Menu

Iltapäivätoiminta vuonna 2021 - 2022

Mitä iltapäivätoiminta on?

Iltapäivätoiminta on koulupäivän jälkeen tapahtuvaa päivittäistä toimintaa, joka tarjoaa lapselle turvallisen ympäristön viettää iltapäivä. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksessa oleville 1.- ja 2.-luokkalaisille sekä erityisopetuksessa oleville lapsille. Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia. Iltapäivätoimintaa toteutetaan yleisesti päivittäisenä toimintana kouluajan päättymisestä, tarvittaessa klo 17.00 asti. Toimintaa koordinoi Mäntsälän kunnan opetuspalvelut.

 

AJANKOHTAISTA

Koululaisten iltapäivätoiminnan varsinainen hakuaika lukuvuodelle 2021 - 2022 on ollut 6.-16.4.2021. Iltapäivätoimintapaikka myönnetään aina lukuvuodeksi kerrallaan, joten kaikkien iltapäivätoimintaan haluavien tulee hakea iltapäivätoimintapaikkaa tulevalle lukuvuodelle 2021-2022. Toimintaan haetaan Wilma-järjestelmän hakulomakkeella. Varsinaisena hakuaikana jätetyt hakemukset käsitellään huhtikuun loppuun mennessä. Varsinaisen hakuajan lisäksi iltapäivätoimintaan on jatkuva haku.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmasta kouluvuodelle 2021-2022 kokouksessaan 9.2.2021. Päätöksen mukaisesti iltapäivätoimintamaksut nousevat: kello 16.00 saakka jatkuvaan toimintaan maksu on 1.6.2021 alkaen 105 € kuukaudessa ja kello 17.00 saakka jatkuvaan toimintaan 138 € kuukaudessa, kuitenkin kesäkuisin 17 €/kk. Toimintamaksuun on mahdollista hakea maksuvapautusta tai -huojennusta sosiaalipalveluiden lausunnolla toimeentulotukikriteereihin perustuen. Maksuvapautusta tai -huojennusta ei myönnetä takautuvasti.

Iltapäivätoiminnassa oleville lapsille ei kuulu kuljetusetuuksia.

Iltapäivätoimintapaikan peruuttaminen 

Iltapäivätoimintapaikkaa haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Hakemuksessa sitoudutaan iltapäivätoimintapaikkaan. Elokuussa voimassaolevan iltapäivätoimintapaikan irtisanomista on mahdollista hakea ensimmäisen kerran syyskuussa 2021. Hakemus tehdään Wilma-järjestelmässä. Irtisanomishakemus tulee tehdä vähintään yksi kokonainen kalenterikuukausi ennen haluttua iltapäivätoimintapaikan irtisanomista. Lapsella on oikeus osallistua iltapäivätoimintaan irtisanomiskuukauden loppuun asti.

Iltapäivätoiminnan varsinaisena hakuaikana myönnetyn iltapäivätoimintapaikan voi peruuttaa kesäkuun loppuun mennessä ilman maksuvelvoitetta. Heinäkuusta alkaen astuvat voimaan irtisanomisperusteet, vaikka lapsi ei kertaakaan osallistuisi iltapäivätoimintaan. Kesken toimintakauden myönnetyn toimintapaikan voi peruuttaa ilman maksua viikon kuluessa myönteisestä iltapäivätoimintapaikkapäätöksestä.

Lomakkeet

Iltapäivätoimintaan hakeminen, irtisanominen tai toiminta-ajan muutos tehdään Wilma-järjestelmässä. Huom! Tätä ei voi tehdä mobiilisovelluksen kautta. Wilma-järjestelmä löytyy osoitteesta https://wilma.mantsala.fi/

Lomakkeet löytyvät Wilmassa Hakemukset ja päätökset -välilehden kautta sivun oikealla reunalla olevasta Tee uusi hakemus -linkistä.

 

 Yleistä iltapäivätoiminnasta

Toiminnan ohjelmallisissa osuuksissa leikitään, liikutaan, ulkoillaan, retkeillään, askarrellaan, luetaan, levätään, tehdään läksyjä ja syödään välipala. Toiminnassa otetaan huomioon lasten ja vanhempien toiveet mahdollisuuksien mukaan. Toiminnan ohjaajina työskentelevät koulutetut ohjaajat.

Iltapäivätoiminta lukuvuonna 2020-2021, toiminnasta perittävät maksut

Iltapäivätoiminnan järjestäjä perii toimintaan osallistuvilta kuukausimaksun (POL 1999, 48f §). Iltapäivätoiminnan osallistumismaksu on sidottu toiminta-aikaan. Toiminta-aika on kaikkina arkikoulupäivinä (ei lauantaisin) klo 12.00 - 17.00. 

Maksu kello 12.00 - 16.00 järjestettävästä iltapäivätoiminnasta on 95 €/kuukausi ja kello 17.00 saakka kestävästä toiminnasta on 125 €/kk. Maksu sisältää ohjatun toiminnan, välipalan ja materiaalit.  (Kasvatus- ja sivistyslautakunta 2020)

Sisaralennus on 20 %.

 Toiminta-ajan muutos

Iltapäivätoiminnan toiminta-ajat ovat kello 16 saakka kestävä toiminta sekä kello 17 saakka kestävä toiminta. Iltapäivätoiminnan maksu perustuu Wilma-järjestelmän kautta annettuun päätökseen  toiminta-ajasta.  Muutosta myönnettyyn toiminta-aikaan tulee hakea vähintään yksi kalenterikuukausi ennen muutoksen voimaan astumista.

Toiminta-ajan muutosta haetaan vain Wilma-järjestelmän kautta Hakemukset ja päätökset -välilehden kautta Tee uusi hakemus -kohdasta (ks. kuva yllä).

Irtisanoutuminen toiminnasta

Mikäli aamu- ja iltapäivätoiminnan paikka irtisanotaan sitoutumiskauden aikana, noudatetaan iltapäivätoiminnan irtisanoutumisen ohjeita ja maksuperusteita (ks Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuonna 2020-2021, tämän sivun oikeassa sivupalkissa). Irtisanominen tapahtuu Wilma-järjestelmässä Hakemukset ja päätökset -välilehden kautta sivun oikealla reunalla olevasta Tee uusi hakemus -linkistä (ks. kuva yllä).

Mahdollisuudet poikkeamiin iltapäivätoiminnan maksusta käyvät ilmi Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmasta. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan 10 perättäisenä päivänä. Silloin toimintamaksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Sairaslomista tulee esittää sairaslomatodistus.

Irtisanoessaan IP-toimintapaikan huoltajan tulee tehdä kirjallinen irtisanominen Wilma -järjestelmässä vähintään 1 kuukautta ennen viimeisen läsnäolokuukauden loppua. Oikeus iltapäivätoimintaan osallistumiseen sekä velvollisuus toimintamaksun maksamiseen päättyy irtisanoutumisilmoituksen jättökuukautta seuraavan kokonaisen kuukauden lopussa. Irtisanotumisesta tulee aina olla yhteydessä myös iltapäivätoiminnan vastuuohjaajaan.

 

IP-ryhmien puhelinnumerot

Hepola 040 314 5189
Hirvihaara 040 314 5338
Hyökännummi 040 314 6765
Kirkonkylä 040 314 5388
Myllymäki 040 314 5730
Numminen 040 314 5186
Ohkola 040 314 5550
Riihenmäki 040 314 6781
Saari 040 314 6722
Sälinkää 040 314 5078
Sääksjärvi 040 314 5441

Iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2020-2021

Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma lukuvuodelle 2021-2022

Takaisin ylös