Kiin­teis­töl­le kuu­lu­vat kun­nos­sa­pi­to­työt

Viimeksi muokattu: 29.3.2022

Kunnalla ja kiinteistön haltijalla on katujen kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuuksia. Kunnossapidolla tarkoitetaan kadun kunnon ylläpitoa. Puhtaanapidolla tarkoitetaan kadun pitämistä siistinä roskista ja ylimääräisestä kasvillisuudesta.

Kiinteistön haltija vastaa tontin kohdalla katualueensa puhtaanapidosta kadun keskilinjaan saakka. Kiinteistön haltija vastaa tontin kohdalla olevan jalkakäytävän talvikunnossapidosta. Tehtäviin kuuluu jalankulkua haittaavan lumen poistaminen sekä liukkauden torjuminen jalkakäytävällä. Liittymien aukaisu kuuluu kiinteistön haltijalle. Kiinteistön haltijan tulee huolehtia myös alueelleen kertyneen lumen käsittelystä, sen varastoinnista alueellaan sekä sen poiskuljettamisesta hyväksytylle lumenkaatopaikalle. Kiinteistön alueelle kertynyttä lunta ei saa kasata katualueelle.

Kiinteistön haltijalle kuuluu roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen viherkaistan sekä ojan alueelta, joka ulottuu enintään 3 metrin etäisyydelle kiinteistön rajasta ja rajoittuu välittömästi kiinteistöön. Lisäksi tontinomistajalla on velvollisuus ilmoittaa päällysteen rikkoutumisista sekä ryhtyä tarvittaviin väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi.