan osallistuvilta kuukausimaksun (POL 1999, 48f §). Iltapäivätoiminnan osallistumismaksu on sidottu toiminta-aikaan. Toiminta-aika on kaikkina arkikoulupäivinä (ei lauantaisin) klo 12.00 - 17.00. 

Maksu kello 12.00 - 16.00 järjestettävästä iltapäivätoiminnasta on 95 €/kuukausi ja kello 17.00 saakka kestävästä toiminnasta on 125 €/kk. Maksu sisältää ohjatun toiminnan, välipalan ja materiaalit.  (Kasvatus- ja sivistyslautakunta 2020)

Sisaralennus on 20 %.

 Toiminta-ajan muutos

Iltapäivätoiminnan toiminta-ajat ovat kello 16 saakka kestävä toiminta sekä kello 17 saakka kestävä toiminta. Iltapäivätoiminnan maksu perustuu Wilma-järjestelmän kautta annettuun päätökseen  toiminta-ajasta.  Muutosta myönnettyyn toiminta-aikaan tulee hakea vähintään yksi kalenterikuukausi ennen muutoksen voimaan astumista.

Toiminta-ajan muutosta haetaan vain Wilma-järjestelmän kautta Hakemukset ja päätökset -välilehden kautta Tee uusi hakemus -kohdasta (ks. kuva yllä).

Irtisanoutuminen toiminnasta

Mikäli aamu- ja iltapäivätoiminnan paikka irtisanotaan sitoutumiskauden aikana, noudatetaan iltapäivätoiminnan irtisanoutumisen ohjeita ja maksuperusteita (ks Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuonna 2020-2021, tämän sivun oikeassa sivupalkissa). Irtisanominen tapahtuu Wilma-järjestelmässä Hakemukset ja päätökset -välilehden kautta sivun oikealla reunalla olevasta Tee uusi hakemus -linkistä (ks. kuva yllä).

Mahdollisuudet poikkeamiin iltapäivätoiminnan maksusta käyvät ilmi Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmasta. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan 10 perättäisenä päivänä. Silloin toimintamaksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Sairaslomista tulee esittää sairaslomatodistus.

Irtisanoessaan IP-toimintapaikan huoltajan tulee tehdä kirjallinen irtisanominen Wilma -järjestelmässä vähintään 1 kuukautta ennen viimeisen läsnäolokuukauden loppua. Oikeus iltapäivätoimintaan osallistumiseen sekä velvollisuus toimintamaksun maksamiseen päättyy irtisanoutumisilmoituksen jättökuukautta seuraavan kokonaisen kuukauden lopussa. Irtisanotumisesta tulee aina olla yhteydessä myös iltapäivätoiminnan vastuuohjaajaan.

 

IP-ryhmien puhelinnumerot

Hepola 040 314 5189
Hirvihaara 040 314 5338
Hyökännummi 040 314 6765
Kirkonkylä 040 314 5388
Myllymäki 040 314 5730
Numminen 040 314 5186
Ohkola 040 314 5550
Riihenmäki 040 314 6781
Saari 040 314 6722
Sälinkää 040 314 5078
Sääksjärvi 040 314 5441

Iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2020-2021

Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma lukuvuodelle 2021-2022

Takaisin ylös