Kunnan kesätyöpaikat

15.3.2022

Mäntsälän kunta palkkaa 20 nuorta neljän viikon pituisiin työsuhteisiin kesä- ja heinäkuussa 2022 kunnan eri toimipisteisiin. Kesätyötä voivat hakea 15 – 19 vuotiaat nuoret. Kunnan kesätöihin voi hakea, jos ei ole aikaisemmin ollut kunnan tarjoamissa kesätöissä. Koronatilanne voi vaikuttaa kesätöiden toteutumiseen.

Valinnat vuoden 2022 kesätyöpaikkoihin tehdään kahdessa vaiheessa. Hakemuksen ja CV:n tehneiden joukosta arvotaan haastatteluihin pääsevät hakijat. Hakemuksen ja CV:n tekemiseen saa vinkkejä mm. kunnan nettisivuilta.

Tämän jälkeen kesätöitä tarjoavien toimialojen esimiehet haastattelevat arvotut hakijat ja valitsevat kesätyöntekijät haastateltujen joukosta. Kaikille hakijoille ilmoitetaan huhtikuussa, onko kesätyöarvonnassa onnistanut.

Kunnan kesätöihin voi hakea, jos ei ole aikaisemmin ollut kunnan kesätöissä.

Kesätöiden kesto on neljä viikkoa:

 • ensimmäinen neljän viikon jakso on  6.6. – 3.7.2022
 • toinen neljän viikon jakso on  4.7. – 31.7.2022
 • työaika on 36 t 15 min viikossa eli keskimäärin 7 h 25 min päivässä.
  Palkka on 850 euroa neljän viikon ajalta.

Kesätöihin voi hakea vain sähköisellä hakulomakkeella ajalla 3.1.22 -31.1.22 (oma sähköpostiosoite pakollinen).
Hakulomakkeelle voit merkitä max. 3 toivetta toimipisteestä, johon haluaisit töihin.
Haku  kesän 2022 paikkoihin on päättynyt!

Kuvaukset tehtävistä:

 • Varhaiskasvatuksen palvelut: lasten perushoidossa avustaminen (ruokailu, pukeminen, ulkoilu), tilojen siisteydestä ja leluista huolehtiminen, eri toiminnoissa mukana oleminen (askartelu, pelaaminen, lukeminen, leikkituokiot).
 • Kirjastopalvelut: aineiston järjestelytehtäviä, arkistointitehtäviä, kirjaston kesäkirppiksen organisointia, kiinnostuksen mukaan esim. näyttelyn järjestämistä.
 • Kuntatekniikan palvelut: kunnan viheralueiden kunnossapitoa, nurmikon leikkaus, alueiden siivous, istutusten hoito, urheilukentän kunnossapitotyöt. Huom! Edellytyksenä 16 vuoden ikä.
 • Toimitilapalvelut: kiinteistöjen huoltotöissä avustamista, viheralueiden kunnossapito, nurmikon leikkaus. Huom! Edellytyksenä 16 vuoden ikä.
 • Ateria- ja puhtauspalvelut: ruuan valmistukseen ja jakeluun liittyvät tehtävät kunnan eri toimipisteissä, siivouksessa yleinen avustaminen kunnan eri kiinteistöissä.
 • Liikunta- ja vapaa-aikapalvelut: lasten leireillä, uimakouluissa ja liikuntaryhmissä liikunnan ohjaus- ja avustavat tehtävät, sekä muut vapaa-aikapalveluiden avustavat tehtävät mm. tapahtumissa.
 • Kuntakehityksen palvelut: kartoittajan aputehtävät, mm. rakennusten pinta-alojen mittaaminen, sijainnin merkitseminen ja tulosten purkaminen ja laskeminen, muut toimistotehtävät.
 • Hallintopalvelut: viestinnän avustavat tehtävät, mm. tuottaa kunnan sosiaaliseen mediaan paikallisia, nuorille ajankohtaisia asioita ja juttuja kuvin ja tekstein, alustoina Instagram, Twitter, Snapchat ja Facebook.

