Menu

Romuajoneuvot

Romuajoneuvolaki:
Laki ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019) tuli voimaan 30.12.2019. Tämä laki kumoaa ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain (151/1975). Laki kokonaisuudessaan löytyy Finlex-tietokannasta:
Laki ajoneuvojen siirtämisestä

Romuajoneuvo siirtyy välittömästi Mäntsälän kunnan omistukseen.

Muut ajoneuvot ovat lunastettavissa 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien, jonka jälkeen noutamatta jätettyjen ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Mäntsälän kunnalle. Oikeus ajoneuvoon on noudettaessa selvitettävä ja siirtokustannukset maksettava ennen noutoa Mäntsälän kunnantalolle Palvelukeskus Vinkkiin.

Kuulutukset

Mäntsälän kunta huolehtii kaduilta ja yleisiltä pysäköintialueilta hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä. Valtion teillä siirrot järjestää ELY-keskus. Yksityisillä alueilla siirron järjestäminen kuuluu maanomistajalle tai sen haltijalle/edustajalle. Liikennettä haittaavat ajoneuvot siirretään poliisin toimesta.

Romuajoneuvon siirto
Kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan, jos romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Yksityiseltä piha-alueelta, varastoalueelta tai muulta yksityiseen käyttöön tarkoitetulta erityiseltä alueelta kunta kuitenkin siirtää romuajoneuvon vain yksityisen alueen haltijan perustellusta ja kirjallisesta pyynnöstä. Romuajoneuvo siirtyy välittömästi Mäntsälän kunnan omistukseen.

Hylätyn ajoneuvon siirto
Mäntsälän kunta huolehtii siirrosta alueellaan myös, jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että ajoneuvo on hylätty.

Korvaus siirtokustannuksista
Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset.

Taksa ajoneuvojen siirrosta 1.1.2021 alkaen (.pdf) (Tela 13.10.2020 § 81)

Romuajoneuvoilmoitus
Hylätyn ajoneuvon maksullisen siirron voi tilata sähköisellä lomakkeella: Hylätyn ajoneuvon siirtotilaus yksityisalueelta- lomakkeella.

Ilmoituksesta tulee selvitä ajoneuvon tarkka sijainti, auton merkki, väri, rekisterinumero ja tieto kuinka kauan auto on seissyt paikalla.

Lisätietoja antaa:
Tiemestari Petri Heikkilä, puh. 040 314 6062

Hyvä tietää:
Ympäristö / Romuajoneuvot >>
Kunnat.net / Romuajoneuvot >>
 

Lisätietoja

Kuntatekniikan päällikkö
Jyrki Mäklin
Heikinkuja 4
04600 MÄNTSÄLÄ

puh. 040 3146 869

Takaisin ylös