Menu

Iltapäivätoiminta vuonna 2021 - 2022

Mitä iltapäivätoiminta on?

Iltapäivätoiminta on koulupäivän jälkeen tapahtuvaa päivittäistä toimintaa, joka tarjoaa lapselle turvallisen ympäristön viettää iltapäivä. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksessa oleville 1.- ja 2.-luokkalaisille sekä erityisopetuksessa oleville lapsille. Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia. Iltapäivätoimintaa toteutetaan yleisesti arkipäivisin päivittäisenä toimintana kouluajan päätyttyä. Toimintaa koordinoi Mäntsälän kunnan opetuspalvelut.

Lisäksi Hepolan koulussa järjestetään ainoastaan koulun vammaisoppilaille tarkoitettua aamu- ja iltapäivähoitoa.

 

AJANKOHTAISTA

Varsinaisena hakuaikana saapuneiden hakemusten perusteella on kouluihin perustettu iltapäivätoimintaryhmät lukuvuodelle 2021 - 2022. Vapaiksi jääneille paikoille on mahdollista edelleen hakea, toimintaan haetaan wilma-järjestelmässä, hakuohjeet löytyvät alempana.

Lapselle keväällä 2021 myönnetyn iltapäivätoimintapaikan peruuttaminen on ollut kesäkuun loppuun mennessä mahdollista ilman maksuvelvoitetta. Heinäkuusta alkaen voimassa ovat irtisanomisperusteet, vaikka lapsi ei kertaakaan osallistuisi iltapäivätoimintaan. Toimintakauden aikana myönnetyn iltapäivätoimintapaikan voi peruuttaa ilman maksua viikon kuluessa myönteisestä iltapäivätoimintapaikkapäätöksestä.

Elokuussa voimassaolevan iltapäivätoimintapaikan irtisanomista on mahdollista hakea ensimmäisen kerran syyskuussa 2021. Hakemus tehdään Wilma-järjestelmässä. Irtisanomishakemus tulee tehdä vähintään yksi kokonainen kalenterikuukausi ennen haluttua iltapäivätoimintapaikan irtisanomista. Lapsella on oikeus osallistua iltapäivätoimintaan irtisanomiskuukauden loppuun asti.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnän päätöksen mukaisesti iltapäivätoimintamaksut lukuvuonna 2021 - 2022 ovat kello 16.00 saakka jatkuvaan toimintaan 105 € kuukaudessa ja kello 17.00 saakka jatkuvaan toimintaan 138 € kuukaudessa, kuitenkin kesäkuussa kaikilta osallistujilta 17 €/kk. Toimintamaksuun on mahdollista hakea maksuvapautusta toimeentulotukikriteereihin perustuen sosiaalipalveluiden lausunnolla. Maksuvapautusta ei myönnetä takautuvasti.

Iltapäivätoiminnassa oleville lapsille ei kuulu kuljetusetuuksia.

Lomakkeet

Iltapäivätoimintaan hakeminen, irtisanominen tai toiminta-ajan muutos tehdään Wilma-järjestelmässä. Huom! Tätä ei voi tehdä mobiilisovelluksen kautta. Wilma-järjestelmä löytyy osoitteesta https://wilma.mantsala.fi/

Lomakkeet löytyvät Wilmassa Hakemukset ja päätökset -välilehden kautta sivun oikealla reunalla olevasta Tee uusi hakemus -linkistä.

Mikäli iltapäivätoimintaan hakeminen ei sähköisesti ole mahdollista, voi hakemuksen tehdä lomakkeella, joka löytyy kotisivujen lomakkeista. Lomake toimitetaan postitse osoitteseen Mäntsälän kunta, Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai kunnantalon Vinkkiin. Kuoreen merkintä "iltapäivätoimintahakemus".

 Yleistä iltapäivätoiminnasta

Toiminnan ohjelmallisissa osuuksissa leikitään, liikutaan, ulkoillaan, retkeillään, askarrellaan, luetaan, levätään, tehdään läksyjä ja syödään välipala. Toiminnassa otetaan huomioon lasten ja vanhempien toiveet mahdollisuuksien mukaan. Toiminnan ohjaajina työskentelevät koulutetut ohjaajat.

Iltapäivätoiminta lukuvuonna 2021 - 2022, toiminnasta perittävät maksut

Iltapäivätoiminnan järjestäjä perii toimintaan osallistuvilta kuukausimaksun (POL 1999, 48f §). Iltapäivätoiminnan osallistumismaksu on sidottu toiminta-aikaan. Toiminta-aika on kaikkina arkikoulupäivinä (ei lauantaisin) klo 12.00 - 16.00 tai 17.00. 

Sisaralennus on 20 %.

Toiminta-ajan muutos

Iltapäivätoiminnan toiminta-ajat ovat kello 16 saakka kestävä toiminta sekä kello 17 saakka kestävä toiminta. Ohkolan koulun iltapäivätoiminta-aika on lukuvuonna 2021 - 2022 varsinaisen hakuajan hakemusten perusteella ainoastaan klo 16.00 asti. Iltapäivätoiminnan maksu perustuu Wilma-järjestelmän kautta annettuun päätökseen  toiminta-ajasta.  Muutosta myönnettyyn toiminta-aikaan tulee hakea vähintään yksi kalenterikuukausi ennen muutoksen voimaan astumista.

Toiminta-ajan muutosta haetaan Wilma-järjestelmän kautta Hakemukset ja päätökset -välilehden kautta Tee uusi hakemus -kohdasta (ks. kuva yllä).

Irtisanoutuminen toiminnasta

Mikäli aamu- ja iltapäivätoiminnan paikka irtisanotaan sitoutumiskauden aikana, noudatetaan iltapäivätoiminnan irtisanoutumisen ohjeita ja maksuperusteita (ks Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuonna 2021-2022, tämän sivun oikeassa sivupalkissa). Irtisanominen tapahtuu Wilma-järjestelmässä Hakemukset ja päätökset -välilehden kautta sivun oikealla reunalla olevasta Tee uusi hakemus -linkistä (ks. kuva yllä).

Mahdollisuudet poikkeamiin iltapäivätoiminnan maksusta käyvät ilmi Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmasta. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan 10 perättäisenä päivänä. Silloin toimintamaksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Sairaslomista tulee esittää sairaslomatodistus.

Irtisanoessaan IP-toimintapaikan huoltajan tulee tehdä kirjallinen irtisanominen Wilma -järjestelmässä vähintään 1 kuukausi ennen viimeisen läsnäolokuukauden loppua. Lapselle keväällä 2021 myönnetyn iltapäivätoimintapaikan voi peruuttaa kesäkuun loppuun mennessä ilman maksuvelvoitetta.

Oikeus iltapäivätoimintaan osallistumiseen sekä velvollisuus toimintamaksun maksamiseen päättyy irtisanoutumisilmoituksen jättökuukautta seuraavan kokonaisen kuukauden lopussa. Irtisanotumisesta tulee aina olla yhteydessä myös iltapäivätoiminnan vastuuohjaajaan.

 

IP-ryhmien puhelinnumerot

Hepola 040 314 5189
Hirvihaara 040 314 5338
Hyökännummi 040 314 6765
Kirkonkylä 040 314 5388
Myllymäki 040 314 5730
Numminen 040 314 5186
Ohkola 040 314 5550
Riihenmäki 040 314 6781
Saari 040 314 6722
Sälinkää 040 314 5078
Sääksjärvi 040 314 5441

Iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma lukuvuodelle 2021-2022

Takaisin ylös