Kunnan kesätyöpaikat

Viimeksi muokattu: 12.1.2024

Kunnan kesätyöpaikat ovat haussa 15.1.2024 alkaen, lisäksi jaossa on kesätyöseteleitä 

Mäntsälän kunta palkkaa 20 nuorta kesä- ja heinäkuussa 2024 kunnan eri toimipisteisiin. Kesätyötä voivat hakea vuosina 2005 – 2009 syntyneet nuoret.

Valinnat vuoden 2024 kesätyöpaikkoihin tehdään kahdessa vaiheessa. Hyvän hakemuksen ja CV:n tehneiden joukosta arvotaan haastatteluihin pääsevät hakijat. Hakemuksen ja CV:n tekemiseen saa vinkkejä mm. kunnan kotisivuilta. Sen jälkeen kesätöitä tarjoavien toimialojen esimiehet haastattelevat arvotut hakijat ja valitsevat kesätyöntekijät. Kaikille hakijoille ilmoitetaan viimeistään huhtikuun lopussa, onko kesätyöarvonnassa onnistanut.

Kunnan kesätöihin voi hakea, jos ei ole aikaisemmin ollut kunnan kesätöissä.

Kesätöiden kestoaika

 • kaksi, kolme tai neljä viikkoa, kesto sovitaan yhdessä esihenkilön kanssa
 • ensimmäinen mahdollinen alkava neljän viikon jakso 3.6 – 30.6.2024, toinen mahdollinen neljän viikon jakso 1.7 – 28.7.2024
 • viikkotyöaika on 30h, eli keskimäärin 6h päivässä, työpäivän pituus voi myös vaihdella.

Palkka

• 850 €/4 vkoa
• 637,50 €/3 vkoa
• 425 €/2 vkoa

 

Kesätöihin haetaan ainoastaan sähköisesti (oma sähköpostiosoite pakollinen) http://www.mantsala.fi/tietoa-mantsalasta/ajankohtaista/avoimet-tyopaikat. Hakulomakkeelle voit merkitä max. 3 toivetta toimipisteestä, johon haluaisit töihin.

Hakuaika päättyy 25.02.2024.

 

Kuvaukset tehtävistä:

Varhaiskasvatuksen palvelut: lasten perushoidossa avustaminen (ruokailu, pukeminen, ulkoilu), tilojen siisteydestä ja leluista huolehtiminen, eri toiminnoissa mukana oleminen (askartelu, pelaaminen, lukeminen, leikkituokiot).

Kirjastopalvelut: aineiston järjestelytehtäviä, arkistointitehtäviä, kirjaston kesäkirppiksen organisointia, kiinnostuksen mukaan esim. näyttelyn järjestämistä.

Kuntatekniikan palvelut: kunnan viheralueiden kunnossapitoa, nurmikon leikkaus, alueiden siivous, istutusten hoito, urheilukentän kunnossapitotyöt. Huom! Edellytyksenä 16 vuoden ikä.

Toimitilapalvelut: kiinteistöjen huoltotöissä avustamista, viheralueiden kunnossapito, nurmikon leikkaus. Huom! Edellytyksenä 16 vuoden ikä.

Ateria- ja puhtauspalvelut: ruuan valmistukseen ja jakeluun liittyvät tehtävät kunnan eri toimipisteissä, siivouksessa yleinen avustaminen kunnan eri kiinteistöissä.

Liikunta- ja vapaa-aikapalvelut: lasten leireillä, uimakouluissa ja liikuntaryhmissä liikunnan ohjaus- ja avustavat tehtävät, sekä muut vapaa-aikapalveluiden avustavat tehtävät mm. tapahtumissa.

Kuntakehityksen palvelut: paikkatietoon ja kaavoitukseen liittyvät toimistotehtävät, muut toimistotehtävät.

Hallintopalvelut: viestinnän avustavat tehtävät, mm. tuottaa kunnan sosiaaliseen mediaan paikallisia, nuorille ajankohtaisia asioita ja juttuja kuvin ja tekstein, alustoina Instagram, X, Snapchat ja Facebook

Lisätietoja: Palvelupiste Vinkki, sähköposti: palvelupiste@mantsala.fi tai puhelin: 040 314 5273, Tiina Hast, sähköposti: tiina.hast@mantsala.fi tai puhelin: 040 314 6783

 

Lisäksi ensi kesänä on tarjolla 50 kappaletta 300 euron arvoisia kesätyöseteleitä

Mäntsälän kunta tukee nuorten kesätyöllistymistä maksamalla työnantajalle 300 € tukea työllistäessään 15 – 20 v. mäntsäläläisen nuoren. Kesätyöseteli on tarkoitettu yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille (tukea ei myönnetä yksityisille kotitalouksille, kunnille tai valtiolle). Työnantaja voi toimia myös toisessa kunnassa kuin Mäntsälässä.

Setelin arvo on 300 € ja sen voi käyttää ajalla 1.5. – 31.9.2024. Kesätyön tulee olla vähintään 10 päivää kestävä ja työaika vähintään 6 h/päivä. Työpäivät voivat sijoittua pidemmällekin ajalle kuin kahden viikon ajalle. Palkan tulee olla vähintään alan työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka.

