Menu

Hankkeet ja projektit

Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa

Mäntsälän kunnan varhaiskasvatus osallistuu tähän syksyllä 2016 käynnistyneeseen hankkeeseen.

Kehittävä palaute -hankkeessa Helsingin yliopiston kouluttamat observoijat havainnoivat 2500:aa lasta varhaiskasvatuspaikoissaan. Näin selvitetään miten lapsi kokee varhaiskasvatuksen arjen tilanteet ja tapahtumat, sekä mikä yhteys kokemuksilla on varhaiskasvattajien ja johtajien toimintaan. Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat arvioivat johtamistaan ja yksikkönsä toimintaa sekä yli neljänsadan lapsiryhmän varhaiskasvattajat arvioivat lasten suhtautumistapoja, ryhmänsä toimintakulttuuria ja omaa työskentelyään.

Hankkeen avulla luodaan menetelmät, joilla mitataan ja analysoidaan luotettavasti lapsen ja ympäristön välisiä prosesseja. Saatavan tiedon perusteella kehitetään toimintatapoja, joilla edelleen parannetaan lapsen osallisuutta, hyvinvointia ja oppimista hyödyntäen digitalisaation tuottamat mahdollisuudet.

Helsingin yliopiston tutkijoiden avulla tuloksista valitaan kunnissa relevanteimmat kehittämistehtävät, joita pohditaan varhaiskasvattajien tiimeissä, vanhempainilloissa ja lasten kanssa. Tavoitteena on löytää parhaat mahdolliset käytännöt varhaiskasvatuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Lisätiedot:
Mäntsälä: Tuija Kukkonen, tuija.kukkonen(at)mantsala.fi
Jyrki Reunamo, vastuullinen tutkija, dosentti, KT, jyrki.reunamo(a)helsinki.fi, http://blogs.helsinki.fi/reunamo/

Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa -hanke on opetushallituksen tukema 12 kunnan yhteishanke varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Hankkeen avulla saadaan noin 100 000 havaintoa lasten toiminnasta varhaiskasvatusyksiköissä. Yhteistyökumppanina toimii Helsingin yliopisto, jonka aiempaan, vuonna 2009 alkaneeseen Orientaatioprojektiin hanke pohjautuu. Hankkeessa ovat mukana Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Järvenpää, Kerava, Kouvola, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo, Turku ja Vantaa.

Ilo kasvaa liikkuen

Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoite on yksinkertainen: Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelmasta lisää hankkeen omilla sivuilla.

Mäntsälän/Mustijoen varhaiskasvatus osallistuu kokonaisuudessaan ko. hankkeeseen

Loisto - Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto

Opetushallituksen koordinoiman varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto LOISTON tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen kansallista kehittämistä ja luoda sille yhtenäistä rakennetta ja suuntaa. Tutustu hankkeeseen tarkemmin opetushallituksen sivuilla.

Yhteyshenkilö varhaiskasvatuksessamme on päiväkodin johtaja Tiina Korhonen.

Varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti 2009-2013, 2015 -
Orientaation lähteillä -hanke

Orientaatioprojekti on Helsingin yliopiston Uudellamaalla ja Hämeenlinnassa toteutettava varhaiskasvatuksen projekti, jossa olemme mukana. Hankkeeseen voi tutustua hankkeen omilta sivuilta.

Takaisin ylös