Lisätietoja: Palvelupiste Vinkki, sähköposti: palvelupiste@mantsala.fi tai puhelin: 040 314  5273, Tiina Hast, sähköposti: tiina.hast@mantsala.fi tai puhelin: 040 314 6783

Kesätyöseteli

HUOM! Kesätyösetelit vuodelle 2022 ovat loppuneet! (5.5.22)

 

Mäntsälän kunta tukee nuorten kesätyöllistymistä maksamalla työnantajalle 300 € tukea, kun se työllistää v. 2002-2007 syntyneen nuoren. Kesätyöseteli on tarkoitettu yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille (tukea ei myönnetä yksityisille kotitalouksille, kunnille tai valtiolle).

Setelin arvo on 300 € ja sen voi käyttää työllistämiseen ajalla 1.5. – 30.9.2022. Kesätyön tulee olla vähintään 10 päivää kestävä ja työaika vähintään 6 h/päivä. Työpäivät voivat sijoittua pidemmällekin ajalle kuin kahden viikon ajalle. Palkan tulee olla vähintään alan työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka.

Kesätyösetelin myöntämisen ehdot

 • Kesätyöseteli voidaan myöntää mäntsäläläiselle v. 2002-2007 syntyneelle nuorelle.
 • Setelin voi hyödyntää Mäntsälässä tai muualla toimiva yritys, yhdistys tai säätiö (ei yksityistalous, perhe tai yksityishenkilö).
 • Tuki maksetaan työnantajalle  työsuhteen päätyttyä maksatusta vastaan.
 • Työllistämisaika on 1.5. – 30.9.2022.
 • Maksatusta tulee hakea 31.10.2022 mennessä.
 • Setelin arvo on 300 euroa työsuhteelta, jossa työaika on vähintään 10 työpäivää ja palkkaa maksetaan vähintään 450 euroa.
 • Yhdelle nuorelle voidaan myöntää korkeintaan 1 kesätyöseteli.
 • Kesätyösetelin hakemisaika on 3.1. – 31.5.2022.
 • Sama nuori ei voi hyödyntää kesätyöseteliä sekä kunnan kesätyöpaikkaa. Jos nuori hakee kesätyösetelin, hän ei voi olla mukana kunnan kesätyön haussa.

Setelit ovat haettavissa palvelupiste Vinkin aukioloaikoina 3.1.2022 alkaen. Vuonna 2022 työnantaja voi hakea nuoren työllistämiseksi Kesätyöseteliä myös sähköisellä lomakkeella kunnan kotisivujen kautta. Myös maksatuslomake tulee käyttöön sähköisenä linkkinä sekä tulostettavana lomakkeena.

Kesätyösetelit vuodelle 2022 ovat loppuneet! (5.5.22)

Linkki sähköiseen kesätyönhakulomakkeeseen

 

Ohjeita työnantajalle

Huomioithan työsopimusta tehdessäsi:

 • Työnantajan tulee maksaa nuorelle palkkaa vähintään 450 euroa vähintään 10 työpäivää sisältävältä työjaksolta. Tukea ei voida maksaa niiltä ajanjaksoilta, jolloin nuoren työntekijän oppivelvollisuus on voimassa (esimerkiksi peruskoulujen lukuvuoden aikana 8.-9. -luokkalaisten osalta).
 • Työtuntien tulee ajoittua käytössä olevan TES:in tai työsopimuslainsäädännön edellyttämällä tavalla. Alle 18-vuotiaiden osalta tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998).
 • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen täytettyä maksatuslomaketta vastaan. Lomakkeeseen liitetään kopio kesätyöntekijän palkkalaskelmasta. Maksatuslomake on liitteenä tässä setelissä ja tulostettavissa kunnan kotisivuilta. Kesätyöseteli myönnetään henkilökohtaisesti kesätyöntekijälle, ja näin ollen sitä ei voi siirtää yrityksessä työskentelevälle toiselle kesätyöntekijälle. Yksi yritys voi hyödyntää korkeintaan 5 kesätyöseteliä.
 • Työhaastattelun järjestettyään työnantaja voi soittaa tai lähettää sähköpostia palvelupiste Vinkkiin ja varata Kesätyösetelin nuoren työllistämiseksi. Varausaika on max. 2 viikkoa (14 vrk), minkä aikana nuoren pitää tulla tuomaan kopio työsopimuksesta palvelupiste Vinkkiin ja hakea varattu Kesätyöseteli.

Kesätyösetelin maksatuslomake (Vismasign)

 

Lisätietoja:

 • palvelupiste Vinkki puh. 040 314 5273  ja
 • työllisyyskoordinaattori Tiina Hast, tiina.hast@mantsala.fi, puh 040 314 6783