Setelit ovat haettavissa palvelupiste Vinkin aukioloaikoina 15.1.2024 alkaen. Vuonna 2024 työnantaja voi hakea kesätyöseteliä nuoren työllistämiseksi myös sähköisellä lomakkeella kunnan kotisivujen kautta. Hakemuksen liitteenä tulee olla työsopimus.

Maksatuslomake löytyy tältä sivulta sähköisenä linkkinä sekä tulostettavana lomakkeena. Maksatuslomakkeen liitteenä tulee olla palkkalaskelma.

Ohjeita kesätyösetelin hakemiseksi

 1. Tee työsopimus työnantajan kanssa. Työsopimuspohjan voi tulostaa kunnan nettisivulta.
 2. Allekirjoitettua työsopimusta vastaan voi hakea Kesätyösetelin Palvelupiste Vinkistä tai työnantaja tai työnantaja voi hakea sen sähköisellä lomakkeella.
 3. Toimi nopeasti! Kesätyöseteleitä on jaossa 50 kpl, ja ne jaetaan hakujärjestyksessä.

Kesätyösetelin myöntämisen ehdot:

 • Kesätyöseteli voidaan myöntää mäntsäläläiselle v. 2005 – 2009 syntyneelle nuorelle.
 • Setelin voi hyödyntää Mäntsälässä tai muualla toimiva yritys, yhdistys tai säätiö (ei yksityistalous, perhe tai yksityishenkilö). Tuki maksetaan työnantajalle työsuhteen päätyttyä.
 • Työllistämisaika on 1.5. – 30.9.2024. Maksatusta tulee hakea 31.10.2024 mennessä.
 • Setelin arvo on 300 euroa työsuhteelta, jossa työaika on vähintään 10 työpäivää ja palkkaa maksetaan vähintään 450 euroa.
 • Yhdelle nuorelle voidaan myöntää korkeintaan yksi (1) kesätyöseteli. Jos et käytä tai työnantaja ei käytä kesätyöseteliä, ilmoita siitä välittömästi käsittelijälle.
 • Kesätyösetelin hakuaika on 15.1. – 31.5.2024.
 • Sama nuori ei voi hyödyntää kesätyöseteliä sekä kunnan kesätyöpaikkaa. Jos käytät kesätyösetelin, et voi olla mukana kunnan kesätyön haussa. Ilmoita asiasta välittömästi työllisyyspalveluihin sähköpostitse tyollisyyspalvelut@mantsala.fi.
 • Saadaksesi kesätyösetelin tuo työsopimus henkilökohtaisesti 15.1. – 31.5.2024 välisenä aikana kunnantalon palvelupiste Vinkkiin. Vinkin aukioloajat ovat: ma klo 9:00 – 17:00, ti – to klo 9:00 – 15:00, pe klo 8:30 – 14:00. Vinkki on suljettuna päivisin lounasaikaan klo 11.00 – 12.00.
 • Työnantaja voi hakea kesätyöseteliä myös sähköisesti kunnan kotisivuilta löytyvän linkin kautta.

Lisätietoja antaa kesätyöseteleiden käsittelijä Liisa Leskinen liisa.leskinen@mantsala.fi puh. 040 314 6090, tai työllisyys- ja maahanmuuttopalveluiden päällikkö Tiina Hast, tiina.hast@mantsala.fi, puh 040 314 6783

 

Ohjeita työnantajalle

Huomioithan työsopimusta tehdessäsi: Työnantajan tulee maksaa nuorelle palkkaa vähintään 450 euroa ja vähintään 10 työpäivää sisältävältä työjaksolta. Tukea ei voida maksaa niiltä ajanjaksoilta, jolloin nuoren työntekijän oppivelvollisuus on voimassa (esimerkiksi peruskoulujen lukuvuoden aikana 8.-9. -luokkalaisten osalta).

Työtuntien tulee ajoittua käytössä olevan TES:in tai työsopimuslainsäädännön edellyttämällä tavalla. Alle 18-vuotiaiden osalta tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998).

Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen täytettyä maksatuslomaketta vastaan. Lomakkeeseen liitetään kopio kesätyöntekijän palkkalaskelmasta. Maksatuslomake on liitteenä tässä setelissä ja tulostettavissa tai sähköisenä linkkinä kunnan kotisivuilla. Kesätyöseteli myönnetään henkilökohtaisesti kesätyöntekijälle, ja näin ollen sitä ei voi siirtää yrityksessä työskentelevälle toiselle kesätyöntekijälle. Yksi yritys voi hyödyntää korkeintaan 5 kesätyöseteliä.

Työhaastattelun järjestettyään työnantaja voi soittaa palvelupiste Vinkkiin ja varata Kesätyösetelin nuoren työllistämiseksi. Varausaika on max. 2 viikkoa (14 vrk), minkä aikana joko työnantaja hakee setelin sähköisesti tai nuori tulee tuomaan kopion työsopimuksesta palvelupiste Vinkkiin ja hakemaan varatun Kesätyösetelin.

 

Kesätyösetelin hakemuslomake (avautuu Vismapalvelussa)

Kesätyösetelin maksatuslomake (avautuu Vismapalvelussa)

Kesätyösetelin maksatuslomake (.pdf)

 

Kesätyösopimus  (.pdf)