Menu

Romuajoneuvot

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) tuli voimaan 1.4.2009. Tämä laki kumoaa ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain (151/1975). Laki kokonaisuudessaan löytyy Finlex-tietokannasta:
Laki ajoneuvojen siirtämisestä

Romuajoneuvo siirtyy välittömästi Mäntsälän kunnan omistukseen.

Muut ajoneuvot ovat lunastettavissa 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien, jonka jälkeen noutamatta jätettyjen ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Mäntsälän kunnalle. Oikeus ajoneuvoon on noudettaessa selvitettävä ja siirtokustannukset maksettava ennen noutoa Mäntsälän kunnantalolle Palvelukeskus Vinkkiin.

Romuajoneuvojen kuulutukset

Mäntsälän kunta huolehtii kaduilta ja yleisiltä pysäköintialueilta hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä. Valtion teillä siirrot järjestää ELY-keskus. Yksityisillä alueilla siirron järjestäminen kuuluu maanomistajalle tai sen haltijalle/edustajalle. Liikennettä haittaavat ajoneuvot siirretään poliisin toimesta.

Romuajoneuvon siirto
Kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan, jos romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Yksityiseltä piha-alueelta, varastoalueelta tai muulta yksityiseen käyttöön tarkoitetulta erityiseltä alueelta kunta kuitenkin siirtää romuajoneuvon vain yksityisen alueen haltijan perustellusta ja kirjallisesta pyynnöstä. Romuajoneuvo siirtyy välittömästi Mäntsälän kunnan omistukseen.

Hylätyn ajoneuvon siirto
Mäntsälän kunta huolehtii siirrosta alueellaan myös, jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että ajoneuvo on hylätty.

Korvaus siirtokustannuksista
Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset.

Taksa ajoneuvojen siirrosta 1.4.2010 alkaen .(pdf) (Tela 2.3.2010 § 45)

Romuajoneuvoilmoitus
Ilmoituksia ottaa vastaan toimistoinsinööri Matti Sulonen. Ilmoituksesta tulee selvitä ajoneuvon tarkka sijainti, auton merkki, väri, rekisterinumero ja tieto kuinka kauan auto on seissyt paikalla.

Taloyhtiöiden isännöitsijät ja yksityistiekuntien puheenjohtajat voivat tilata maksullisen hylätyn ajoneuvon siirron. Tilaus pitää tehdä kirjallisesti: Hylätyn ajoneuvon siirtotilaus yksityisalueelta- lomakkeella.

Romuajoneuvolaki
Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) tuli voimaan 1.4.2009. Tämä laki kumoaa ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain (151/1975).
Laki kokonaisuudessaan löytyy Finlex- tietokannasta: Laki ajoneuvojen siirtämisestä >>

Lisätiedot:
Katupäällikkö Asko Määttänen, puh 040 3145 440

Hyvä tietää:
Ympäristö / Romuajoneuvot >>
Kunnat.net / Romuajoneuvot >>
 

Lisätietoja

Katupäällikkö
Asko Määttänen
Heikinkuja 4
04600 MÄNTSÄLÄ

puh. 040 3145 440

Takaisin ylös