Talvikunnossapito

Viimeksi muokattu: 10.1.2024

Katujen talvikunnossapitoon kuuluu esimerkiksi auraus, höyläys ja liukkaudentorjunta. Tekninen ja elinvoimapalvelut on laatinut kunnan ylläpitämien katujen kunnossapitoluokituksen. Luokituksen piiriin kuuluvat ajoradat sekä erilliset kevyenliikenteen väylät. Kunnossapidettävät ajoradat on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan. Kevyenliikenteen väylät ovat omassa kunnossapitoluokassa.

Kunnossapitoluokitus ja sen mukaiset hoitotasot ovat seuraavat (Tekninen lautakunta 18.2.2021 § 8):

Ajoradat

Kunnossapitoluokka 1

 • Kuivaa irtolunta keskimäärin 5 cm.
 • Aurauksen aloitus mahdollisimman pian laatustandardin alituttua tai riittävän ajoissa, jotta tie on kunnossa ennen liikenteen huipputunteja. Jatkuvan lumisateen aikana pidetään liikennöitävässä kunnossa.
 • Pyhäpäivinä noudatetaan KPL 2:n laatutasoa.
 • Liukkaudentorjunta aina kelin niin edellyttäessä
 • Pidetään polanteesta vapaana
 • Väylien auraus suoritetaan ns. verkkoterällä liukkauden välttämiseksi

Kunnossapitoluokka 2

 • Kuivaa irtolunta keskimäärin 7 cm
 • Aurataan jokaisella aurauslähdöllä, kun kunnossapitoluokka 1 alueet on aurattu, yleensä lumisateen päätyttyä. Mikäli lumisade jatkuu pitkään, aurataan mahdollisuuksien mukaan myös lumisateen aikana laatustandardin alituttua.
 • Liukkaudentorjuntaa toteutetaan säännönmukaisesti ongelmakohteissa ja koko tiestöllä erityisillä ongelmakeleillä.
 • Hyväpintainen polanne sallitaan, mutta talvikelin on oltava yllätyksetöntä.
 • Väylien auraus suoritetaan ns. verkkoterällä liukkauden välttämiseksi

Kunnossapitoluokka 3

 • Kuivaa irtolunta keskimäärin 10 cm
 • Aurataan jokaisella aurauslähdöllä, kun kunnossapitoluokka 2 alueet on aurattu, yleensä viimeistään seuraavana päivänä.
 • Ajorata pidetään kuitenkin aina henkilöautolla ajettavassa kunnossa (taksit/ambulanssit).
 • Liukkaudentorjunta pääsääntöisesti vain erityisillä ongelmakeleillä.
 • Väylien auraus suoritetaan ns. verkkoterällä liukkauden välttämiseksi

Poikkeusmääräykset

 • Nuoska- ja sohjolumi (max. 3 cm) pyritään poistamaan mahdollisimman pian kunnossapitoluokasta riippumatta.
 • Kinostuminen saattaa aiheuttaa auraustarvetta, vaikka lunta ei sadakaan. Kunnossapitoluokka 1:ssä ei sallita ajokaistan yli ulottuvia kielekkeitä, Kunnossapitoluokka 2:ssa niitä voi olla, jos ne eivät haittaa liikennettä, Kunnossapitoluokka 3:ssa on kinostumisen vuoksi aurattava, kun alkaa ilmetä kulkuvaikeuksia.

Jalkakäytävät ja kevyenliikenteenväylät

 • Hoidetaan ennen liikenteen alkua.
 • Päätien vieressä olevat väylät aurataan heti päätien jälkeen.
 • Suurin irtolumen syvyys sateen aikana 4 cm.
 • Riittävä kitka pyöräilyyn ja kävelyyn.
 • Toimenpideaika 3/6 h (liukkaudentorjunta/lumenpoisto)
 • Laatuvaatimukset voimassa klo 6-22, ellei liikenne paikallisesti toisin edellytä.
 • Väylien auraus suoritetaan ns. verkkoterällä liukkauden välttämiseksi.
 • Nuoskalumi ja sohjo pyritään poistamaan mahdollisimman pian.
 • Liukkaudentorjunta aina kelin niin edellyttäessä.

Alla olevista karttalinkeistä löytyy tiedot teiden kunnossapitoluokituksesta.