Menu

Iltapäivätoiminta vuonna 2019-2020

Mitä iltapäivätoiminta on?

Iltapäivätoiminta on koulupäivän jälkeen tapahtuvaa päivittäistä toimintaa, joka tarjoaa lapselle turvallisen ympäristön viettää iltapäivä. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksessa oleville 1. ja 2. -luokkalaisille sekä erityisopetuksessa oleville lapsille. Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia. Iltapäivätoimintaa toteutetaan yleisesti päivittäisenä toimintana kouluajan päättymisestä, aina tarvittaessa klo 17.00 asti. Toimintaa koordinoi Mäntsälän kunnan opetuspalvelut.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lv 2019-2020.

 

AJANKOHTAISTA

Toimintaan lukuvuodelle 2019-2020 hakeminen ja päätökset

Toiminta alkaa 8.8. koulupäivän jälkeen. Huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan toimintaan. Ryhmien puhelinnumerot löytyvät alta. Ota yhteys suoraan ilttiryhmään, jos kysymyksiä toiminnasta. Kuljetukset eivät kuulu iltapäivätoimintaan. Lapsi lähtee ja tulee ryhmään joko itsenäisesti kävellen, huoltajien organisoiman kuljetuksen avulla tai huoltajien kuljettamana. Iltapäivätoimintaryhmän vastuuohjaaja antaa ensimmäisenä päivänä tarkistuslomakkeen kotiin täytettäväksi, jossa pyydetään ilmoittamaan tärkeät tiedot ohjaajille. Toiminta päättyy joka koulupäivä klo 17.  Itsenäisesti liikkuvat lapset ohjataan kotiin sovittuina kellonaikoina. Mikäli haettavaksi sovitut lapset eivät ole haettuna klo 17 mennessä siirtyy asia lastensuojeluviranomaisille. Iltapäivätoiminnassa syödään välipala noin klo 13-14 välillä. Ulkoilua varten on hyvä olla päähine ja varavaatteita. 

Hakuaika iltapäivätoimintaan 2019 - 2020 on 11.3. - 10.5.2019 sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://wilma.mantsala.fi. Koulutulokkaat saavat koulupaikkapäätöksen oletettavasti viikolla 10, jonka jälkeen koulutulokkaiden huoltajat voivat hakea iltatoimintapaikkaa. Päätös paikasta ilmoitetaan Wilmassa kesäkuun alkuun mennessä. Muuta tiedotetta ei postiteta koteihin. Iltapäivätoiminta noudattaa koulun lukuvuotta lomineen.

Hakulomake löytyy klikkaamalla ylävalikosta välilehteä hakemukset ja päätökset. Tämän jälkeen valitaan harmaasta lomakkeet -valikosta (Huom! Ei sinisen yläpalkin lomakkeet -valikko!) lomake "hakemus iltapäivätoimintaa". Päätöksistä tiedotetaan wilman hakemukset ja päätökset sivulla.

Tulevien 1. luokkalaisten huoltajia kehotetaan hakemaan iltapäivätoimintapaikkaa koulupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

 

 Iltapäivätoimintapaikat 2019 - 2020

Toiminnan ohjelmallisissa osuuksissa leikitään, liikutaan, ulkoillaan, retkeillään, askarrellaan, luetaan, levätään, tehdään läksyjä ja syödään välipala. Toimintavuoden aikana järjestetään myös eri toimijoiden kanssa yhteisiä tapahtumia. Toiminnassa otetaan huomioon lasten ja vanhempien toiveet mahdollisuuksien mukaan. Toiminnan ohjaajina työskentelevät koulutetut henkilöt.

 Hakea voi omaan lähikouluun.

Wilma -järjestelmään huoltaja valitsee ensisijaisen iltapäivätoimintapaikkatoiveen sekä toissijaisen mikäli esimerkiksi omalle lähikoululle ei synny ryhmää.

Toiminnasta perittävä maksu

Iltapäivätoiminnan järjestäjä perii toimintaan osallistuvilta kuukausimaksun (POL 1999, 48f §). Iltapäivätoiminnan osallistumismaksu on sidottu koulun toiminta-aikaan. Toiminta-aika on kaikkina arkikoulupäivinä (ei lauantaisin) klo 12.00 - 17.00. 

Maksu kello 12.00 - 16.00 järjestettävästä iltapäivätoiminnasta maksu on 95 €/kuukausi. Kello 17.00 saakka kestävästä toiminnasta maksu on 125 €/kk. Maksu sisältää ohjatun toiminnan, välipalan ja materiaalit.  (Kasvatus- ja sivistyslautakunta 2019)

Sisaralennus -20 % tilatusta toiminta-ajasta.

  

Irtisanoutuminen toiminnasta

Perheet voivat hakea ja sitoutua koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan paikkaan hakemuksessa ilmoittamansa ajan jakson ajaksi. Jos aamu- ja iltapäivätoiminnan paikka irtisanotaan sitoutumiskauden aikana, noudatetaan näitä irtisanoutumisen ohjeita ja maksatusperusteita.

a) Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan 10 perättäisenä päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairaslomista tulee esittää sairaslomatodistus.

b) Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

c) Irtisanoessaan toimintapaikan huoltajan tulee tehdä kirjallinen irtisanominen wilma -järjestelmässä vähintään 1 kuukautta ennen viimeisen läsnäolokuukauden loppua. Osallistumissuhde päätetään aina kuukauden loppuun. Lopettamisesta tulee aina olla yhteydessä myös toiminnan ohjaajaan.

Irtisanomistilanteissa täydellisen vapautuksen maksuista irtisanomisajan jälkeen saa ainoastaan seuraavista syistä:

1. paikkakunnalta muutto
2. muutos perhetilanteessa (mm. huoltajan työttömyys, vuorotteluvapaa, äitiysloma)
3. lapsen edun sitä vaatiessa. Mikäli irtisanominen tehdään lapsen edun perusteella, tullaan asiassa kuulemaan myös ryhmän ohjaajia, opettajaa ja tarvittaessa muita tahoja. Lapsen edun perusteella haettavasta täydellisestä vapautuksesta tulee tehdä erillinen hakemus sivistyslautakuntaan (Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä).
 

Irtisanominen tapahtuu Wilma järjestelmän kautta osoitteessa: https://wilma.mantsala.fi.

 Lisätietoja

Katja Michelsson
opetuksen suunnittelija ja
iltapäivätoiminnan koordinaattori
Mäntsälän kunta
p. 040 314 5456

 

IP-ryhmien puhelinnumerot

Hepola 040 314 5189
Hirvihaara 040 314 5338
Hyökännummi 040 314 6765
Kirkonkylä 040 314 5388
Myllymäki 040 314 5730
Numminen 040 314 5186
Ohkola 040 314 5550
Riihenmäki 040 314 6781
Saari 040 314 6722
Sälinkää 040 314 5078
Sääksjärvi 040 314 5441
Takaisin ylös